Prawo administracyjne materialne

W zakresie administracyjnego prawa materialnego kancelaria przygotowuje opinie i konsultacje prawne we wszystkich aspektach działalności jednostek samorządu terytorialnego.

Dokonujemy analizy prawnej i finansowej zamierzonego przedsięwzięcia, a także ewentualnych konsekwencji działań już podjętych.

W sprawach indywidualnych przygotowujemy projekty indywidualnych rozstrzygnięć organu samorządu terytorialnego, a także analizę konsekwencji i projektowanych działań w danej sprawie.

Projekt i wykonanie: Ad-visions.pl