Podatki

W odpowiedzi na Państwa potrzeby, zajmujemy się wszelkimi możliwymi sprawami z zakresu prawa podatkowego (tak dla osób prywatnych, jak i przedsiębiorców) i nie tylko. Przekłada się to m.in. na  udzielanie pisemnych i ustnych konsultacji, opinii, sporządzanie pism i wniosków oraz opiniowanie projektów umów biznesowych w toku bieżącej współpracy z Klientem.

Wieloletnie doświadczenie, zdobyte najpierw w pracy w organach podatkowych, w szczególności w zakresie kontroli podatkowej oraz w wymiarze podatków, później pogłębione w poprowadzonych przez nas (już jako pełnomocnicy) kilkudziesięciu postępowaniach podatkowych, w tym wielu wygranych (nawet po kilkuletnich sporach z organami), daje nam możliwość zaproponowania Państwu usług w zakresie prowadzenia w Państwa imieniu postępowań kontrolnych, podatkowych, skarbowych, karno-skarbowych oraz sądowo administracyjnych, na najwyższym poziomie merytorycznym.

Aby jednak zapobiegać wystąpieniu w Państwa praktyce takich stresujących sytuacji (jak wszelkiego typu kontrole czy postępowania), możemy Państwu zaproponować naszą wewnętrzną kontrolę podatkową polegającą na przeprowadzeniu przez nas audytów podatkowych w zakresie wszystkich wskazanych przez Państwa obszarów podatkowych.

Dbając o podnoszenie Państwa poziomu wiedzy w dziedzinie prawa podatkowego, prowadzimy także wykłady, szkolenia i warsztaty w zakresie prawidłowego stosowania przepisów, z których dotychczas chętnie korzystają nasi dotychczasowi Klienci.

Należy również wskazać, iż mamy doświadczenie w zakresie sporządzania dokumentacji podatkowej dla stosowanych cen transferowych, a wybrane z nich, były już weryfikowane przez organy podatkowe.

Zapraszamy do korzystania z usług kancelarii.

Projekt i wykonanie: Ad-visions.pl Created by: Ad-visions.pl