PolishEnglishGermanFrench
Kiedy przedsiębiorca ma prawa konsumenta.

Spis treści

Kiedy przedsiębiorca ma prawa konsumenta.

Już niedługo wejdzie w życie nowelizacja przepisów dotyczących praw konsumenta. Zmiana nie dotyczy jednak samych konsumentów, a przedsiębiorców, którzy zdaniem ustawodawcy są traktowani niesprawiedliwie. Przedsiębiorca, który zawiera umowę z innym przedsiębiorcą, nie może bowiem korzystać  z ochrony konsumenckiej w żadnym przypadku. Nawet wtedy, gdy sam nie posiada wystarczającej wiedzy i doświadczenia, aby właściwie ocenić przedmiot umowy. Zwykle, jeśli przedsiębiorca poprosi o wystawienie faktury na swoje zakupy, automatycznie traktuje się go jak profesjonalistę, któremu nie przysługują prawa konsumenta. Zmieni się to już 01 czerwca 2020 r.

Potrzebujesz pomocy – zadzwoń tel. 322541818 lub napisz biuro@adwokatagk.pl lub kliknij TUTAJ.

Czy przedsiębiorca jest konsumentem?

Zgodnie z Kodeksem cywilnym konsumentem jest osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową. Powyższa definicja wyklucza spod pojęcia konsumenta m. in. wszelkiego rodzaju spółki oraz osoby fizyczne, które prowadzą jednoosobowe działalności gospodarcze.

Tym samym ani jednoosobowy przedsiębiorca, ani żaden inny podmiot gospodarczy, nie mają możliwości powołania się chociażby na tzw. klauzule niedozwolone.

Nowelizacja nie rozszerza jednak samej definicji. Ustawodawca przyznaje po prostu jednoosobowemu przedsiębiorcy możliwość skorzystania z uprawnień, które do tej pory przysługiwały wyłącznie konsumentom. Podkreślić należy, że chodzi tylko o niektóre uprawnienia, a nie o całość praw konsumenckich.

Kiedy przedsiębiorca będzie traktowany jak konsument?

Uprawnienia konsumenta będą przyznane przedsiębiorcy, który:

 • jest osobą fizyczną,
 • zawiera umowę z drugim profesjonalistą,
 • umowa ta bezpośrednio dotyczy działalności prowadzonej przez przedsiębiorcę,
 • ale nie posiada dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego.

Wszystkie powyższe warunki należy spełnić łącznie. 

Z uprawnień konsumenta skorzysta tylko przedsiębiorca, który jest osoba fizyczną. Ustawodawca nie objął ochroną innych podmiotów gospodarczych, dlatego w obrocie będą one w dalszym ciągu traktowane jak profesjonaliści.

W uzasadnieniu do nowelizacji ustawodawca wskazał, że umowa nie będzie miała dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego, jeśli nie zostanie zawarta „(…) w ramach dokonywanych codziennie czynności wynikających z przedmiotu działalności gospodarczej (…)”. Przedmiot działalności gospodarczej, a więc i charakter zawodowy umowy, należy oceniać  według przedmiotu działalności wskazanego w CEIDG. „CEIDG jest powszechnie dostępnym źródłem informacji o przedsiębiorcach będących osobami fizycznymi. Tym samym ułatwiona byłaby weryfikacja tego,  czy dana czynność wchodzi w zakres czynności zawodowo podejmowanych (…).”

Przykład „przedsiębiorcy – konsumenta”

Wyobraźmy sobie księgową, która planuje remont swojego biura i w związku z tym kupuje materiały budowlane. Oczywiście na wszystkie kupione produkty bierze fakturę, aby wydaną kwotę móc „wrzucić w koszty”. Obecnie, w razie ewentualnej reklamacji, sklep będzie chciał traktować naszą księgową jak drugiego profesjonalistę, któremu nie przysługują uprawnienia konsumenta. Po nowelizacji nie będzie już wątpliwości, że dokonując takiego zakupu księgowa (pomimo wystawionej faktury) pozostaje konsumentem. Zawarła ona bowiem umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością (zakupiła materiały na remont swojego biura, miejsca pracy), natomiast zakup ten nie ma dla niej charakteru zawodowego. Jej zadaniem jest przecież prowadzenie ksiąg rachunkowych, a nie remontów.

Z których praw konsumenta skorzysta przedsiębiorca?

Wszystkie poniższe uprawnienia w chwili obecnej przysługują  tylko konsumentom. Od 01 czerwca 2020 r. będą mogli się na nie powoływać również przedsiębiorcy, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. Oczywiście po spełnieniu warunków, o których pisaliśmy wyżej.

 • prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów (z ustawy o prawach konsumenta),
 • możliwość powołania się na tzw. klauzule niedozwolone ze wszystkimi tego konsekwencjami,
 • zrównanie w skutkach zapewnienia sprzedawcy i producenta lub jego przedstawiciela, co do właściwości sprzedanej rzeczy,
 • domniemanie istnienia wady w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego,
 • domniemanie uznania żądania kupującego przez sprzedającego, jeśli ten nie ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni,
 • wydłużenie terminu przedawnienia roszczenia o usunięcie wady lub wymianę rzeczy na wolną od wad.

Niniejsze opracowanie uwzględnia kształt nowelizacji przepisów dotyczących praw konsumenta na dzień  04 lutego 2020 r.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie których ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz. U. 2019 poz. 1495)
 2. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827)
 3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodek cywilny (Dz. U. 1954 nr 16 poz. 93)

Ważne zmiany w przepisach dotyczących przedsiębiorców!

„Prawo do popełniania błędów” – zmiany w Prawie przedsiębiorców

„Biała lista” w pytaniach i odpowiedziach

Ważne zmiany w ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych od 01 stycznia 2020 roku

Ważne zmiany w ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych od 01 stycznia 2020 roku – część 2

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – kogo dotyczy obowiązek rejestrowy?

„Mikrorachunek podatkowy” w pytaniach i odpowiedziach

Zobacz również ostatnie artykuły

Prawo karne

Nielegalne uzyskanie informacji

[lwptoc] Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej gwarantuje każdemu wolność i ochronę tajemnicy komunikowania się. Prawa te można ograniczyć jedynie w przypadkach wymienionych w aktach prawnych rzędu ustawy

Czytaj dalej
Prawo rodzinne

Zmiana nazwiska po rozwodzie

Zmiana nazwiska po rozwodzie. Kiedy jest dopuszczalna, co trzeba zrobić, jak przebiega procedura i kogo dotyczy. O tym w dzisiejszym wpisie. Inne wpisy z zakresu

Czytaj dalej