PolishEnglishGermanFrench
zawieszenie działalności gospodarczej
Koronawirus – zawieszenie jednoosobowej działalności gospodarczej a pracownicy

Spis treści

Koronawirus – zawieszenie jednoosobowej działalności gospodarczej a pracownicy

[lwptoc depth=”2″]

Prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą? Zastanawiasz się czy w związku z sytuacją ekonomiczną związaną z wirusem SARS-CoV-2 nie zawiesić tej działalności? Co w ogóle możesz to zrobić?  Co się wtedy stanie z Twoimi pracownikami? W dzisiejszym wpisie Koronawirus – zawieszenie jednoosobowej działalności gospodarczej a pracownicy znajdziesz odpowiedzi na to i wiele innych pytań w tym zakresie. Zapraszam do lektury.

Zapraszam również do zapoznania się z pozostałym wpisami, w których opisany został wpływ koronawirusa na życie codzienne każdego z nas.

Jakie są skutki zawieszenia jednoosobowej działalności gospodarczej?

Przede wszystkim, w okresie zawieszenia jednoosobowej działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej. Nie może też w tym okresie osiągać bieżących przychodów z tej działalności. Może jednak osiągać przychody z tej działalności prowadzonej przed zawieszeniem. W okresie tym może on jednak wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, w tym rozwiązywania zawartych wcześniej umów. Może on również przyjmować należności i jest obowiązany regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia. Może zbywać własne środki trwałe i wyposażenie. Ma prawo (albo obowiązek) uczestniczyć w postępowaniach sądowych, podatkowych i administracyjnych. O ile są one związane z działalnością gospodarczą wykonywaną przed datą zawieszenia. Musi on wykonywać wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa. Może też zostać poddany kontroli na ogólnych zasadach.

Do korzyści z zawieszenia jednoosobowej działalności gospodarczej można przede wszystkim zaliczyć zwolnienie ze składek ZUS czy podatków dochodowych

Czy zatrudniając pracowników można zawiesić działalność gospodarczą?

Zasada

Jak wynika z ustawy Prawo przedsiębiorców, żeby można było zawiesić działalność gospodarczą, to co zasady nie można zatrudniać pracowników na podstawie: 1) umowy o pracę, 2) powołania, 3) wyboru, 4) mianowania i 5) spółdzielczej umowy o pracę. Tym samym, współpraca z osobami na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej, o pracę nakładczą (chałupniczą) nie stoi na przeszkodzie w zawieszeniu działalności gospodarczej.
Innymi słowy, żeby zawiesić jednoosobową działalność gospodarczą w pierwszej kolejności należałoby rozwiązać stosunki pracy z pracownikami zatrudnionymi na wskazanych powyżej podstawach.

Wyjątki

Jak to w prawie bywa, od powyższej zasady są i wyjątki. W tym przypadku są one następujące. Po pierwsze, zasada ta nie dotyczy pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim lub na urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego.  Dalej, nie dotyczy ona również pracowników przebywających na urlopie wychowawczym lub rodzicielskim. W przypadku tej ostatniej kategorii, pracownicy Ci nie mogą łączyć korzystania z tego urlopu z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego im tego urlopu.
Co w przypadku zakończenia korzystania ze wskazanych powyżej urlopów lub złożenia przez pracownika wniosku dotyczącego łączenia korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu? W tej sytuacji pracownik ma prawo do wynagrodzenia przestojowego do zakończenia okresu zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej. Jak liczyć to wynagrodzenie? Kliknij TUTAJ.

Co w tej sytuacji z ochroną przed wypowiadaniem umów o pracę w przypadku zawieszenia jednoosobowej działalności gospodarczej?

Zawieszenie jednoosobowej działalności gospodarczej nie wpływa na kodeksową ochronę przed wypowiadaniem umów o pracę. Szerzej o temacie tej ochrony można przeczytać klikając TUTAJ.

Kiedy nie można wypowiedzieć umowy o pracę?

Pamiętać więc należy, że nawet przy planach zawieszenia jednoosobowej działalności gospodarczej, w niektórych przypadkach w dalszym ciągu nie będzie można pracownikowi wypowiedzieć umowy o pracę. Ochrona ta dotyczy pracowników w okresie przedemerytalnym, jeśli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury.  Wspomniany okres przedemerytalny to 4 lata do wieku emerytalnego. Nie można też wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi przebywającemu na urlopie lub nieobecnego z innego usprawiedliwionego powodu. Chyba, że minął już okres, który pozwala rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia.

Ochrona ta dotyczy również okresu ciąży lub urlopu macierzyńskiego od dnia złożenia wniosku o urlop do końca tego urlopu. Wyjątkiem są tu dwie sytuacje. Po pierwsze, zatrudnienia na okresie próbnym nie dłuższym niż miesiąc. Po drugie, sytuacja rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Nadto, dotyczy ona również pracownika, który ma prawo do urlopu wychowawczego. W okresie od dnia złożenia wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy do dnia powrotu do standardowego czasu pracy.

Prawo pracy – adwokat Katowice tel. 322541818, biuro@adwokatagk.pl

Zawieszenie jednoosobowej działalności gospodarczej a spółka cywilna

Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej oraz poza tą spółką może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej z tych form. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą jako wspólnik w więcej niż jednej spółce cywilnej może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej lub kilku takich spółkach. W przypadku wykonywania działalności gospodarczej w spółce cywilnej zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników.

Na jaki czas można zawiesić jednoosobową działalność gospodarczą?

Czas zawieszenia jednoosobowej działalności gospodarczej to czas nieokreślony albo określony, nie krótszy jednak niż 30 dni.
Okres zawieszenia jednoosobowej działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku. Trwa on albo do dnia wskazanego w tym wniosku albo we wniosku o wznowienie wykonywania jednoosobowej działalności gospodarczej albo do dnia ustanowienia zarządu sukcesyjnego.
To tyle z najważniejszych informacji w temacie Koronawirus – zawieszenie jednoosobowej działalności gospodarczej.

Zobacz również ostatnie artykuły

Prawo karne

Nielegalne uzyskanie informacji

[lwptoc] Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej gwarantuje każdemu wolność i ochronę tajemnicy komunikowania się. Prawa te można ograniczyć jedynie w przypadkach wymienionych w aktach prawnych rzędu ustawy

Czytaj dalej
Prawo rodzinne

Zmiana nazwiska po rozwodzie

Zmiana nazwiska po rozwodzie. Kiedy jest dopuszczalna, co trzeba zrobić, jak przebiega procedura i kogo dotyczy. O tym w dzisiejszym wpisie. Inne wpisy z zakresu

Czytaj dalej