PolishEnglishGermanFrench
Kancelaria Adwokacka AGK
skontaktuj się
Doradca Podatkowy
Artur Mazur i Prawnicy
poznaj zespół
Kompleksowa obsługa podatkowa
Zajmujemy się wszelkimi możliwymi sprawami z zakresu prawa podatkowego
Sprawdź ofertę
Windykacja należności?
Skorzystaj z programu "Wierzyciel"
Czytaj dalej
Odszkodowania
Udzielamy pomocy osobom dochodzącym wszelkiego rodzaju odszkodowań
Zobacz więcej
Previous slide
Next slide

Witam Państwa na stronie kancelarii


Kancelarię adwokacką założyłam w 2011 r.  Na przestrzeni lat udało mi się zbudować stabilny zespół, który obsługuje zarówno w firmy jak i osoby prywatne.

Od 2020 r. prowadzę także kancelarię mediacyjną.

Choć kancelaria mieści się w Katowicach, obsługą prawną obejmujemy całą Polskę.

Wspólnie z doradcami podatkowymi z kancelarii doradztwa podatkowego i prawnego Artura Mazura, oferujemy Państwu kompleksową obsługę we wszystkich rodzajach spraw.

Zapraszam do kontaktu.

adw. Anna Groyecka-Kurdybelska

Oferty dla poszczególnych podmiotów

Oferta dla osób prywatnych

Oferta dla przedsiębiorców

Oferta dla samorządów

Specjalizacje

Audyt prawny

Due dilligence, ryzyka w transakcjach nabycia udziałów, badanie spółki; zakup spółki, zakup udziałów, zakup sp. z o. o., sprzedaż udziałów, sprawdzenie spółki, jak bezpiecznie kupić spółkę.

CIT/PDOF/VAT

CIT, Podatek dochodowy od osób fizyczych, VAT.

Dla cudzoziemców

Zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pracę, obywatelstwo, nabycie nieruchomości, zezwolenie na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, małżeństwo w Polsce, małżeństwo z Polakiem, zezwolenie sądu na zawarcie małżeństwa, zwolnienie z obowiązku przedstawienia zaświadczenia potrzebnego do zawarcia małżeństwa.

Doradztwo podatkowe

W odpowiedzi na Państwa potrzeby, zajmujemy się wszelkimi możliwymi sprawami z zakresu prawa podatkowego.

Finanse publiczne

Doradzamy zarówno jednostkom samorządu terytorialnego, ich jednostkom organizacyjnym i zakładom budżetowym, jak również spółkom realizującym zadania własne samorządów, w zakresie finansów publicznych, w tym w zakresie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Kredyt frankowy

Nasza kancelaria oferuje kompleksowe wsparcie frankowiczom, w szczególności w zakresie: analizy umowy kredytowej pod kątem niedozwolonych postanowień umownych, złożenia reklamacji do banku, postępowania przed Rzecznikiem Finansowym i postępowania sądowego.

Odszkodowania

Odszkodowanie, zadośćuczynienie, błędy medyczne, szkody górnicze, wypadki komunikacyjne, odszkodowanie z OC sprawcy, wezwanie przedsądowe.

Organizacja pracy JST

Kancelaria przygotowuje wszelkiego rodzaju projekty aktów wewnętrznych, w tym statutów i regulaminów, obowiązujących w urzędach jednostek samorządu terytorialnego.

Podatki

CIT, VAT, Podatek dochodowy od osób prawnych, pit, pcc, podatek od spadków, podatek od darowizny.

Prawo administracyjne

Prawo budowlane, pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie, postępowanie administracyjne, decyzja, postanowienie, odwołanie, skarga do sądu administracyjnego.

Prawo administracyjne materialne

Prawo budowlane, pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie, postępowanie administracyjne, decyzja, postanowienie, odwołanie, skarga do sądu administracyjnego.

Prawo karne

Oskarżony, pokrzywdzony, akt oskarżenia, areszt, zatrzymanie.

