Posiadamy wiedzę

Z wielu dziedzin

Osoby prywatne

Oferta kancelarii, skierowana do osób prywatnych, obejmuje wszystkie gałęzie prawa, pozostające w kręgu zainteresowań osób fizycznych, niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Przedsiębiorcy

Kancelaria świadczy usługi dla podmiotów gospodarczych, obejmujące wszelkie apekty ich działalności.

Samorządy

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi dla jednostek samorządu terytorialnego i osób prawnych utworzonych w całości lub w części przez jednostki samorządu terytorialnego.

Doradztwo podatkowe

W odpowiedzi na Państwa potrzeby, zajmujemy się wszelkimi możliwymi sprawami z zakresu prawa podatkowego

Program wierzyciel

Jednym z głównych problemów przedsiębiorców, blokującym ich rozwój i płynność finansową, są nierzetelni kontrahenci. Kancelaria pomaga odzyskiwać wierzytelności w bardzo zróżnicowany sposób, bowiem każda sytuacja wymaga odmiennego działania.

Nasze referencje
Co mówią o nas nasi klienci?

TechSpeed

Firma TechSpeed Bendkowski Mazur Sp. J. w swej działalności kontaktuje się z wieloma podmiotami różnej wielkości na terenie Polski i w całej Europie…

Aeroklub Śląski

Aeroklub Śląski współpracuje z Kancelarią Adwokacką adwokat Anny Groyeckiej-Kurdybelskiej od 2014r, a od 2015r kancelaria świadczy dla nas stałą obsługę prawną. Atutami kancelarii poza przygotowaniem merytorycznym jest szybkość działania i duża znajomość prowadzonych spraw.

NT Industry

Anna Groyecka-Kurdybelska ma do czynienia ze sprawami o skomplikowanej naturze prawnej, które wymagają głębokiej analizy treści konkretnych przypadków…

Zobacz pozostałe referencje
Nasi Partnerzy

Kancelaria patentowa rzecznika patentowego dr inż. Jerzego Lamparta

Dla zapewnienia naszym Klientom kompleksowej obsługi, kancelaria ściśle współpracuje z różnymi podmiotami, których usługi możemy Państwu z czystym sumieniem polecić, jako wypróbowane tak przez nas, jak i przez naszych Klientów. Kancelaria patentowa rzecznika patentowego dr inż. Jerzego Lamparta funkcjonuje na rynku od 1991 roku.Kancelaria specjalizuje się w obsłudze podmiotów w zakresie prawa własności intelektualnej, a w szczególności w przeprowadzaniu klienta przez skomplikowane procedury zgłaszania wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych i innych do urzędów patentowych (nie tylko na terenie Polski), w celu uzyskania na nie praw wyłącznych.

Nadto kancelaria świadczy usługi audytowe, niejako poprzedzające zgłaszanie wniosków o udzielenie ochrony, a także zapewnia kompleksową obsługę po uzyskaniu praw wyłącznych, w celu utrzymaniu ochrony.

Biuro Tłumaczeń Groy Translations

Biuro tłumaczeń, prowadzi nieprzerwaną działalność od 1990 roku. Biuro wykonuje tłumaczenia zwykłe i specjalistyczne w formie pisemnej i ustnej, a także profesjonalne usługi translatorskie na potrzeby dużych konferencji krajowych i międzynarodowych jak i kameralnych spotkań biznesowych – współpracuje z ponad 250 profesjonalnymi tłumaczami z terenu całej Europy.

Groy Translations zapewnia pełną poufność tłumaczonych dokumentów oraz wysokie standardy jakości potwierdzone certyfikatem PN – EN ISO 9001.

Rzeczoznawcy majątkowi Anna Ziętal i Katarzyna Danecka-Żelezik

Podstawowym zakresem działalności spółki jest wycena nieruchomości, a także analityka rynku nieruchomości, badanie stanu prawnego nieruchomości oraz ich potencjału inwestycyjnego. Rzeczoznawcy określają wartość nieruchomości dla indywidualnych potrzeb inwestora (wycena nieruchomości jako części masy spadkowej, podział majątku, zabezpieczenie kredytu i inne) oraz dla celów postępowań administracyjnych (sprzedaż, renta planistyczna, opłata adiacencka, odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne, aktualizacja opłaty z tytułu użytkowania wieczystego i inne).

Nesco swoje usługi świadczy na rzecz osób fizycznych, przedsiębiorstw, instytucji oraz organów administracji państwowej i samorządowej, zlokalizowanych na terenie całego województwa śląskiego (a w szczególnych przypadkach również na terenie innych województw).

Zobacz pozostałe referencje
Wynagrodzenie za usługi świadczone w zakresie pomocy prawnej i podatkowej jest ustalane indywidualnie z każdym Klientem, w zależności od rodzaju i stopnia zawiłości sprawy oraz niezbędnego nakładu pracy adwokata. W naszej kancelarii obowiązuje kilka możliwych systemów rozliczania:
Rozliczenia

Godzinowy

Wysokość wynagrodzenia zależy od liczby godzin poświęconych na wykonanie konkretnego zlecenia. Stawka za godzinę pracy jest określona na stałym poziomie. System ten stosowany jest w sprawach, w których nie ma możliwości przewidzenia z góry ilości godzin, potrzebnych do wykonania zlecenia. System ten bywa także stosowany w przypadku zlecenia stałej obsługi prawnej.

Ryczałtowy

Wysokość wynagrodzenia jest stała, niezależnie od czasu poświęconego na wykonanie zlecenia. System ten stosowany jest w sprawach, w których istnieje możliwość określenia z góry co najmniej przybliżonego czasu niezbędnego do wykonania zlecenia.

Ryczałtowo-godzinowy

Wysokość wynagrodzenia za ustaloną liczbę godzin w miesiącu jest stała. Po przekroczeniu liczby godzin, stosowana jest preferencyjna stawka za godzinę. System ten stosowany jest w szczególności przy umowach stałej obsługi prawnej.

Z premią za sukces

Wysokość wynagrodzenia określana jest według systemu godzinowego (indywidualnego), przy zastosowaniu preferencyjnej stawki za godzinę, a w przypadku wygranej sprawy występuje dodatkowy element wynagrodzenia w postaci "premii za sukces", liczonej jako procent od dochodzonej kwoty.

Projekt i wykonanie: Ad-visions.pl Created by: Ad-visions.pl