PolishEnglishGermanFrench

Windykacja

Jednym z głównych problemów przedsiębiorców są nierzetelni kontrahenci i powodowane przez nich zatory płatnicze. To blokuje ich płynność finansową, a tym samym rozwój. Nasza kancelaria, w ramach prowadzonej na rzecz klienta windykacji, pomaga odzyskiwać wierzytelności (długi) w bardzo zróżnicowany sposób. Jeśli chcesz się dowiedzieć w jaki sposób prowadzimy windykację, przeczytaj dalej.

Spis treści

Co to jest windykacja?

Mówiąc: windykacja, większość z nas ma na myśli dochodzenie roszczeń, ściąganie należności, egzekucję długów itp. Ale nie wszyscy wiedzą, jaka jest droga i kolejność działań, aby ten efekt uzyskać. Co zrobić zatem, aby odzyskać swoje lub należne nam pieniądze?

Windykacja – etap I – wezwanie do zapłaty

W pierwszej kolejności przedsiębiorcy najczęściej prowadzą “windykację miękką”. Polega ona na dzwonieniu do dłużnika i przypominaniu o tym, że termin płatności faktury już upłynął. Niektórzy wysyłają maile z przypomnieniem o przeterminowanej płatności. Jeśli to nie przyniesie skutku, należy wysłać do dłużnika wezwanie do zapłaty w formie pisemnej. Jest to również pierwszy krok zmierzający do przygotowania materiału dowodowego do sprawy sądowej o zapłatę.
Czy te elementy (jak telefony, maile lub wezwania do zapłaty) są obowiązkowym stadium poprzedzającym wysłanie pozwu? Z formalnego (proceduralnego) punktu widzenia – nie. Wierzyciel nie ma obowiązku wykonywać tych wszystkich czynności, ale …
Po pierwsze – najczęściej chce, bo z kontrahentem prowadzi stałą/regularną współpracę. Dlatego nie chce – bez ostrzeżenia – kierować sprawy do sądu, gdyż to najczęściej dalszą współpracę przekreśla.
Po drugie – warto wysłać co najmniej mailem lub pocztą tradycyjną, wezwanie do zapłaty, żeby nie narazić się w sądzie na zarzut “przedwczesnego wytoczenia powództwa”.

Co powinno zawierać poprawne wezwanie do zapłaty?

Jak sporządzić wezwanie do zapłaty, żeby zawierało wszelkie niezbędne elementy? Należy zawrzeć w nim oczywiście dane dotyczące wymagalnej wierzytelności (przykładowo jeśli jest to windykacja z faktury, to wskazać numer, datę, termin płatności i kwotę pozostałą do zapłaty).
Dodatkowo można zawrzeć w wezwaniu do zapłaty wskazanie wysokości naliczanych odsetek – czy będą to odsetki ustawowe za opóźnienie, czy maksymalne za opóźnienie, czy ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych. Pierwsze dwa rodzaje odsetek reguluje kodeks cywilny. Trzeci rodzaj odsetek wynika z ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
Można także w wezwaniu zawrzeć wzmiankę o naliczanych zryczałtowanych kosztach dochodzenia należności, które wynoszą odpowiednio:
 1. 40 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego nie przekracza 5000 złotych;
 2. 70 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest wyższa niż 5000 złotych, ale niższa niż 50 000 złotych;
 3. 100 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest równa lub wyższa od 50 000 złotych.
Niektórzy przedsiębiorcy decydują się także na zamieszczenie ostrzeżenia o wpisaniu dłużnika do KRD (Krajowego Rejestru Długów) czy RDN (Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego przez KRS) – o zasadach wpisu do RDN pisaliśmy w artykule poniżej.

Zobacz powiązany artykuł:

Postępowanie cywilne

Rejestr Dłużników Niewypłacalnych

[lwptoc depth=”1″]   Rejestr Dłużników Niewypłacalnych to typowy rejestr, który teoretycznie pozwala przedsiębiorcy na łatwą i szybką weryfikację kontrahentów. Wpisów mogły dokonywać nie tylko sądy

Czytaj dalej
Jeśli przedsiębiorca planuje, w przypadku dalszego braku płatności ze strony dłużnika, złożyć sprawę do sądu, warto zamieścić o tym wzmiankę w wezwaniu. Chodzi o to, aby dłużnik nie był zaskoczony i znał konsekwencje dalszego braku zapłaty.

Jaki termin wskazać w wezwaniu do zapłaty?

W tym przypadku szkoły są różne. Niektórzy uważają, że należy dać “rozsądny” termin, aby dłużnik mógł zgromadzić środki na zapłatę. Rozsądny bywa termin 7 lub 14- dniowy, a przy bardzo dużych kwotach, może być nawet miesięczny. Wszystko zależy od relacji gospodarczej przedsiębiorcy ze swoim dłużnikiem.
Ja natomiast uważam, że jeśli płatność wynika z faktury, która i tak posiadała odroczony termin płatności, to każdy termin będzie odpowiedni. nawet 1-dniowy termin będzie wystarczający, bo przecież dłużnik wiedział, że będzie musiał zapłacić i winien był tak planować swoje środki, żeby mieć na opłacenie naszej faktury. Zwłaszcza, jeśli świadczenie wzajemnie od nas otrzymał wcześniej.