Prawo pracy dla pracodawców

Regulamin pracy, regulamin wynagradzania, układ zbiorowy pracy, UZP, spory pracownicze; wypowiedzenie umowy o pracę, wypowiedzenie umowy o pracę, dyscyplinarka, jak podpisać umowę o pracę, jak odwołać się do wypowiedzenia umowy o pracę; zakaz konkurencji, poufność, lojalka, odszkodowanie za zakaz konkurencji, odszkodowanie za wypowiedzenie umowy o pracę, dyscyplinarka,; delegacje, rozliczanie delegacji, diety, ile wynosi dieta, kilometrówka – ile wynosi.

Prawo pracy dla pracowników

Umowa o pracę, odszkodowanie, przywrócenie do pracy

Prawo rodzinne

Rozwód, separacja, alimenty, alimenty na dziecko, alimenty dla rodzica, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem, podział majątku wspólnego, małżeństwo w Polsce, małżeństwo z Polakiem, zezwolenie sądu na zawarcie małżeństwa, zwolnienie z obowiązku przedstawienia zaświadczenia potrzebnego do zawarcia małżeństwa.

Prawo rzeczowe

Współwłasność, zniesienie współwłasności, nakłady na rzecz wspólną, pożytki rzeczy wspólnej, zarząd nieruchomością, służebności, droga konieczna, służebność drogi, służebność mieszkania, służebność przesyłu, bezumowne korzystanie, wspólnoty mieszkaniowe, zebranie wspólnoty, uchwała wspólnoty, zaskarżanie uchwał wspólnot mieszkaniowych, uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej.

RODO

RODO, polityka prywatności, polityka bezpieczeństwa, regulamin IT, Cookies, GIODO.

Spadek

Przyjęcie spadku, odrzucenie spadku, przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, stwierdzenie nabycia spadku, testament, wydziedziczenie, dział spadku, zachowek, spadek a darowizna.

Spółka i inne formy działalności gospodarczej

Statut spółki, umowa spółki, NZW, ZZW, regulamin zarządu, uchwała, zgromadzenie wspólników, KRS, przekształcenie spółki, likwidacja spółki, restrukturyzacja spółki, upadłość spółki, upadłość konsumencka, ; jak założyć spółkę, koszt założenia spółki; zakładanie spółki – dokumenty; jak szybko założyć spółkę; S24 czy notariusz, rejestracja spółki.

Sprawa sądowa – proces

Sąd, reprezentacja w sądzie, postępowanie sądowe, dostałem pozew; jak napisać pozew, pisanie pozwów; zostałem pozwany, chcę pozwać; jak pozwać; jak bronić się przed pozwem; wyrok nakazowy, nakaz zapłaty, sprzeciw od wyroku, sprzeciw od nakazu, opłaty od pozwu, koszty pozwu, koszty postępowania.

Umowy

Analiza umów, negocjowanie umów, zabezpieczenia umów, sprawdzanie umów, pisanie umów, jak napisać umowę, na co zwrócić uwagę w umowie, ryzyka przy zawieraniu umowy, ważne zapisy umowne.

Windykacja

Dochodzenie roszczeń, wierzytelności, długi, egzekucja komornicza, epu; Ściąganie należności, Egzekucja długów, Odzyskiwanie długów, ściąganie wierzytelności; zatory płatnicze; windykacja faktury, jak odzyskać dług; przekroczony termin płatności; zaległości płatnicze; terminy zapłaty w transakcjach handlowych.

Własność intelektualna

Prawo autorskie, znak towarowy, wzór użytkowy, patent, wzór przemysłowy, prawo ochronne, konkurencja, konsumenci, nieuczciwa konkurencja, podrobienie produktu, tajemnica przedsiębiorstwa; jak zabezpieczyć utwór, co to jest utwór, bezprawne wykorzystanie utworu, konsekwencje wykorzystania utworu; naruszenie patentu, naruszenie wzoru użytkowego.

Zamówienia publiczne

SWZ, PZP, regulamin przetargu, prawo zamówień publicznych.

Masz do nas sprawę spoza listy usług?

