PolishEnglishGermanFrench

Oferta dla samorządów

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi dla jednostek samorządu terytorialnego i osób prawnych utworzonych w całości lub w części przez jednostki samorządu terytorialnego.

Specjalizacje

Finanse publiczne

Doradzamy zarówno jednostkom samorządu terytorialnego, ich jednostkom organizacyjnym i zakładom budżetowym, jak również spółkom realizującym zadania własne samorządów, w zakresie finansów publicznych, w tym w zakresie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Organizacja pracy JST

Kancelaria przygotowuje wszelkiego rodzaju projekty aktów wewnętrznych, w tym statutów i regulaminów, obowiązujących w urzędach jednostek samorządu terytorialnego.

Prawo administracyjne materialne

Prawo budowlane, pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie, postępowanie administracyjne, decyzja, postanowienie, odwołanie, skarga do sądu administracyjnego.

Zamówienia publiczne

SIWZ, PZP, regulamin przetargu, prawo zamówień publicznych.

Masz do nas sprawę spoza listy usług?