Posiadamy wiedzę

Z wielu dziedzin

Osoby prywatne

Oferta kancelarii, skierowana do osób prywatnych, obejmuje wszystkie gałęzie prawa, pozostające w kręgu zainteresowań osób fizycznych, niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Przedsiębiorcy

Kancelaria świadczy usługi dla podmiotów gospodarczych, obejmujące wszelkie apekty ich działalności.

Samorządy

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi dla jednostek samorządu terytorialnego i osób prawnych utworzonych w całości lub w części przez jednostki samorządu terytorialnego.

Doradztwo podatkowe

W odpowiedzi na Państwa potrzeby, zajmujemy się wszelkimi możliwymi sprawami z zakresu prawa podatkowego

Program wierzyciel

Jednym z głównych problemów przedsiębiorców, blokującym ich rozwój i płynność finansową, są nierzetelni kontrahenci. Kancelaria pomaga odzyskiwać wierzytelności w bardzo zróżnicowany sposób, bowiem każda sytuacja wymaga odmiennego działania.

Nasze referencje
Co mówią o nas nasi klienci?

TechSpeed

Firma TechSpeed Bendkowski Mazur Sp. J. w swej działalności kontaktuje się z wieloma podmiotami różnej wielkości na terenie Polski i w całej Europie…

Aeroklub Śląski

Aeroklub Śląski współpracuje z Kancelarią Adwokacką adwokat Anny Groyeckiej-Kurdybelskiej od 2014r, a od 2015r kancelaria świadczy dla nas stałą obsługę prawną. Atutami kancelarii poza przygotowaniem merytorycznym jest szybkość działania i duża znajomość prowadzonych spraw.

NT Industry

Anna Groyecka-Kurdybelska ma do czynienia ze sprawami o skomplikowanej naturze prawnej, które wymagają głębokiej analizy treści konkretnych przypadków…

Zobacz pozostałe referencje
Nasi Partnerzy

Kancelaria patentowa rzecznika patentowego dr inż. Jerzego Lamparta

Dla zapewnienia naszym Klientom kompleksowej obsługi, kancelaria ściśle współpracuje z różnymi podmiotami, których usługi możemy Państwu z czystym sumieniem polecić, jako wypróbowane tak przez nas, jak i przez naszych Klientów. Kancelaria patentowa rzecznika patentowego dr inż. Jerzego Lamparta funkcjonuje na rynku od 1991 roku.Kancelaria specjalizuje się w obsłudze podmiotów w zakresie prawa własności intelektualnej, a w szczególności w przeprowadzaniu klienta przez skomplikowane procedury zgłaszania wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych i innych do urzędów patentowych (nie tylko na terenie Polski), w celu uzyskania na nie praw wyłącznych.

Nadto kancelaria świadczy usługi audytowe, niejako poprzedzające zgłaszanie wniosków o udzielenie ochrony, a także zapewnia kompleksową obsługę po uzyskaniu praw wyłącznych, w celu utrzymaniu ochrony.

Biuro Tłumaczeń Groy Translations

Biuro tłumaczeń, prowadzi nieprzerwaną działalność od 1990 roku. Biuro wykonuje tłumaczenia zwykłe i specjalistyczne w formie pisemnej i ustnej, a także profesjonalne usługi translatorskie na potrzeby dużych konferencji krajowych i międzynarodowych jak i kameralnych spotkań biznesowych – współpracuje z ponad 250 profesjonalnymi tłumaczami z terenu całej Europy.

Groy Translations zapewnia pełną poufność tłumaczonych dokumentów oraz wysokie standardy jakości potwierdzone certyfikatem PN – EN ISO 9001.

Rzeczoznawcy majątkowi Anna Ziętal i Katarzyna Danecka-Żelezik

Podstawowym zakresem działalności spółki jest wycena nieruchomości, a także analityka rynku nieruchomości, badanie stanu prawnego nieruchomości oraz ich potencjału inwestycyjnego. Rzeczoznawcy określają wartość nieruchomości dla indywidualnych potrzeb inwestora (wycena nieruchomości jako części masy spadkowej, podział majątku, zabezpieczenie kredytu i inne) oraz dla celów postępowań administracyjnych (sprzedaż, renta planistyczna, opłata adiacencka, odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne, aktualizacja opłaty z tytułu użytkowania wieczystego i inne).

