PolishEnglishGermanFrench

Oferta dla osób prywatnych

Oferta kancelarii, skierowana do osób prywatnych, obejmuje wszystkie gałęzie prawa, pozostające w kręgu zainteresowań osób fizycznych, niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Poniżej znajdą Państwo kilka najpopularniejszych kategorii, które mogą Państwa zainteresować. Nasi prawnicy, adwokaci czy doradcy podatkowi z pewnością Państwu pomogą.

Specjalizacje

Kredyt frankowy

Nasza kancelaria oferuje kompleksowe wsparcie frankowiczom, w szczególności w zakresie: analizy umowy kredytowej pod kątem niedozwolonych postanowień umownych, złożenia reklamacji do banku, postępowania przed Rzecznikiem Finansowym i postępowania sądowego.

Obsługa prawna cudzoziemców

Zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pracę, obywatelstwo, nabycie nieruchomości, zezwolenie na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, małżeństwo w Polsce, małżeństwo z Polakiem, zezwolenie sądu na zawarcie małżeństwa, zwolnienie z obowiązku przedstawienia zaświadczenia potrzebnego do zawarcia małżeństwa.

Odszkodowania

Odszkodowanie, zadośćuczynienie, błędy medyczne, szkody górnicze, wypadki komunikacyjne, odszkodowanie z OC sprawcy, wezwanie przedsądowe.

Podatki

CIT, VAT, Podatek dochodowy od osób prawnych, pit, pcc, podatek od spadków, podatek od darowizny.

Prawo administracyjne

Prawo budowlane, pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie, postępowanie administracyjne, decyzja, postanowienie, odwołanie, skarga do sądu administracyjnego.

Prawo karne

Oskarżony, pokrzywdzony, akt oskarżenia, areszt, zatrzymanie.

Prawo pracy dla pracowników

Umowa o pracę, odszkodowanie, przywrócenie do pracy

Prawo rodzinne

Rozwód, separacja, alimenty, alimenty na dziecko, alimenty dla rodzica, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem, podział majątku wspólnego, małżeństwo w Polsce, małżeństwo z Polakiem, zezwolenie sądu na zawarcie małżeństwa, zwolnienie z obowiązku przedstawienia zaświadczenia potrzebnego do zawarcia małżeństwa.

Prawo rzeczowe

Współwłasność, zniesienie współwłasności, nakłady na rzecz wspólną, pożytki rzeczy wspólnej, zarząd nieruchomością, służebności, droga konieczna, służebność drogi, służebność mieszkania, służebność przesyłu, bezumowne korzystanie, wspólnoty mieszkaniowe, zebranie wspólnoty, uchwała wspólnoty, zaskarżanie uchwał wspólnot mieszkaniowych, uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej.

Spadek

Przyjęcie spadku, odrzucenie spadku, przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, stwierdzenie nabycia spadku, testament, wydziedziczenie, dział spadku, zachowek, spadek a darowizna.

Masz do nas sprawę spoza listy usług?