PolishEnglishGermanFrench

Nasi specjaliści

Nasz zespół

Artur Mazur

Doradca podatkowy, właściciel kancelarii

Jestem wieloletnim pracownikiem organów podatkowych na stanowisku inspektor kontroli podatkowej. Byłem zatrudniony w Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. jako doradca podatkowy, a jednocześnie pełniłem funkcję Dyrektora Oddziału Śląskiego.
Posiadam wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie doradztwa podatkowego, szczególnie w dziedzinie podatków dochodowych, podatku od towarów i usług oraz ogólnego prawa podatkowego i postępowania podatkowego.
Jestem również wykładowcą specjalizującym się w problematyce kontroli skarbowej i podatkowej.

Anna Groyecka-Kurdybelska

Adwokat, właściciel kancelarii

Jestem adwokatem zrzeszonym w Izbie Adwokackiej w Katowicach. Od 2011 roku prowadzę własną kancelarię adwokacką, a wcześniej przez 5 lat pracowałam w kancelarii adwokackiej, zajmującej się prawem cywilnym i gospodarczym. Przez wszystkie lata mojej praktyki zawodowej, to głównie umowy handlowe (najróżniejsze) i wynikające z nich spory sądowe, stanowiły centrum moich działań i zainteresowań.
W oparciu o zdobyte doświadczenie, obecnie zajmuję się przede wszystkim:
  • Sporządzaniem projektów umów, w tym wzorców umów (np. regulaminów sklepów internetowych, regulaminów udzielania zamówień poniżej progów wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych, ogólnych warunków sprzedaży/zakupu/świadczenia usług, itp.) i wszelkiego rodzaju umów niestandardowych
  • Opiniowaniem przedłożonych przez klientów umów pod kątem interesów klienta i zgodności z prawem, a także celowości zastosowanych środków
  • Negocjowaniem umów dla klienta
  • Analizą ryzyka wynikającego z umów i ustanawianiem zabezpieczeń
  • Prowadzeniem sporów sądowych na tle postanowień umownych
Ponadto zajmuję się sprawami z zakresu bieżącej obsługi przedsiębiorców, praw własności intelektualnej.
Posługuję się językiem angielskim.

Agata Piotrowska

Prawnik

Jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji oraz studiów podyplomowych w zakresie integracji europejskiej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. W latach 2003-2007 byłam pracownikiem organów podatkowych. Posiadam doświadczenie w prowadzeniu postępowań podatkowych, w tym w zakresie udzielania pomocy publicznej.
W 2006 roku odbyłam staż w Biurze Regionalnym Województwa Śląskiego w Brukseli.
Specjalizuję się w dziedzinie podatków dochodowych, podatków lokalnych, podatku od towarów i usług oraz ogólnego prawa podatkowego.
Pracuję w języku angielskim i francuskim.

Ewelina Grajner

Adwokat

Jestem adwokatem zrzeszonym w Izbie Adwokackiej w Katowicach. Drogę do zawodu rozpoczęłam od studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w trakcie których byłam stypendystką programu LLP/Erasmus w Université de Reims Champagne-Ardenne we Francji. Aplikację adwokacką odbyłam przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach.
Moje zainteresowania zawodowe skupiają się wokół prawa cywilnego, w tym procesów odszkodowawczych, postępowań działowych (zniesienie współwłasności, dział spadku, podział majątku wspólnego), ochrony własności i posiadania, prawa rodzinnego, prawa spadkowego i problematyki ksiąg wieczystych. Posiadam doświadczenie w reprezentacji klientów w sporach sądowych właśnie z zakresu powyższych dziedzin prawa i tym zajmuję się na co dzień.
Praktyka pokazała, że potrzebują Państwo pomocy w różnego rodzaju postępowaniach administracyjnych, dlatego również doradzam i reprezentuję klientów przed organami administracji i podmiotami prywatnymi stosującymi procedurę administracyjną oraz sądami administracyjnymi. W szczególności pomagam w legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce, uzyskaniu zezwolenia na pracę, reprezentuję klientów przed Strażą Graniczną i innymi organami.
Jeśli nie znaleźli Państwo w zakładce Oferta – Osoby prywatne interesującej Was dziedziny, zapraszam do bezpośredniego kontaktu.
Posługuję się językiem angielskim i francuskim.

Dominik Palka

Doradca podatkowy i adwokat

Ukończyłem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, specjalność biznes międzynarodowy na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Pracę magisterską z dziedziny arbitrażu międzynarodowego złożyłem i obroniłem pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Wojciecha Popiołka.
Jestem założycielem Koła Naukowego Prawa Prywatnego Międzynarodowego Uniwersytetu Śląskiego.
W swojej praktyce zawodowej zajmuję się obsługą prawną spółek oraz jednostek samorządu terytorialnego. Specjalizuję się w prawie gospodarczym, podatkowym, administracyjnym oraz karno-skarbowym.
Pracuję w języku angielskim.

Agnieszka Handzlik

Adwokat

Ukończyłam studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Pracę magisterską obroniłam w katedrze postępowania karnego pod kierunkiem prof. dr hab. Kazimierza Zgryzka. Obecnie jestem członkiem Okręgowej Izby Adwokackiej w Katowicach.
W praktyce zawodowej skupiłam się przede wszystkim na takich dziedzinach prawa jak szeroko pojęte prawo cywilne, w tym w szczególności prawo zobowiązań umownych, prawo gospodarcze i handlowe, prawo własności przemysłowej, prawo karne, w tym w szczególności w zakresie przestępczości gospodarczej.
Posiadam wieloletnie doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, w tym spółek prawa handlowego z wyłącznym udziałem jednostek samorządu terytorialnego czy też stowarzyszeń.
Zajmuję się m.in. tworzeniem projektów umów handlowych oraz pozostałych produktów opartych o stosunki umowne takich jak różnego rodzaju regulaminy czy też ogólne warunki sprzedaży, zakupu lub świadczenia usług, jak również opiniowaniu już gotowych ich projektów oraz negocjowaniu ich warunków z kontrahentami moich klientów.
Ponadto, zajmuję się również przeprowadzaniem wszechstronnych audytów prawnych umożliwiających zidentyfikowanie i oszacowanie istniejącego i potencjalnego ryzyka związanego z planowanymi przez moich klientów transakcjami kapitałowymi. Wyniki takich audytów umożliwiają moim klientom podjęcie świadomej decyzji co do zawarcia danej transakcji, jednocześnie umożliwiając im wypracowanie strategii negocjacyjnej w rozmowach z drugą stroną.
Reprezentuję klientów w ramach powstałych sporów zarówno na etapie przedsądowym, jak i sądowym.
Moje zainteresowania zawodowe skupiają się również na sprawach karnych, w tym w szczególności sprawach z zakresu przestępczości gospodarczej.
Świadczę usługi z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego, w tym w szczególności prawa zobowiązań umownych, prawa gospodarczego i handlowego, prawa własności przemysłowej oraz prawa karnego, w tym w szczególności w zakresie przestępczości gospodarczej.
Posługuję się językiem angielskim.