Rozliczenia

Godzinowy

Wysokość wynagrodzenia zależy od liczby godzin poświęconych na wykonanie konkretnego zlecenia. Stawka za godzinę pracy jest określona na stałym poziomie. System ten stosowany jest w sprawach, w których nie ma możliwości przewidzenia z góry ilości godzin, potrzebnych do wykonania zlecenia. System ten bywa także stosowany w przypadku zlecenia stałej obsługi prawnej.

Ryczałtowy

Wysokość wynagrodzenia jest stała, niezależnie od czasu poświęconego na wykonanie zlecenia. System ten stosowany jest w sprawach, w których istnieje możliwość określenia z góry co najmniej przybliżonego czasu niezbędnego do wykonania zlecenia.

Ryczałtowo-godzinny

Wysokość wynagrodzenia za ustaloną liczbę godzin w miesiącu jest stała. Po przekroczeniu liczby godzin, stosowana jest preferencyjna stawka za godzinę. System ten stosowany jest w szczególności przy umowach stałej obsługi prawnej.

Z premią za sukces

Wysokość wynagrodzenia określana jest według systemu godzinowego (indywidualnego), przy zastosowaniu preferencyjnej stawki za godzinę, a w przypadku wygranej sprawy występuje dodatkowy element wynagrodzenia w postaci “premii za sukces”, liczonej jako procent od dochodzonej kwoty.

Kontakt

Kancelaria Adwokacka

Anna Groyecka-Kurdybelska

Kancelaria Mediacyjna

Anna Groyecka-Kurdybelska

Kancelaria Doradcy Podatkowego

Artur Mazur i Prawnicy

Blog

Nielegalne uzyskanie informacji

[lwptoc] Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej gwarantuje każdemu wolność i ochronę tajemnicy komunikowania się. Prawa te można ograniczyć jedynie w przypadkach wymienionych w aktach prawnych rzędu ustawy

Czytaj dalej

Zmiana nazwiska po rozwodzie

Zmiana nazwiska po rozwodzie. Kiedy jest dopuszczalna, co trzeba zrobić, jak przebiega procedura i kogo dotyczy. O tym w dzisiejszym wpisie. Inne wpisy z zakresu

Czytaj dalej

Aeroklub Śląski

“Aeroklub Śląski współpracuje z Kancelarią Adwokacką adwokat Anny Groyeckiej-Kurdybelskiej od 2014r, a od 2015r kancelaria świadczy dla nas stałą obsługę prawną. Atutami kancelarii poza przygotowaniem merytorycznym jest szybkość działania i duża znajomość prowadzonych spraw. Niniejszym udzielam Kancelarii mecenas Anny Groyeckiej-Kurdybelskiej pozytywnych referencji.”

TechSpeed Bendkowski Mazur Sp. J.

“Firma TechSpeed Bendkowski Mazur Sp. J. w swej działalności kontaktuje się z wieloma podmiotami różnej wielkości na terenie Polski i w całej Europie. Wielość kontaktów, różnorodność przepisów i wewnętrznych zarządzeń sprawia, że w prowadzonej przez nas działalności konieczna jest szeroka wiedza z zakresu prawa gospodarczego, aktów prawnych oraz rozporządzeń nie tylko na terenie Polski, ale także na rynku europejskim. Kancelaria Adwokacka mecenas Anny Groyeckiej-Kurdybelskiej zawsze jest w stanie przygotować niezbędne ustalenia, zaopiniować już stworzone umowy, bądź skodyfikować je w postaci nowych umów, oficjalnych dokumentów typu Ogólne Warunki Sprzedaży itp. Zawsze możemy liczyć na kompleksową i terminową obsługę, profesjonalne doradztwo i zaangażowanie w prowadzone sprawy. Jako dodatek od kancelarii AGK otrzymujemy też szerokie spojrzenie na prowadzone tematy, wykraczające poza ramy typowej obsługi prawnej, sięgającej również porad biznesowych. Nasza współpraca przebiega bezproblemowo, zawsze terminowo, z pozytywnymi rezultatami, gwarantując nam pewną i wszechstronną obsługę prawną. Niniejszym chcemy udzielić referencji Kancelarii Adwokackiej mecenas Anny Groyeckiej-Kurdybelskiej, która w sposób rzetelny i w pełni profesjonalny obsługuje naszą firmę.”

