Posiadamy wiedzę

Z wielu dziedzin

Osoby prywatne

Oferta kancelarii, skierowana do osób prywatnych, obejmuje wszystkie gałęzie prawa, pozostające w kręgu zainteresowań osób fizycznych, niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Przedsiębiorcy

Kancelaria świadczy usługi dla podmiotów gospodarczych, obejmujące wszelkie aspekty ich działalności.

Samorządy

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi dla jednostek samorządu terytorialnego i osób prawnych utworzonych w całości lub w części przez jednostki samorządu terytorialnego.

Doradztwo podatkowe

W odpowiedzi na Państwa potrzeby, zajmujemy się wszelkimi możliwymi sprawami z zakresu prawa podatkowego

Program wierzyciel

Jednym z głównych problemów przedsiębiorców, blokującym ich rozwój i płynność finansową, są nierzetelni kontrahenci. Kancelaria pomaga odzyskiwać wierzytelności w bardzo zróżnicowany sposób, bowiem każda sytuacja wymaga odmiennego działania.

Nasze referencje
Co mówią o nas nasi klienci?

TechSpeed

Firma TechSpeed Bendkowski Mazur Sp. J. w swej działalności kontaktuje się z wieloma podmiotami różnej wielkości na terenie Polski i w całej Europie…

Aeroklub Śląski

Aeroklub Śląski współpracuje z Kancelarią Adwokacką adwokat Anny Groyeckiej-Kurdybelskiej od 2014r, a od 2015r kancelaria świadczy dla nas stałą obsługę prawną. Atutami kancelarii poza przygotowaniem merytorycznym jest szybkość działania i duża znajomość prowadzonych spraw.

NT Industry

Anna Groyecka-Kurdybelska ma do czynienia ze sprawami o skomplikowanej naturze prawnej, które wymagają głębokiej analizy treści konkretnych przypadków…

Zobacz pozostałe referencje
Nasze specjalności

Kancelaria Adwokacka

Anna Groyecka-Kurdybelska
Kancelaria Adwokacka w Katowicach
ul. Jana Kochanowskiego 4/3
40-035 Katowice
tel. 32 254 18 18
biuro@adwokatagk.pl

www.adwokatagk.pl

 

Kancelaria Mediacyjna

Anna Groyecka-Kurdybelska
Kancelaria Mediacyjna w Katowicach
ul. Jana Kochanowskiego 4/3
40-035 Katowice
tel. 32 254 18 18
biuro@mediatoragk.pl

www.mediatoragk.pl

Kancelaria Doradcy Podatkowego

Doradca podatkowy Artur Mazur i Prawnicy
Doradztwo podatkowe i prawne
ul. Jana Kochanowskiego 4/3
40-035 Katowice
tel. 32 730 30 80

www.dpip.pl

Zobacz pozostałe referencje
O nas

Kancelaria Adwokacka

Prowadzimy kancelarię adwokacką od 2011, na przestrzeni lat udało się nam zbudować zespół adwokacki, na który składają się adwokaci wyspecjalizowani zarówno w obsłudze firm jak i osób prywatnych.

Sukcesem naszej kancelarii adwokackiej jest bardzo mała rotacja klientów.

Jeżeli szukasz pełnomocnika i wpisałeś w wyszukiwarkę:

adwokat Katowice, prawnik Katowice, kancelaria adwokacka Katowice, kancelaria Katowice, obsługa prawna Katowice, prawnicy Katowice

– cieszymy się, że do nas dotarłeś.

Kancelaria Katowice

Kancelaria Adwokacka Katowice. Choć mieścimy się w Katowicach, obsługą prawną obejmujemy całą Polskę, a w szczególności miasta takie jak: Katowice, Chorzów, Ruda Śląska, Świętochłowice, Zabrze, Gliwice, Mikołów, Tychy, Lubliniec, Częstochowa, Siewierz, Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Będzin, Bielsko-Biała.

Jeżeli zadajesz sobie pytanie kto to jest

dobry adwokat, albo skuteczny adwokat

to po kilkunastu latach pracy w kancelarii adwokackiej odpowiem, że

dobry i skuteczny adwokat

to rzetelny adwokat. Najistotniejsze w naszym zawodzie jest przygotowanie i analiza dokumentów, wraz ze zrozumieniem potrzeb klienta.

