PolishEnglishGermanFrench
Zmiana nazwiska po rozwodzie

Spis treści

Zmiana nazwiska po rozwodzie. Kiedy jest dopuszczalna, co trzeba zrobić, jak przebiega procedura i kogo dotyczy. O tym w dzisiejszym wpisie.

Inne wpisy z zakresu prawa rodzinnego znajdą Państwo tutaj.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą dla klientów indywidualnych.

[lwptoc]

Kogo dotyczy procedura uproszczona

– Zdecydowałam się na rozwód, a kiedy mogę wrócić do nazwiska sprzed ślubu?

Takie pytanie często pada już na pierwszej poradzie w sprawie rozwodu. Wydaje się to oczywiste, ale warto wspomnieć, że chodzi o osoby, które zmieniły nazwisko w wyniku zawarcia małżeństwa. Osoby te mogą skorzystać z uproszczonej procedury zmiany nazwiska, ale daje ona tylko jedną możliwość – powrotu do nazwiska noszonego przed ślubem.

Warto nad tą kwestią zacząć myśleć w miarę szybko, żeby z jednej strony nie podjąć decyzji pochopnie, a z drugiej nie stracić możliwości skorzystania z uproszczonej procedury. Procedura uproszczona obowiązuje tylko przez 3 miesiące od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego.

Zmiana nazwiska po rozwodzie – do 3 miesięcy

Uproszczona procedura obowiązuje przez 3 miesiące od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. To bardzo ważny szczegół. Czasem ten termin łatwo obliczyć samemu, a czasem trzeba będzie się dowiadywać w sądzie. Zatem, wbrew pozorom, stosunkowo łatwo ten termin przegapić. Sąd nie informuje z urzędu o dacie prawomocności wyroku.

Jeśli chodzi o wyrok sądu I instancji, to termin jego uprawomocnienia się zależy od kolejnych kroków podejmowanych przez strony postępowania. Istotne też jest, czy wyrok był wydany na rozprawie czy na posiedzeniu niejawnym. I tak:

  • gdy wyrok wydany został na rozprawie i jeżeli nikt nie złożył wniosku o uzasadnienie, to wyrok będzie prawomocny na 8 dzień po ogłoszeniu wyroku,
  • jeżeli wyrok wydano na posiedzeniu niejawnym, to jest on doręczany stronom pocztą i o ile żadna ze stron nie złożyła wniosku o uzasadnienie, to będzie prawomocny na 8 dzień po doręczeniu go obu,
  • w wypadku, w którym chociaż jedna ze stron złożyła wniosek o uzasadnienie, to automatycznie termin prawomocności przedłuża się i nastąpi na 15 dzień po doręczeniu stronie wyroku z uzasadnieniem,
  • jeżeli któraś ze stron złożyła apelację, to wyrok będzie prawomocny dopiero z chwilą wydania wyroku przez sąd II instancji. Wyrok sądu II instancji jest prawomocny z chwilą jego wydania.

Wobec tych wielu możliwości, nie da się udzielić prostej odpowiedzi, a po prostu z chwilą wydanie wyroku przez sąd I instancji, co pewien czas trzeba dowiadywać się o stan sprawy.

Na czym polega procedura uproszczona

Procedura ta polega na złożeniu oświadczenia przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego. Praktycznie wystarczający jest dowód osobisty, ponieważ sąd z urzędu wyśle odpis prawomocnego wyroku do urzędu stanu cywilnego. Trzeba jednak pamiętać, który Urząd zarejestrował akt małżeństwa, oraz który sąd orzekł o rozwodzie i kiedy wyrok się uprawomocnił. Nie trzeba składać wniosku, a jedynie kierownik USC wciągnie oświadczenie byłego małżonka do protokołu, który następnie trzeba podpisać. Jeżeli oświadczenie składa się przed kierownikiem innego USC, niż ten w którym zarejestrowany był akt małżeństwa, to kierownik prześle protokół do właściwego urzędu.

Gdy przebywamy za granicą, możliwe jest też złożenie oświadczenia przed konsulem. W tej sytuacji  trzeba mieć ze sobą odpis prawomocnego wyroku albo odpis aktu małżeństwa ze wzmianką o rozwodzie. Podobnie, jak w wypadku USC, konsul spisze oświadczenie w protokole, który trzeba podpisać. Następnie protokół ten jest przesyłany do USC, który sporządził akt małżeństwa.

Zmiana nazwiska po upływie 3 miesięcy

Jeżeli rozwodnik przegapił termin do skorzystania z uproszczonej procedury lub do tego czasu nie zdołał podjąć decyzji o powrocie do nazwiska noszonego przed ślubem, to pozostaje klasyczna procedura administracyjna zmiany nazwiska. Procedura ta wymaga złożenia wniosku oraz jego uzasadnienia, bowiem zmiana nazwiska może nastąpić jedynie z ważnych powodów. Procedura kończy się wydaniem decyzji administracyjnej.

Warto pamiętać, że każda zmiana nazwiska łączy się z koniecznością wymiany wszystkich dokumentów tożsamości. W zależności od sytuacji, może być konieczne naniesienie zmian również w innej dokumentacji czy wykazach.

Podstawa prawna: Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Prawo o aktach stanu cywilnego

Stan prawny: 12.2022 r.

Zobacz również ostatnie artykuły

Prawo karne

Nielegalne uzyskanie informacji

[lwptoc] Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej gwarantuje każdemu wolność i ochronę tajemnicy komunikowania się. Prawa te można ograniczyć jedynie w przypadkach wymienionych w aktach prawnych rzędu ustawy

Czytaj dalej
Prawo administracyjne

Zmiana nazwiska po rozwodzie

Zmiana nazwiska po rozwodzie. Kiedy jest dopuszczalna, co trzeba zrobić, jak przebiega procedura i kogo dotyczy. O tym w dzisiejszym wpisie. Inne wpisy z zakresu

Czytaj dalej