Czy faktura może stanowić wezwanie do zapłaty?

Tak, faktura może stanowić wezwanie do zapłaty, jeśli takie dodatkowe zastrzeżenie się na niej znajdzie. Faktura bowiem, oprócz swojej funkcji dokumentu księgowego, stanowi też nierzadko dowód (czasem jedyny) w procesie cywilnym właśnie o zapłatę. Faktura może też zawierać inne zastrzeżenia (postanowienia), których moc prawna będzie uzależniona jednak często od tego, czy odzwierciedlają one wcześniejszą zgodną wolę stron.
Warto także zwrócić uwagę na to, aby faktura była podpisana przez drugą stronę (mimo iż wiadomo od lat, że nie jest to wymagane przepisami). W takim wypadku łatwiej będzie przed sądem dowodzić swojego roszczenia.

Windykacja – etap II – sąd

Jeśli wezwanie do zapłaty nie pomoże – przechodzimy do etapu sądowego.

Program Wierzyciel – autorskie narzędzie kancelarii

Podstawowym narzędziem windykacyjnym w naszej kancelarii adwokackiej, jest autorski program „Wierzyciel” stworzony w celu komunikacji z klientami w sprawach windykacyjnych. Program ułatwia komunikację między klientem a kancelarią, a także pozwala klientowi generować zestawienia windykowanych spraw. Program „Wierzyciel” pomaga tworzyć wezwanie do zapłaty oraz pozew o zapłatę, przy jak największym udziale samego klienta, co pozwala zminimalizować koszty windykacji na tym etapie.
Nazwa użytkownika: demo
Hasło: demo
apk-1
apk-2

Windykacja sądowa – pisanie pozwu

Jeśli ktoś nie korzysta z Programu Wierzyciel, adwokaci z kancelarii oferują pisanie pozwu w sposób tradycyjny.
Pozwy kierujemy do EPU czyli elektronicznego postępowania upominawczego, co znacznie przyspiesza uzyskanie rozstrzygnięcia. Niezależnie od tego, prowadzimy także „tradycyjne” sprawy o zapłatę, przed sądem “stacjonarnym” (nie elektronicznym).

Co jest potrzebne do pozwu o zapłatę?

Jakie dokumenty i jakie informacje potrzebne są do napisania “standardowego pozwu o zapłatę”?
Adwokat, pisząc pozew, najczęściej poprosi o:
 • umowę, jeśli między stronami była zawarta; umowa to także zamówienie, zlecenie itp. umowa może także być ujęta jako oferta i potwierdzenie przyjęcia oferty, albo zamówienie do oferty; o różnych rodzajach umów pisaliśmy m.in. tu.
 • fakturę;
 • dowody spełnienia świadczenia wzajemnego (czyli – w zależności od rodzaju umowy – dokumenty WZ, list przewozowy, CMR, wydanie magazynowe, przyjęcie magazynowe, protokół odbioru, protokół wykonania usługi);
 • korespondencję między stronami związaną z umową (reklamacje, uznania długów, prośba o rozłożenie na raty albo odroczenie terminu płatności itp.);
 • wezwania do zapłaty (jeśli były wysyłane przez wierzyciela) wraz z dowodem nadania/doręczenia dłużnikowi;
 • wskazanie świadków, którzy potwierdzą okoliczności wynikające z ww. dokumentów, albo częściej okoliczności, na potwierdzenie których żadnych dokumentów przedsiębiorca nie posiada.

Ile kosztuje pozwanie dłużnika?

To jest oczywiście temat-rzeka. Ale podstawowe informacje zawarliśmy we wpisie na blogu poniżej.
W tym miejscu wskazać należy, że na koszty pozwania dłużnika składają się trzy rodzaje opłat:
 1. opłaty sądowe
 2. opłaty skarbowe
 3. wynagrodzenie adwokackie
Resztę przeczytacie w artykule na blogu.

Zobacz powiązany artykuł:

Postępowanie cywilne

Jakie są koszty pozwania dłużnika?

Wiele osób przed skierowaniem sprawy o zapłatę do sądu zastanawia się czy warto? Koszty oraz czas postępowania sądowego w wielu przypadkach działają odstraszająco. Jeśli dodać

Czytaj dalej

Windykacja – etap III – egzekucja komornicza

Kolejnym etapem, po uzyskaniu wyroku lub nakazu zapłaty przeciwko nierzetelnemu dłużnikowi, jest egzekucja komornicza. Kancelaria współpracuje z komornikami, prowadzącymi egzekucje komornicze na terenie całego kraju, dzięki czemu prowadzenie egzekucji nie jest powierzane przypadkowym osobom.

