Umowy

Ponieważ, jak wiadomo, łatwiej zapobiegać niż leczyć, dlatego aby uniknąć lub przynajmniej zminimalizować ryzyko związane z prowadzeniem windykacji wobec kontrahentów, kancelaria świadczy usługi z zakresu opiniowania, negocjowania i zawierania w imieniu i na rzecz Klienta, wszelkiego rodzaju umów, niezbędnych w toku prowadzonej działalności gospodarczej.

Wbrew pozorom, sporządzenie dobrej umowy, nie jest tak oczywiste, jak mogłoby się wydawać i nie wystarczy ściągnięcie wzoru z Internetu (jak jeszcze myśli wielu przedsiębiorców, nie mówiąc o konsumentach), aby zabezpieczyć wszystkie swoje prawa. Jak banalnie by to nie brzmiało (a jak wiadomo, banały najlepiej opisują rzeczywistość), każdy stosunek prawny jest inny, a po drugiej stronie zawsze jest jakiś nieznany czynnik (w postaci drugiej strony umowy), a także zawsze sam przedmiot umowy różni się od poprzedniego.

Trudności pojawiają się na etapie sporządzenia umowy (ujęcia w niej wszystkich niezbędnych klauzul dla danego stosunku prawnego, ustanowienia odpowiednich zabezpieczeń), poprzez zawarcie umowy (i negocjacje własnych warunków z drugą stroną), wykonanie (rozumienie i przestrzeganie przeforsowanych już postanowień), aż po jej rozwiązanie (zastosowanie właściwego trybu, niosącego jak najmniejsze straty – jeśli nie można ich całkiem wyeliminować), a często także dochodzenie roszczeń z umowy przed sądem (np. odszkodowań, kar umownych).

Zawarcie umowy nie gwarantuje oczywiście wypłacalności kontrahenta, jednak jej odpowiednie sformułowanie, zwiększa szanse na skuteczną egzekucję lub odzyskanie należności bez potrzeby angażowania sił i środków w postępowania sądowe czy egzekucyjne.

Dlatego naszym Klientom oferujemy:

  • Sporządzanie projektów umów, w tym wzorców umów (np. regulaminów sklepów internetowych, regulaminów udzielania zamówień poniżej progów repliki tag heuer wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych, ogólnych warunków sprzedaży/zakupu/świadczenia usług, itp.) i wszelkiego rodzaju umów niestandardowych;
  • Opiniowanie przedłożonych przez Klientów umów pod kątem interesów Klienta i zgodności z prawem, a także celowości zastosowanych środków;
  • Negocjowanie umów dla Klienta;
  • Analizę ryzyka wynikającego z umów i ustanawianie zabezpieczeń;
  • Prowadzenie sporów sądowych na tle postanowień umownych;

Zapraszamy do korzystania z usług kancelarii i czytania naszego BLOGA – www.adwokatagk.pl/blog/

Projekt i wykonanie: Ad-visions.pl Created by: Ad-visions.pl