Nesco swoje usługi świadczy na rzecz osób fizycznych, przedsiębiorstw, instytucji oraz organów administracji państwowej i samorządowej, zlokalizowanych na terenie całego województwa śląskiego (a w szczególnych przypadkach również na terenie innych województw).

Zobacz pozostałe referencje

Słowa kluczowe

Anna Groyecka-Kurdybelska Kancelaria Adwokacka

ul. Jana Kochanowskiego 4/3

40-035 Katowice

tel. 322541818, biuro@adwokatagk.pl

Prowadzimy kancelarię adwokacką od 2011 roku, na przestrzeni lat udało się nam zbudować zespół adwokacki na który składają się adwokaci oraz prawnik wyspecjalizowani zarówno w obsłudze firm jak i osób prywatnych.

Sukcesem naszej kancelarii jest bardzo mała rotacja klientów, którzy jak do nas trafiają to zostają z nami na lata, a nasza współpraca w wielu przypadkach cechuje się ponad przeciętnym zaufaniem.

Jeżeli szukasz pełnomocnika i wpisałeś w wyszukiwarkę

 

adwokat Katowice, prawnik Katowice, kancelaria adwokacka Katowice

 

– cieszę się, że do nas dotarłeś.

Nasza oferta obejmuje.

Przedsiębiorcy:

Stała obsługa prawna, obsługa prawna, windykacja, dochodzenie roszczeń, dochodzenie wierzytelności, windykacja z faktury, długi, egzekucja komornicza, EPU, ściąganie należności, egzekucja długów, odzyskiwanie długów, ściąganie wierzytelności, zatory płatnicze, windykacja faktury, jak odzyskać dług, przekroczony termin płatności, zaległości płatnicze, terminy zapłaty w transakcjach handlowych,

Audyt prawny  – due dilligence, ryzyka w transakcjach nabycia udziałów, badanie spółki; zakup spółki, zakup udziałów, zakup sp. z o. o., sprzedaż udziałów, sprawdzenie spółki, jak bezpiecznie kupić spółkę

Umowy – analiza umów, negocjowanie umów, zabezpieczenia umów, sprawdzanie umów, pisanie umów, jak napisać umowę, na co zwrócić uwagę w umowie, ryzyka przy zawieraniu umowy, ważne zapisy umowne;

Spory sądowe – sąd, reprezentacja w sądzie, postępowanie sądowe, dostałem pozew; jak napisać pozew, pisanie pozwów; zostałem pozwany, chcę pozwać;  jak pozwać; jak bronić się przed pozwem; wyrok nakazowy, nakaz zapłaty, sprzeciw od wyroku, sprzeciw od nakazu, opłaty od pozwu, koszty pozwu, koszty postępowania,

Prawo korporacyjne – statut spółki, umowa spółki, NZW, ZZW, regulamin zarządu, uchwała, zgromadzenie wspólników, KRS, przekształcenie spółki, likwidacja spółki, restrukturyzacja spółki, upadłość spółki, upadłość konsumencka, ; jak założyć spółkę, koszt założenia spółki; zakładanie spółki – dokumenty; jak szybko założyć spółkę; S24 czy notariusz, rejestracja spółki;

Prawo pracy – regulamin pracy, regulamin wynagradzania, układ zbiorowy pracy, UZP, spory pracownicze; wypowiedzenie umowy o pracę, wypowiedzenie umowy o pracę, dyscyplinarka, jak podpisać umowę o pracę, jak odwołać się do wypowiedzenia umowy o pracę; zakaz konkurencji, poufność, lojalka, odszkodowanie za zakaz konkurencji, odszkodowanie za wypowiedzenie umowy o pracę, dyscyplinarka,; delegacje, rozliczanie delegacji, diety, ile wynosi dieta, kilometrówka – ile wynosi.