Blog

Prowadzimy bloga na którym publikujemy wiele ciekawych wpisów.

Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszą się wpisy dotyczące następujących tematów:

Zatarcie skazania,

Audyt prawny,

Centralny rejestr beneficjentów rzeczywistych kogo dotyczy,

Jak zatrudnić cudzoziemca,

Podwyższenie kapitału zakładowego,

Zakaz konkurencji odszkodowanie,

Zmiana adresu spółki,

Emerytura po mężu.

Zapraszamy do lektury tych i innych artykułów.

Zobacz pozostałe referencje

Adwokat Katowice – adw. Anna Groyecka Kurdybelska - właścicel kancelarii

Specjalizacja: (1) obsługa prawna firm, w tym jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki z o. o. , spółki komandytowej, i in. (2) umowy, (3) prawo budowlane [sprawy z umów o roboty budowlane], (4) własność przemysłowa.

Adwokat Katowice – adw. Ewelina Grajner

Specjalizacja: obsługa osób prywatnych (rozwód, spadek, podział majątku, odszkodowania, prawa cudzoziemców, zatrudnianie cudzoziemców).

Adwokat Katowice – adw. Agnieszka Handzlik

Specjalizacja: (1) prawo karne, (2) obsługa prawna firm, (3) audyt prawny, (4) prawo pracy i (5) ubezpieczenia społeczne (sprawy z ZUS).

Obszary naszej praktyki

Przedsiębiorcy:

Windykacja – dochodzenie roszczeń, wierzytelności, długi, egzekucja komornicza, epu; Ściąganie należności, Egzekucja długów, Odzyskiwanie długów, ściąganie wierzytelności; zatory płatnicze; windykacja faktury, jak odzyskać dług; przekroczony termin płatności; zaległości płatnicze; terminy zapłaty w transakcjach handlowych;

Audyt prawny  - due dilligence, ryzyka w transakcjach nabycia udziałów, badanie spółki; zakup spółki, zakup udziałów, zakup sp. z o. o., sprzedaż udziałów, sprawdzenie spółki, jak bezpiecznie kupić spółkę

Umowy - analiza umów, negocjowanie umów, zabezpieczenia umów, sprawdzanie umów, pisanie umów, jak napisać umowę, na co zwrócić uwagę w umowie, ryzyka przy zawieraniu umowy, ważne zapisy umowne;

Spory sądowe – sąd, reprezentacja w sądzie, postępowanie sądowe, dostałem pozew; jak napisać pozew, pisanie pozwów; zostałem pozwany, chcę pozwać;  jak pozwać; jak bronić się przed pozwem; wyrok nakazowy, nakaz zapłaty, sprzeciw od wyroku, sprzeciw od nakazu, opłaty od pozwu, koszty pozwu, koszty postępowania,

Pr korporacyjne – statut spółki, umowa spółki, NZW, ZZW, regulamin zarządu, uchwała, zgromadzenie wspólników, KRS, przekształcenie spółki, likwidacja spółki, restrukturyzacja spółki, upadłość spółki, upadłość konsumencka, ; jak założyć spółkę, koszt założenia spółki; zakładanie spółki – dokumenty; jak szybko założyć spółkę; S24 czy notariusz, rejestracja spółki;

Pr pracy – regulamin pracy, regulamin wynagradzania, układ zbiorowy pracy, UZP, spory pracownicze; wypowiedzenie umowy o pracę, wypowiedzenie umowy o pracę, dyscyplinarka, jak podpisać umowę o pracę, jak odwołać się do wypowiedzenia umowy o pracę; zakaz konkurencji, poufność, lojalka, odszkodowanie za zakaz konkurencji, odszkodowanie za wypowiedzenie umowy o pracę, dyscyplinarka,; delegacje, rozliczanie delegacji, diety, ile wynosi dieta, kilometrówka – ile wynosi.

