PolishEnglishGermanFrench

Umowy

Nasza kancelaria adwokacka oferuje swoim klientom szereg usług, których przedmiotem są umowy, zawierane w działalności gospodarczej.
  • Sporządzanie umów – tworzymy dla Państwa wszelkiego typu umowy, potrzebne w działalności gospodarczej.
  • Analiza umów – opiniujemy umowy przesłane przez Państwa kontrahentów.
  • Negocjowanie umów – negocjujemy w Państwa imieniu umowy z kontrahentami.
  • Zawieranie umów – możemy też, jeśli taka jest Państwa wola, w Państwa imieniu (na podstawie stosownych pełnomocnictw) umowy zawierać.
Sporządzenie i zawarcie dobrej umowy może zminimalizować ryzyko związane z prowadzeniem windykacji wobec kontrahentów. Dlatego adwokaci z naszej kancelarii zapraszają do kontaktu.

Spis treści

Sporządzanie umów

Sporządzenie dobrej umowy, nie jest tak proste, jak mogłoby się wydawać. Nie wystarczy ściągnięcie wzoru z Internetu (jak jeszcze myśli wielu przedsiębiorców, nie mówiąc o konsumentach), aby zabezpieczyć wszystkie swoje prawa. Nawet jeśli od lat prowadzą Państwo jakiś rodzaj działalności i dotychczas bazowali Państwo na prostej umowie, albo – co gorsza – pracowali Państwo bez umowy (na “słowo”), za którymś razem, taka praktyka może się okazać niewystarczająca.
Często przedsiębiorcy prowadzą działalność w oparciu o bardzo powtarzalne typy umów, a w obrocie z danej dziedziny, każdorazowe podpisywanie umowy bywa problematyczne. Wówczas kancelaria adwokacka oferuje sporządzanie umów ramowych czy tworzenie regulaminów (np. regulamin zakupów czy ogólne warunki sprzedaży), dostępnych na  stronie internetowej przedsiębiorcy.  Dokumenty takie w prosty sposób można wprowadzać do zamówień. Warto pamiętać, że takie regulaminy przydają się nie tylko przy prowadzeniu sklepów internetowych.

Niezbędne klauzule umowne

Wracając do umów. Na czym polega sporządzenie “dobrej” umowy? Adwokat pomaga ująć w umowie wszystkie niezbędne dla danego stosunku prawnego, klauzule umowne.
Nie wszyscy zdają sobie sprawę np. z zasad rozwiązywania umowy najmu (czy i kiedy można wypowiedzieć umowę najmu zawartą na czas oznaczony – pisaliśmy o tym w artykułach poniżej.

Zobacz powiązane artykuły:

Niezbędne klauzule umowne

Przedsiębiorcy nie zawsze wiedzą o istnieniu ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (obecnie: ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych), nie mówiąc już o jej zmianach (pisaliśmy o nich w artykułach poniżej). Te zaś mają istotny wpływ na prowadzoną działalność gospodarczą. Tym samym przedsiębiorcy często nie wiedzą jakie są rodzaje odsetek, których mogą żądać za opóźnienie w płatności.

Zobacz powiązane artykuły:

Na czym polega specyfika zastrzegania kar umownych i jak prawidłowo zastrzec klauzulę kary umownej, aby móc z niej skorzystać w praktyce? Na te i inne pytania odpowiadają adwokaci z naszej kancelarii adwokackiej w toku sporządzania czy analizy umowy.

Zobacz powiązany artykuł:

Zabezpieczenia umowne

Dodatkowo w trakcie analizy umowy, adwokat proponuje ustanowienie odpowiednich zabezpieczeń. Przedsiębiorcy nie zawsze mają świadomość jakie zabezpieczenia można zastosować w danej sytuacji. Co gorsza – o pewnych rodzajach zabezpieczeń nie wiedzą wcale. Wtedy wizyta w kancelarii adwokackiej, czy nawet skorzystanie ze wsparcia adwokata na odległość, jest niezbędne.
O niektórych rodzajach zabezpieczenia umów pisaliśmy w poniższym artykule na naszym blogu. W prawdzie artykuł ten odnosi się częściowo do sytuacji epidemii, jednak informacje tam zawarte są aktualne niezależnie od niej.