Własność intelektualna – prawo autorskie, znak towarowy, wzór użytkowy, patent, wzór przemysłowy, prawo ochronne, konkurencja, konsumenci, nieuczciwa konkurencja, podrobienie produktu, tajemnica przedsiębiorstwa, jak zabezpieczyć utwór, co to jest utwór, bezprawne wykorzystanie utworu, konsekwencje wykorzystania utworu, naruszenie patentu, naruszenie wzoru użytkowego;

Dane osobowe – RODO, polityka prywatności, polityka bezpieczeństwa, regulamin IT, cookies; GIODO;

Podatki – CIT, VAT, Podatek dochodowy od osób prawnych;

Osoby prywatne

Odszkodowania – odszkodowanie komunikacyjne, odszkodowanie medyczne, zadośćuczynienie, błędy medyczne, szkody górnicze, wypadki komunikacyjne, odszkodowanie z polisy OC, odszkodowanie z polisy AC,

Prawo rzeczowe – służebności, służebność przesyłu, bezumowne korzystanie, droga koniczna, służebność;

Cudzoziemcy – pozwolenie na pobyt, pozwolenie na pracę, obywatelstwo, nabycie nieruchomości, wiza dla cudzoziemca

Rodzinne – rozwód, alimenty, władza rodzicielska, kontakty, podział majątku wspólnego;

Spadkowe – stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek;

Prawo pracy – umowa o pracę, odszkodowanie, przywrócenie do pracy;

Prawo administracyjne – prawo budowlane, pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie, decyzja, postanowienie;

Prawo karne – oskarżony, akt oskarżenia, areszt;

Podatki – PIT, PCC, podatek od spadków, podatek od darowizny;

Samorząd:

Zamówienia publiczne – SIWZ, PZP, regulamin przetargu, prawo zamówień publicznych;

Zapraszam również do odwiedzenia naszej –

– strony wizytówki w Google – kliknij TUTAJ

– kanału na YouTube gdzie można zobaczyć naszą kancelarię – kliknij TUTAJ

– naszego Facebooka – kliknij TUTAJ

Zobacz pozostałe referencje
Wynagrodzenie za usługi świadczone w zakresie pomocy prawnej i podatkowej jest ustalane indywidualnie z każdym Klientem, w zależności od rodzaju i stopnia zawiłości sprawy oraz niezbędnego nakładu pracy adwokata. W naszej kancelarii obowiązuje kilka możliwych systemów rozliczania:
Rozliczenia

Godzinowy

Wysokość wynagrodzenia zależy od liczby godzin poświęconych na wykonanie konkretnego zlecenia. Stawka za godzinę pracy jest określona na stałym poziomie. System ten stosowany jest w sprawach, w których nie ma możliwości przewidzenia z góry ilości godzin, potrzebnych do wykonania zlecenia. System ten bywa także stosowany w przypadku zlecenia stałej obsługi prawnej.

Ryczałtowy

Wysokość wynagrodzenia jest stała, niezależnie od czasu poświęconego na wykonanie zlecenia. System ten stosowany jest w sprawach, w których istnieje możliwość określenia z góry co najmniej przybliżonego czasu niezbędnego do wykonania zlecenia.

Ryczałtowo-godzinowy

Wysokość wynagrodzenia za ustaloną liczbę godzin w miesiącu jest stała. Po przekroczeniu liczby godzin, stosowana jest preferencyjna stawka za godzinę. System ten stosowany jest w szczególności przy umowach stałej obsługi prawnej.

Z premią za sukces

Wysokość wynagrodzenia określana jest według systemu godzinowego (indywidualnego), przy zastosowaniu preferencyjnej stawki za godzinę, a w przypadku wygranej sprawy występuje dodatkowy element wynagrodzenia w postaci "premii za sukces", liczonej jako procent od dochodzonej kwoty.

Projekt i wykonanie: Ad-visions.pl Created by: Ad-visions.pl