PolishEnglishGermanFrench
Adwokat Katowice Organizacja pracy Jednostek Samorzadu Terytorialnego JST

Organizacja pracy jednostek samorządu terytorialnego

Kancelaria przygotowuje wszelkiego rodzaju projekty aktów wewnętrznych, w tym statutów i regulaminów, obowiązujących w urzędach jednostek samorządu terytorialnego.
Wspomagamy organy jednostek samorządu terytorialnego w przygotowaniu i obsłudze sesji organów stanowiących, a także w wykonywaniu uchwał tychże organów, przez organy wykonawcze.
Kancelaria przygotowuje projekty wszelkiego rodzaju uchwał, zarządzeń itp. Zarówno mających status prawa miejscowego, jak i nie spełniających kryteriów tego typu aktów.

Zapraszamy do kontaktu oraz do czytania naszego bloga