Egzekucja z majątku przedsiębiorcy jednoosobowego

Czasem po wszczęciu egzekucji okazuje się, że niektóre składniki majątku dłużnika, nie stanowią jego wyłącznej własności. Zwłaszcza w przypadku przedsiębiorcy jednoosobowego, często zdarza się, że niektóre przedmioty objęte są wspólnością ustawową małżeńską. Wówczas trzeba uzyskać “klauzulę na małżonka” (czyli klauzulę wykonalności przeciwko małżonkowi przedsiębiorcy z ograniczeniem jego odpowiedzialności do majątku objętego wspólnością majątkową lub klauzulę wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika z ograniczeniem jego odpowiedzialności do przedsiębiorstwa wchodzącego w skład majątku wspólnego małżonków).
Niestety często zdarza się, że mimo wygrania wszystkich wcześniejszych etapów, egzekucja pozostaje bezskuteczna, bo dłużnik nie ma majątku.

Windykacja – etap IV – egzekucja bezskuteczna i co dalej?

Czy bezskuteczna egzekucja oznacza, że przedsiębiorca pozostanie ze swoim niezaspokojonym roszczeniem? Najczęściej nie. Najczęściej są inne drogi lub kolejne etapy, które można wprowadzić w życie. Trzeba jednak pamiętać, że będą one za sobą pociągać także kolejne koszty. W tym miejscu przedsiębiorca musi sobie skalkulować, czy warto te koszty ponosić. Jeśli jednak zdecyduje się na dalsze kroki, wówczas adwokaci z naszej kancelarii przeprowadzą go przez kolejne etapy ściągania wierzytelności.
W takiej sytuacji możemy wszcząć sprawy o upadłość lub restrukturyzację przeciwko dłużnikom naszego klienta, jak również sprawy karne o przestępstwa związane z nieregulowaniem na czas lub wybiórczo wymagalnych zobowiązań wobec naszych klientów. Wytaczamy sprawy o zakaz prowadzenia działalności gospodarczej i zajmowania funkcji w organach spółek, a także w razie bezskuteczności egzekucji wobec spółki, kierujemy dalsze działania przeciwko członkom zarządów czy wspólnikom.
Tak naprawdę o tym etapie postępowania przedsiębiorca powinien pomyśleć już przy zawieraniu umowy i nawiązywaniu współpracy. To właśnie dlatego tak ważne jest skorzystanie z pomocy adwokata przed rozpoczęciem współpracy i wprowadzenie do umowy odpowiednich zabezpieczeń (o rodzajach zabezpieczeń pisaliśmy w artykule poniżej), jeszcze gdy do zatoru płatniczego nie doszło.

Zobacz powiązany artykuł:

koronawirus niezapłacona faktura
Koronawirus

Koronawirus a zatory płatnicze

Zatory płatnicze w czasach koronawirusa. Nie ulega wątpliwości, że nadzwyczajna sytuacja, w której się obecnie znajdujemy, będzie miała niebagatelny wpływ na naszą gospodarkę. Lada chwila

Czytaj dalej

Odpisanie wierzytelności nieściągalnych

A jeśli przedsiębiorca nie zdecyduje się na dalsze kroki, zawsze pozostaje mu “odpisanie wierzytelności” jako nieściągalnych. Co przez to rozumiemy? Odpisanie wierzytelności jako nieściągalnej polega na tym, że przedsiębiorca zalicza daną wierzytelność w ciężar kosztów uzyskania przychodu.
Żeby odpisać wierzytelność jako nieściągalną, należy spełnić jeden z poniższych warunków:
Za wierzytelności nieściągalne (wg ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), uważa się te wierzytelności, których nieściągalność została udokumentowana:
 1. postanowieniem o nieściągalności, wydanym przez właściwy organ postępowania egzekucyjnego, albo
 2. postanowieniem sądu o:
  a) oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości, gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub wystarcza jedynie na zaspokojenie tych kosztów, lub
  b) umorzeniu postępowania upadłościowego, jeżeli zachodzi okoliczność wymieniona w lit. a, lub
  c) zakończeniu postępowania upadłościowego, albo
 3. protokołem sporządzonym przez podatnika, stwierdzającym, że przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem wierzytelności byłyby równe albo wyższe od jej kwoty.
Podstawą zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu, tak udokumentowanych wierzytelności są odpowiednio art. 16 ust. 1 pkt. 25) lit. a) PDOP oraz art. 23 ust. 1 pkt. 20 PDOF. Co ważne, jako wierzytelności nieściągalne nie mogą zostać odpisane wierzytelności przedawnione!

Windykacja a mediacja

Jeśli przedsiębiorca mimo wszystko nie chce korzystać z drogi sądowej, chociażby dlatego, że z dłużnikiem pozostaje w stałych relacjach gospodarczych, które proces sądowy lub choćby jego widmo – z pewnością zepsują, może skorzystać z innego rozwiązania. Nie każdy wie, że doskonałym narzędziem w takich sytuacjach, jest mediacja.
W szeregach kancelarii są również mediatorzy, którzy chętnie pomogą przedsiębiorcom, w możliwie delikatny sposób, uzyskać porozumienie z dłużnikiem w przedmiocie spłaty jego zobowiązań. Więcej o mediacji dowiedzieć się można na stronie www.mediatoragk.pl

Zapraszamy do kontaktu oraz do czytania naszego bloga