Oferta dla przedsiębiorców

Kancelaria świadczy przede wszystkim usługi dla podmiotów gospodarczych, obejmujące w szczególności:

 • prawne regulacje dotyczące działalności gospodarczej,
 • prawo gospodarcze i handlowe,
 • prawo cywilne – w tym przede wszystkim zobowiązania oraz prawo rzeczowe,
 • prawo autorskie,
 • prawo własności przemysłowej,
 • ochrona konkurencji i konsumentów,
 • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • prawo administracyjne,
 • inne.

W ramach obsługi przedsiębiorców, pomoc prawna świadczona przez kancelarię obejmuje swym zakresem w szczególności:

 • kompleksową windykację należności,
 • prowadzenie audytów prawnych, podatkowych i ekonomicznych;
 • opiniowanie pod względem prawnym spraw przekazanych przez Zleceniodawcę, ze szczególnym uwzględnieniem umów (w tym w języku angielskim),
 • uczestnictwo – wraz ze Zleceniodawcą bądź w jego imieniu – w negocjacjach dotyczących zawieranych umów lub innych spraw,
 • sporządzanie pism i wniosków,
 • zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi i sądami administracyjnymi,
 • występowanie w imieniu Zleceniodawcy przed organami administracji państwowej i samorządowej,
 • doradztwo prawne dla organów Zleceniodawcy, jak również obsługa prawna posiedzeń i prowadzenie prawidłowej dokumentacji,
 • udzielanie bieżących porad i konsultacji prawnych.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług.

Projekt i wykonanie: Ad-visions.pl Created by: Ad-visions.pl