Własność intelektualna - prawo autorskie, znak towarowy, wzór użytkowy, patent, wzór przemysłowy, prawo ochronne, konkurencja, konsumenci, nieuczciwa konkurencja, podrobienie produktu, tajemnica przedsiębiorstwa; jak zabezpieczyć utwór, co to jest utwór, bezprawne wykorzystanie utworu, konsekwencje wykorzystania utworu; naruszenie patentu, naruszenie wzoru użytkowego;

Dane osobowe – RODO, polityka prywatności, polityka bezpieczeństwa, regulamin IT, cookies; GIODO;

Podatki – CIT, VAT, Podatek dochodowy od osób prawnych;

Osoby prywatne:

Odszkodowania – odszkodowanie, zadośćuczynienie, błędy medyczne, szkody górnicze, wypadki komunikacyjne, odszkodowanie z OC sprawcy, wezwanie przedsądowe;

Prawo rzeczowe – współwłasność, zniesienie współwłasności, nakłady na rzecz wspólną, pożytki rzeczy wspólnej, zarząd nieruchomością, służebności, droga konieczna, służebność drogi, służebność mieszkania, służebność przesyłu, bezumowne korzystanie, wspólnoty mieszkaniowe, zebranie wspólnoty, uchwała wspólnoty, zaskarżanie uchwał wspólnot mieszkaniowych, uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej;

Cudzoziemcy – zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pracę, obywatelstwo, nabycie nieruchomości, zezwolenie na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, małżeństwo w Polsce, małżeństwo z Polakiem, zezwolenie sądu na zawarcie małżeństwa, zwolnienie z obowiązku przedstawienia zaświadczenia potrzebnego do zawarcia małżeństwa;

Rodzinne – rozwód, separacja, alimenty, alimenty na dziecko, alimenty dla rodzica, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem, podział majątku wspólnego, małżeństwo w Polsce, małżeństwo z Polakiem, zezwolenie sądu na zawarcie małżeństwa, zwolnienie z obowiązku przedstawienia zaświadczenia potrzebnego do zawarcia małżeństwa;

Spadkowe – przyjęcie spadku, odrzucenie spadku, przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, stwierdzenie nabycia spadku, testament, wydziedziczenie, dział spadku, zachowek, spadek a darowizna;

Prawo pracy – umowa o pracę, odszkodowanie, przywrócenie do pracy;

Prawo administracyjne – prawo budowlane, pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie, postępowanie administracyjne, decyzja, postanowienie, odwołanie, skarga do sądu administracyjnego;

Prawo karne – oskarżony, pokrzywdzony, akt oskarżenia, areszt, zatrzymanie;

Podatki – pit, pcc, podatek od spadków, podatek od darowizny;

Samorząd:

Zamówienia publiczne – SIWZ, PZP, regulamin przetargu, prawo zamówień publicznych;

Wynagrodzenie za usługi świadczone w zakresie pomocy prawnej i podatkowej jest ustalane indywidualnie z każdym Klientem, w zależności od rodzaju i stopnia zawiłości sprawy oraz niezbędnego nakładu pracy adwokata. W naszej kancelarii obowiązuje kilka możliwych systemów rozliczania:
Rozliczenia

Godzinowy

Wysokość wynagrodzenia zależy od liczby godzin poświęconych na wykonanie konkretnego zlecenia. Stawka za godzinę pracy jest określona na stałym poziomie. System ten stosowany jest w sprawach, w których nie ma możliwości przewidzenia z góry ilości godzin, potrzebnych do wykonania zlecenia. System ten bywa także stosowany w przypadku zlecenia stałej obsługi prawnej.

Ryczałtowy

Wysokość wynagrodzenia jest stała, niezależnie od czasu poświęconego na wykonanie zlecenia. System ten stosowany jest w sprawach, w których istnieje możliwość określenia z góry co najmniej przybliżonego czasu niezbędnego do wykonania zlecenia.

Ryczałtowo-godzinowy

Wysokość wynagrodzenia za ustaloną liczbę godzin w miesiącu jest stała. Po przekroczeniu liczby godzin, stosowana jest preferencyjna stawka za godzinę. System ten stosowany jest w szczególności przy umowach stałej obsługi prawnej.

Z premią za sukces

Wysokość wynagrodzenia określana jest według systemu godzinowego (indywidualnego), przy zastosowaniu preferencyjnej stawki za godzinę, a w przypadku wygranej sprawy występuje dodatkowy element wynagrodzenia w postaci "premii za sukces", liczonej jako procent od dochodzonej kwoty.

Projekt i wykonanie: Ad-visions.pl Created by: Ad-visions.pl