NT Industry

“Od 2013 r. współpracujemy z Panią Mecenas Anną Groyecką-Kurdybelską i jej Kancelarią Adwokacką. Anna Groyecka-Kurdybelska ma do czynienia ze sprawami o skomplikowanej naturze prawnej, które wymagają głębokiej analizy treści konkretnych przypadków. Udowodniła nam, iż angażuje się w każdą sprawę w jej aspekcie prawnym oraz, że jest zawsze dobrze przygotowana przed każdą rozprawą w sądzie lub przedstawiając nam swoją opinię na dany temat. Jesteśmy zadowoleni ze współpracy z Panią Mecenas i możemy wystawić jej nasze najlepsze referencje rzetelnego doradcy.”

Tetenal Polska Sp. z.o.o.

“Niniejszym informujemy, iż współpraca między Kancelarią Adwokacką pani mecenas Anny Groyeckiej-Kurdybelskiej, a firmą Tetenal Polska Sp. z.o.o. trwa już bez mała okres jednego roku (rozpoczęła się w kwietniu 2013 r.) i głównie polega na obsłudze naszego podmiotu w zakresie prawa gospodarczego i cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem sądowej windykacji należności. Warto nadmienić, iż poprzednio Tetenal Polska obsługiwany był na analogicznym polu przez inną kancelarię, której poziom usług, zwłaszcza w zakresie rozumienia specyfikacji spraw gospodarczych, a także tempo opracowania przekazywanych spraw, był na tyle niezadowalający, iż spowodował niezbędne zmiany. Ich rezultat należy ocenić jako bardzo pozytywny. W ramach bieżących działań operacyjnych pracownicy naszej spółki wybrani do kontaktów z Kancelarią korzystają z jej autorskiego programu do windykacji, umożliwiającego rejestrację on-line spraw oraz monitorowanie poszczególnych etapów dochodzenia należności. Pracownicy naszej firmy oceniają również wysoko nie tylko poziom kompetencji wydelegowanych osób z kancelarii, lecz także ich gotowość do elastycznej współpracy w sprawach, które jak wiadomo zawsze wymagają indywidualnego podejścia. Na koncie naszych dotychczasowych kontaktów z Kancelarią odnotować możemy wymierne sukcesy nie tylko w zakresie tempa i skuteczności windykacji, ale także dużą wolę kooperacji Kancelarii w związku np. z doborem komorników oraz udzieleniem wielu cennych porad, których wartość, wynikająca z doświadczenia Kancelarii, bardzo podnosi w naszym mniemaniu walory współpracy.”

Plawia sp. z o.o.

Plawia sp. z o.o. w Katowicach jest wiodącym na rynku podmiotem specjalizującym się w sprzedaży i montażu urządzeń dźwigowych do transportu osób i towarów. Od lipca 2013 r. Plawia sp. z o. o. korzysta ze stałej obsługi prawnej świadczonej przez Kancelarię Adwokacką adw. Anny Groyeckiej-Kurdybelskiej w Katowicach. W zakres świadczonych przez kancelarię na rzecz spółki Plawia sp. z o. o. usług, wchodzą między innymi:
  • analiza i poprawianie umów, wraz z uzgadnianiem ich treści ze stroną przeciwną (ze szczególnym uwzględnieniem umów o roboty budowlane);
  • windykacja należności (wezwania do zapłaty, pozwy, reprezentacja przed sądami, egzekucja komornicza);
  • a także bieżąca obsługa typowa dla podmiotu jakim jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
Jesteśmy zadowoleni ze współpracy z kancelarią adw. Anny Groyeckiej-Kurdybelskiej.