Zobacz powiązany artykuł:

koronawirus niezapłacona faktura
Koronawirus

Koronawirus a zatory płatnicze

Zatory płatnicze w czasach koronawirusa. Nie ulega wątpliwości, że nadzwyczajna sytuacja, w której się obecnie znajdujemy, będzie miała niebagatelny wpływ na naszą gospodarkę. Lada chwila

Czytaj dalej

Opiniowanie umów

Gdy już posiadają Państwo tekst umowy – czy to przygotowany samodzielnie, czy też przesłany przez drugą stronę, należy taką umowę przeanalizować. Kontrahent zawsze będzie chciał przeforsować pewne postanowienia istotne dla niego. Czasem te postanowienia będą dla Państwa neutralne, a czasem po prostu szkodliwe. Może się zdarzyć, że nawet nie będą Państwo dostrzegać różnicy  w zaproponowanych zmianach do umowy. Tymczasem konsekwencje dla Państwa, mogą być kolosalne. Nie każdy bowiem zdaje sobie sprawę z różnicy między opóźnieniem a zwłoką, czy też różnicy między zaliczką a zadatkiem .

Zobacz powiązane artykuły:

zwłoka
Prawo cywilne

Opóźnienie czy zwłoka?

Opóźnienie czy zwłoka? Wydaje się, że te dwa pojęcia są ze sobą tożsame. Tak jest jednak tylko w języku potocznym. W tekstach prawnych, rozróżnienie tych

Czytaj dalej
Umowy

Zadatek czy zaliczka?

Zadatek a zaliczka – czyli czym te dwie formy przedpłaty się różnią;   Przy zawieraniu transakcji, których wykonanie ma nastąpić dopiero za jakiś czas, często

Czytaj dalej

Negocjowanie i zawieranie umów

Oczywiste jest, że Państwo negocjują swoje warunki handlowe w ramach umowy. Nierzadko zdarza się jednak tak, że umowa zawiera cały wachlarz postanowień stricte prawnych, których negocjowanie bywa dla Państwa problemem. Zwłaszcza, jeśli po drugiej stronie występuje dział prawny, czy prawnik zewnętrzny. Czasami po prostu brakuje Państwu argumentów. W odpowiedzi na taką Państwa potrzebę, nasza kancelaria oferuje także negocjowanie umów z drugą stroną.

Wykonywanie umów

Na etapie wykonywania umów, też mogą pojawiać się problemy dla przedsiębiorców. Może się bowiem okazać, że każda ze stron interpretuje poszczególne postanowienia umowne odmiennie. Takie sytuacje mają miejsce najczęściej, gdy na poprzednich etapach zawierania umowy, nie korzystali Państwo z usług adwokata. Sytuacja może też być zgoła odwrotna. Tekst umowy może być tak skomplikowany, że sami Państwo nie są w stanie rozpoznać, z którego postanowienia należy skorzystać. Wówczas również należy skonsultować się z adwokatem, ponieważ konsekwencje skorzystania z niewłaściwego instrumentu mogą być dla Państwa niebagatelne.

Rozwiązywanie umów

Ostatnim etapem, na którym przydaje się pomoc kancelarii adwokackiej jest rozwiązanie umowy. Prawnicy podpowiedzą Państwu zastosowanie właściwego trybu, niosącego jak najmniejsze straty – jeśli nie można ich całkiem wyeliminować. Tu w ramach przykładu należy wskazać chociażby różnię między wypowiedzeniem umowy odstąpieniem od umowy. Umowy czasem w różnych “zakamarkach” zawierają różne postanowienia odnośnie kar umownych czy innych konsekwencji, wynikających z konkretnego sposobu rozwiązania umowy. Czasami te konsekwencje nie wynikają w ogóle z umowy, a jedynie z przepisów ogólnych np. kodeksu cywilnego.
Gdy współpraca nie dojdzie do skutku, albo wyjdzie nie tak jak się Państwo spodziewali, trzeba skorzystać z drogi sądowej. Nasi adwokaci reprezentują Państwa w dochodzeniu roszczeń z umów przed sądami. W przypadku wyboru alternatywnej metody rozwiązywania sporu – adwokaci z kancelarii reprezentują Państwa również przed mediatorami czy sądami arbitrażowymi. Najczęstsze przykłady sporów sądowych na tle umów, to sprawy: o zapłatę, o odszkodowania, o roszczenia z kar umownych czy z bezpodstawnego wzbogacenia.

