PolishEnglishGermanFrench

Audyt prawny (legal due diligence)

Kancelaria oferuje swoim klientom przeprowadzanie kompleksowych audytów prawnych umożliwiających zidentyfikowanie istniejących i potencjalnych ryzyk związanych z planowanymi przez klientów transakcjami kapitałowymi. Dotyczy to m.in. transakcji zakupu udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego, przejęcia, fuzji, wydzielenia lub sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP). Audyt prawny nazywany jest również due diligence.

Spis treści

Co to jest audyt prawny?

Audyt prawny można by porównać do wykonania “rentgenu” badanego podmiotu. Jego prześwietlenie. Ma on na celu szczegółową ocenę aktualnej sytuacji prawnej badanego podmiotu. A nadto weryfikację czy dotychczas działał on w sposób prawidłowy. Ustalenie powyższych kwestii jest niezbędne dla ewentualnej potencjalnej odpowiedzialności nabywców za zobowiązania podmiotu w którym nabywają udziały czy ZCP.

Co jest oceniane w ramach audytu prawnego?

W ramach audytu prawnego nasi adwokaci dokonują w szczególności oceny ryzyka w zakresie spraw:
  • korporacyjnych, w tym analizy struktury udziałowej i powiązań kapitałowych,
  • dotyczących ruchomości i nieruchomości.
  • dotyczących praw na dobrach niematerialnych (w szczególności w zakresie praw własności przemysłowej i praw autorskich),
  • handlowych (w szczególności w zakresie zawartych umów oraz pozostałych produktów opartych o stosunki umowne takich jak różnego rodzaju regulaminy czy też ogólne warunki sprzedaży, zakupu lub świadczenia usług,
  • z zakresu ochrony środowiska,
  • pracowniczych i stosunków cywilnoprawnych,
  • z zakresu ochrony konkurencji,
  • dotyczących postępowań sądowych i pozasądowych, administracyjnych i pozaadministracyjnych, egzekucyjnych oraz stanu roszczeń
  • i innych (w zależności od specyfiki badanego podmiotu)

Ile trwa audyt prawny?

Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Zależy to bowiem przede wszystkim od “wielkości” badanego podmiotu oraz zakresu jego działalności. Nie bez znaczenia dla długości trwania audytu prawnego pozostaje również ilość zidentyfikowanych ryzyk.

Jak wygląda podsumowanie audytu prawnego?

Każdorazowo podsumowaniem audytu prawnego jest sporządzany przez audytorów (adwokatów z naszej kancelarii) raport zawierający wskazanie zidentyfikowanych istniejących i potencjalnych ryzyk związanych z planowaną przez klientów transakcją kapitałową. Jednocześnie, wskazywany jest stopień istotności danego ryzyka.
Ponadto, raport z audytu zawiera również wskazanie szczegółowych działań zaradczych. Czyli innymi słowy rozwiązań mających na celu wyeliminowanie lub przynajmniej maksymalne możliwe ograniczenie zidentyfikowanych ryzyk. W tym poprzez poprawę i zabezpieczenie sytuacji prawnej badanego podmiotu.
Co ciekawe, praktyka pokazuje, że nawet w przypadku małych podmiotów, istniejących na rynku stosunkowo krótko i o nierozbudowanej strukturze, tych zidentyfikowanych ryzyk może być całkiem sporo.

Jakie korzyści prawne płyną z audytu prawnego?

Audyt prawny umożliwia klientom podjęcie w pełni świadomej decyzji co do dokonania planowanej transakcji kapitałowej. Dzięki przeprowadzonemu audytowi prawnemu planowana transakcja kapitałowa nie będzie już kupnem przysłowiowego “kota w worku”. Tak jak książki nie powinno się oceniać po okładce, tak i podmiotu badanego nie powinno się oceniać po ogólnym wrażeniu. To może być bowiem mylące. Dopiero dogłębna analiza dokumentacji tego podmiotu da odpowiedź na pytanie czy rzeczywiście warto dokonać planowanej transakcji kapitałowej. A przede wszystkim czy jest to bezpieczne.
Co więcej, audyt prawny umożliwia klientom również wypracowanie odpowiedniej strategii negocjacyjnej z drugą stroną. W prostej konsekwencji często przekłada się to na realną oszczędność po ich stronie.

Audyt prawny oferowany przez naszą kancelarię

W celu zapewnienia klientom kompleksowej obsługi w powyższym zakresie, w zależności od życzenia klientów, kancelaria współpracuje z doradcami podatkowymi oraz doradcami ekonomicznymi. Raport z audytu prawnego jest więc uzupełniany również o wyniki przeprowadzonego audytu podatkowego, finansowego i ekonomicznego.

Zapraszamy do kontaktu oraz do czytania naszego bloga