Wega Mikołów

“Niniejszym chciałbym zarekomendować współpracę z Kancelarią Adwokacką Anny Groyeckiej-Kurdybelskiej, w zakresie usług prawniczo-windykacyjnych. Rekomendowana kancelaria sporządza dla nas umowy handlowe, negocjuje w naszym imieniu spłaty zadłużeń, windykuje należności. W ubiegłym roku załatwiła wszelkie formalności związane z założeniem naszych nowych spółek. Współpraca z wszystkimi pracownikami kancelarii układała się bez zastrzeżeń, z poszanowaniem wszelkich naszych uwag i spostrzeżeń. Powyższe fakty skłaniają do pozytywnego zarekomendowania współpracy z Kancelarią Adwokacką Anny Groyeckiej-Kurdybelskiej.”

Tytan

Z Mecenas Anną Groyecką-Kurdybelską współpracuję od przeszło 3 lat (od 2012 roku). W tym okresie kancelaria wielokrotnie udzielała mojej firmie pomocy prawnej w sporach zarówno z przedsiębiorcami, jak i osobami prywatnymi. Mimo znacznej odległości siedziby kancelarii od miejsca prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej, nie powoduje to w żadnym stopniu uszczerbku dla jakości świadczonych usług czy szybkości podejmowanych działań. Jednocześnie dzięki doświadczeniu kancelarii, zlecane przeze mnie sprawy windykacyjne w zdecydowanej większości zakończyły się ściągnięciem należności od dłużników, często z pozoru niewypłacalnych. Nadto praktycznie całe postępowanie odbywa się bez konieczności mojego osobistego angażowania w sprawę. Niniejszym udzielam pozytywnych referencji.

Elektron

Z usług adwokat Anny Groyeckiej-Kurdybelskiej po raz pierwszy skorzystaliśmy na początku 2012 r. Kancelaria od tego czasu przeprowadziła dla nas szereg spraw windykacyjnych, które dzięki wykorzystaniu przez kancelarię szerokiego wachlarza środków prawnych doprowadzały sprawy w większości do pozytywnego zakończenia. Cenimy sobie osobisty kontakt mailowy i telefoniczny oraz przejrzyste i wyczerpujące informacje na temat prowadzonych spraw. Mimo, że nasza firma znajduje się w Gostyninie (400 km od Katowic – siedziby kancelarii), nie przeszkadza nam to w korzystaniu z usług kancelarii.

Kinetic

“W 2012 r. potrzebowaliśmy pomocy prawnej w zakresie ochrony znaku towarowego i know-how. Obsługę kancelarii adwokat Anny Groyeckiej-Kurdybelskiej polecił nam nasz partner biznesowy i tak do dnia dzisiejszego korzystamy z usług kancelarii. Obecnie kancelaria prowadzi nasze sprawy w różnych dziedzinach prawa (i nie tylko odnośnie znaku towarowego) i jesteśmy zadowoleni ze współpracy. Polecamy kancelarię, nie mamy żadnych uwag co do działania i skuteczności.”

Głos Zabrza i Rudy Śląskiej

Adwokat Anna Groyecka-Kurdybelska udziela bezpłatnych porad prawnych dla czytelników Głosu Zabrza i Rudy śląskiej od listopada 2011 roku. W tym czasie z jej pomocy skorzystało ponad 600 osób. Czytelnicy są zadowoleni z poziomu porad prawnych, świadczy o tym choćby kolejka chętnych, która tworzy się mimo wcześniejszych zapisów dokonywanych na podstawie kuponów drukowanych w tygodniku.Przekrój tematów podejmowanych podczas porad jest bardzo duży i zróżnicowany. Obejmuje głównie sprawy związane ze spadkami, ale także rozwodami, odszkodowaniami, oraz wszelkimi problemami gospodarczymi.Adwokat Anna Groyecka-Kurdybelska reprezentowała także Głos Zabrza i Rudy Śląskiej przed sądem apelacyjnym w Katowicach w sprawie apelacji o stwierdzenie utraty ważności rejestracji tytułu prasowego. Ta sprawa zakończyła się wygraną.