Rodzaje umów – przykłady

Ostatnim etapem, na którym przydaje się pomoc kancelarii adwokackiej jest rozwiązanie umowy. Prawnicy podpowiedzą Państwu zastosowanie właściwego trybu, niosącego jak najmniejsze straty – jeśli nie można ich całkiem wyeliminować. Tu w ramach przykładu należy wskazać chociażby różnię między wypowiedzeniem umowy odstąpieniem od umowy. Umowy czasem w różnych “zakamarkach” zawierają różne postanowienia odnośnie kar umownych czy innych konsekwencji, wynikających z konkretnego sposobu rozwiązania umowy. Czasami te konsekwencje nie wynikają w ogóle z umowy, a jedynie z przepisów ogólnych np. kodeksu cywilnego.
Gdy współpraca nie dojdzie do skutku, albo wyjdzie nie tak jak się Państwo spodziewali, trzeba skorzystać z drogi sądowej. Nasi adwokaci reprezentują Państwa w dochodzeniu roszczeń z umów przed sądami. W przypadku wyboru alternatywnej metody rozwiązywania sporu – adwokaci z kancelarii reprezentują Państwa również przed mediatorami czy sądami arbitrażowymi. Najczęstsze przykłady sporów sądowych na tle umów, to sprawy: o zapłatę, o odszkodowania, o roszczenia z kar umownych czy z bezpodstawnego wzbogacenia.

umowa sprzedaży, umowa zakupu

Poprawna nazwa brzmi: umowa sprzedaży, ale w obrocie często pojawia się też jako umowa zakupu. Jest to najbardziej typowa umowa handlowa. Najczęściej modyfikowane przez prawników postanowienia obejmują: (1) konsekwencje niedotrzymania terminów dostaw, (2) warunki zapłaty, (3) warunki dostawy, (4) badanie dostawy, reklamacje dostawy, (6) rękojmię i gwarancję, (7) kary umowne, (8) rozwiązanie umowy.

umowa dostawy (umowa na dostawę towaru)

Jest to umowa zbliżona do umowy sprzedaży. Różnica polega na tym, że w ramach umowy dostawy, dostawca zobowiązuje się wytworzyć towar oznaczony co do gatunku (czyli np. 10 ton prętów stalowych, ale już nie np. jedno konkretne urządzenie) i go dostarczyć. Tyle w teorii. Tymczasem w praktyce umową dostawy nazywana jest umowa sprzedaży, w której sprzedawca (choć nie jest wytwórcą towaru), dostarcza również (czyli odpowiada za transport) towar do kupującego. Najczęściej modyfikowane postanowienia obejmują: (1) konsekwencje niedotrzymania terminów dostaw, (2) warunki zapłaty, (3) warunki dostawy, (4) badanie dostawy, reklamacje dostawy, (6) rękojmię i gwarancję, (7) kary umowne, (8) rozwiązanie umowy.

umowa o dzieło (np. umowa o projekt budowlany, umowa o stworzenie strony internetowej)

Umowa nastawiona na otrzymanie przez zamawiającego konkretnego rezultatu. Najczęściej modyfikowane postanowienia obejmują: (1) oświadczenia wykonawcy, (2) konsekwencje niedotrzymania terminów wydania dzieła, (3) zasady odbioru dzieła, (4) warunki wynagrodzenia, (5) zbycie praw autorskich lub udzielenie licencji, (6) rękojmia, gwarancja, (7) kary umowne, (8) odstąpienie od umowy.

umowa o roboty budowlane (potocznie – umowa budowlana, umowa o remont)

Umowa nastawiona na otrzymanie przez zamawiającego konkretnego rezultatu. Najczęściej modyfikowane postanowienia obejmują: (1) oświadczenia wykonawcy, (2) konsekwencje niedotrzymania terminów wydania dzieła, (3) zasady odbioru dzieła, (4) warunki wynagrodzenia, (5) zbycie praw autorskich lub udzielenie licencji, (6) rękojmia, gwarancja, (7) kary umowne, (8) odstąpienie od umowy.

umowa zlecenia (potocznie – umowa o świadczenie usług, umowa świadczenia usług)

Jest to umowa starannego działania. Oznacza to, że zleceniobiorca nie odpowiada za efekt, ale za dołożenie należytej staranności do działania, by ten efekt uzyskać. Najczęściej modyfikowane postanowienia obejmują: (1) sposób wykonania (np. czy można podzlecać wykonanie umowy), (2) warunki płatności wynagrodzenia, (3)czas trwania umowy, (4) konsekwencje naruszenia sposobu wykonania (kara umowna i in.), (5) rozwiązanie umowy.

