Oferta dla przedsiębiorców

Kancelaria świadczy przede wszystkim usługi dla podmiotów gospodarczych, obejmujące w szczególności:

  • prawne regulacje dotyczące działalności gospodarczej,
  • prawo gospodarcze i handlowe,
  • prawo cywilne – w tym przede wszystkim zobowiązania oraz prawo rzeczowe,
  • prawo autorskie,
  • prawo własności przemysłowej,
  • ochrona konkurencji i konsumentów,
  • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych,
  • prawo administracyjne,
  • inne.

W ramach obsługi przedsiębiorców, pomoc prawna świadczona przez kancelarię obejmuje swym zakresem w szczególności:

  • kompleksową windykację należności,
  • prowadzenie audytów prawnych, podatkowych i ekonomicznych;
  • opiniowanie pod względem prawnym spraw przekazanych przez Zleceniodawcę, ze szczególnym uwzględnieniem umów (w tym w języku angielskim),
  • uczestnictwo – wraz ze Zleceniodawcą bądź w jego imieniu – w negocjacjach dotyczących zawieranych umów lub innych spraw,
  • sporządzanie pism i wniosków,
  • zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi i sądami administracyjnymi,
  • występowanie w imieniu Zleceniodawcy przed organami administracji państwowej i samorządowej,
  • doradztwo prawne dla organów Zleceniodawcy, jak również obsługa prawna posiedzeń i prowadzenie prawidłowej dokumentacji,
  • udzielanie bieżących porad i konsultacji prawnych.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług.

Projekt i wykonanie: Ad-visions.pl Created by: Ad-visions.pl