Vademecum

“Kancelaria Adwokacka Mecenas Anny Groyeckiej-Kurdybelskiej prowadzi dla naszej spółki obsługę prawną w zakresie postępowań sądowych. Od początku naszej współpracy pojawiło się kilkadziesiąt spraw, w których pracownicy Kancelarii wykazali się profesjonalizmem, który najlepiej widać po ich przygotowaniu w zakresie prawa materialnego oraz procesowego. Polecamy współpracę z Kancelarią Adwokacką Mecenas Anny Groyeckiej-Kurdybelskiej. Kancelaria w sposób kompleksowy podchodzi do obsługi swoich Klientów. Pracownicy Kancelarii oferują najwyższe standardy współpracy.”

Tadan s.c.

Z kancelarią adwokacką Anny Groyeckiej-Kurdybelskiej współpracujemy od 2012 r. Kancelaria prowadzi dla nas windykację wierzytelności, oraz sprawy związane z bieżącą obsługą prawną (pisanie umów, regulaminów etc.). Prowadzona windykacja wierzytelności jest wyjątkowo rzetelna. Cenimy sobie bezpośredni telefoniczny kontakt pracowników kancelarii z dłużnikami, co wpływa na poziom odzyskiwalności naszych należności. Niniejszym udzielamy referencji.

Elkoplast

“In 2012 the Elkoplast Polska limited liability was looking for a law firm for current service on the area of Poland. We conducted a several interviews in Katowice and we decided to law firm of attorney-at-law Anna Groyecka-Kurdybelska. Cooperation in that law firm worked beyond reproach. We appreciate a good communication (also in English), availabiliti and punctuality, with the help of the law firm we have found a reliable accountant to run the company in Poland. Elkoplast Polska LTD works on mostly a production and distribution of waste containers and tanks for liquids (fuel and water).”

Pwik

“Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej ma przyjemność poinformować, że od 2011 roku współpracuje z Kancelarią doradcy podatkowego Artura Mazura w Katowicach, a od 2014 roku w ramach tej współpracy – również z Kancelarią Adwokacką adwokat Anny Groyeckiej-Kurdybelskiej w Katowicach. Kancelarię zapewniają bieżącą obsługę prawną naszej Spółki, która polega przede wszystkim na opiniowaniu umów, przygotowywaniu i opracowywaniu dokumentacji związanej z przetargami, analizie (pod kątem zgodności z przepisami) projektów aktów wewnętrznych Spółki, udzielaniu porad w sprawach podatkowych i pracowniczych oraz windykacji należności, a w razie potrzeby – reprezentacji Spółki w sporach sądowych. Wiedza i doświadczenie pracowników obu Kancelarii doskonale się uzupełniają, dzięki czemu Spółka ma zapewnioną wszechstronną obsługę na każdym polu działania. Wyrażamy pozytywną opinię na temat współpracy w Kancelarią doradcy podatkowego Artura Mazura oraz Kancelarią Adwokacką adwokat Anny Groyeckiej-Kurdybelskiej. Niniejszym udzielamy obu Kancelariom pozytywnych referencji.”

QuestOptica

“Na początku 2012 r. nawiązaliśmy współpracę z Kancelarią Adwokacką Anny Groyeckiej-Kurdybelskiej. Od tego czasu kancelaria pomaga nam w sprawach prawnych, a w szczególności w windykacji należności. Pracownicy kancelarii są dyspozycyjni i kompetentni. Niniejszym udzielam referencji i rekomenduję wybór usług adwokat Anny Groyeckiej-Kurdybelskiej.”

AutoTurbus

W przeciągu ostatnich 2 lat Kancelaria Adwokacka Anny Groyeckiej-Kurdybelskiej kilkukrotnie pomogła nam w naszych problemach prawnych z innymi przedsiębiorcami. We wszystkich przypadkach usługi kancelarii doprowadziły do satysfakcjonującego dla nas rozstrzygnięcia. Jeśli szukają Państwo rzetelnej kancelarii, rekomenduję adwokat Annę Groyecką-Kurdybelską.