umowa agencyjna, umowa pośrednictwa

Istotą tego rodzaju umów jest pośredniczenie przy zawieraniu umów lub zawieranie ich w imieniu zleceniodawcy. Charakterystyczne dla tego rodzaju umów jest wynagrodzenie, wypłacane jako prowizja. Najczęściej modyfikowane postanowienia obejmują: (1) zakres czynności agenta lub pośrednika, (2)wyłączność lub brak wyłączności, (3) poufność (4) sposób wykonania, (5) zasady wypłaty wynagrodzenia na rzecz agenta lub pośrednika, (6) uzyskiwanie przez agenta/pośrednika informacji o wykonaniu umowy przez pozyskanego klienta, (7) kary umowne lub inne konsekwencje nienależytego wykonania umowy, (8) czas trwania umowy, (9) rozwiązanie umowy.

umowa na zakup nieruchomości, umowa sprzedaży nieruchomości

W tym wypadku najczęściej modyfikowane klauzule obejmują postanowienia takie jak: (1) oświadczenia i zapewnienia sprzedającego, (2) oświadczenia i zapewnienia kupującego, (3) zapłata ceny, (4) przedpłaty (zaliczka, zadatek, kaucja), (5) warunki wydania nieruchomości, (6) przejście praw i korzyści, (7) przejście obciążeń. Zdarza się, że mniejsi przedsiębiorcy, ulegają presji, że oni nie mogą w niej nic zmienić. Przecież umowę sporządza notariusz… Tymczasem jest to umowa jak każda inna. Jej postanowienia podlegają uzgodnieniom między stronami. Proszę się tego nie bać. Proszę się domagać projektów notarialnych przed zawarciem umowy. Te projekty można, a nawet trzeba, modyfikować.

umowa deweloperska

W odniesieniu do umowy deweloperskiej, najczęściej zmianie podlegają postanowienia obejmujące: (1) zasady zapłaty ceny, (2) zasady odbioru obiektu.

Ogólne warunki sprzedaży (tzw. OWS), ogólne warunki zakupu (tzw. OWZ), ogólne warunki świadczenia usług (OWU)

To są tzw. wzorce umów, które przedsiębiorcy najczęściej zamieszczają na swoich stronach internetowych, jeśli w swojej działalności posługują się wyłącznie zamówieniami, lub krótkimi umowami. Posiadanie takiego wzorca, a co najważniejsze, powoływanie się na niego w każdej zawieranej umowie, upraszcza nieco pewne sprawy związane z zawieraniem wielu powtarzalnych umów. Co ważne, tego typu rozwiązania są korzystnie nie tylko dla przedsiębiorców prowadzących e-sprzedaż. W mojej ocenie, każdy przedsiębiorca sprzedający towary czy świadczący usługi, powinien takie regulaminy posiadać. Pozwalają one samemu regulować swoją sytuację w większym stopniu, niż wynika to z zasad ogólnych. Tym samym jest korzystniejsze dla strony posiadającej regulamin.

Umowa przedwstępna

To umowa, której istotą jest to, że zobowiązuje jedną lub obie strony, do zawarcia innej umowy określonej treści (tzw. umowy przyrzeczonej). Postanowienia najczęściej modyfikowane przez adwokatów, dotyczą (1) warunków zawarcia umowy przyrzeczonej, (2) zadatku/zaliczki, (3) terminu zawarcia umowy przyrzeczonej, (4) prawa odstąpienia.
Zawarcie umowy nie gwarantuje oczywiście wypłacalności kontrahenta, czy należytego wykonania świadczenia. Jednak odpowiednie sformułowanie umowy, zwiększa szanse na skuteczną egzekucję jej postanowień. Dotyczy to tak zapłaty wynagrodzenia, jak i wykonania świadczenia wzajemnego. Czasem nawet umożliwia odzyskanie należności bez potrzeby angażowania sił i środków w postępowania sądowe czy egzekucyjne. Dlatego należy pamiętać, że UMOWY WARTO ZAWIERAĆ.
Podsumowując ten temat, naszym Klientom oferujemy:
  • Sporządzanie projektów umów, w tym wzorców umów (np. regulaminów sklepów internetowych, regulaminów udzielania zamówień poniżej progów wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych, ogólnych warunków sprzedaży/zakupu/świadczenia usług, itp.) i wszelkiego rodzaju umów niestandardowych;
  • Opiniowanie przedłożonych przez Klientów umów pod kątem interesów Klienta i zgodności z prawem, a także celowości zastosowanych środków;
  • Negocjowanie umów dla Klienta;
  • Analizę ryzyka wynikającego z umów i ustanawianie zabezpieczeń;
  • Prowadzenie sporów sądowych na tle postanowień umownych;
  • wszelkie inne usługi dotyczące umów;

Zapraszamy do kontaktu oraz do czytania naszego bloga