PolishEnglishGermanFrench
Koronawirus – czasowe zamknięcie granic

Spis treści

Koronawirus – czasowe zamknięcie granic

W związku z rozszerzającą się epidemią koronawirusa (COVID-19) 13 marca 2020 r. ogłoszono zamknięcie polskich granic, które zaczęło obowiązywać od 15 marca 2020 r. godz. 0:00. Chodzi o ograniczenie w przemieszczaniu się ludzi, w rozprzestrzenianiu się wirusa i epidemii. Ruch towarowy zasadniczo pozostaje bez zmian. Sytuacja niewątpliwie jest dynamiczna i zmienić się może w każdej chwili. Na razie jednak koronawirus spowodował czasowe zamknięcie granic dla ruchu osobowego, jednak czy dla wszystkich? I najważniejsze dla polskich pracodawców, czy pracownicy będą mogli wjechać?

Inne artykuły w kategorii CUDZOZIEMCY na naszym BLOGU – kliknij TUTAJ.

Oferta pomocy prawnej CUDZOZIEMCOM – ZAPRASZAMY.

Jeżeli potrzebujesz pomocy, zapraszamy do kontaktu – adwokat Katowice – biuro@adwokatagk.pl tel. 322541818

Na czym polega zamknięcie granic

W rzeczywistości granic Polski nie zamknięto zupełnie, a wprowadzono znaczne ograniczenia. Wyjechać z Polski może każdy, nie każdy jednak do niej wjedzie. Ograniczenie obowiązuje do odwołania.

Obywatele Rzeczpospolitej Polskiej i ich rodziny

Oczywistym jest, że granice nie zostały zamknięte dla obywateli Polski. Wjechać mogą również małżonkowie Polaków i dzieći obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto nadal wjechać mogą osoby pozostającę pod stałą opieką obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby te mogą nadal wjechać do Polski niezależnie od tytułu pobytowego, w ruchu bezwizowym lub z wizą. Z pewnością jednak na granicy będą musiały wykazać, że są małżonkiem obywatela Polski.

Cudzoziemcy z długoterminowym tytułem pobytowym

Ograniczenie wjazdu nie obejmuje cudzoziemców posiadających Kartę Polaka, zezwolenie na pobyt stały czy zezwolenie na pobyt czasowy. Zatem jeżeli cudzoziemiec posiada zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na wykonywaną pracę, to niewątpliwie do Polski może wrócić.

Czy pracownicy cudzoziemcy wjadą do Polski pomimo zamknięcia granic

To pytanie z pewnością zadało sobie wielu polskich pracodawców, którzy zatrudniają cudzoziemców. W szczególności ci, którzy dopiero co uzyskali zezwolenie na pracę lub zarejestrowali oświadczenie w Powiatowym Urzędzie Pracy. Chodzi zatem o cudzoziemców wjeżdżających w ruchu bezwizowym lub na podstawie wizy. Wiele firm pomimo epidemii nadal funkcjonuje i potrzebuje pracowników, również zza granicy. Zatem czy pracownicy nie mający zezwolenia na pobyt stały lub czasowy w Polsce mogą przekroczyć polską granicę? Zgodnie z treścią rozporządzenia tak, ale pod pewnymi warunkami.

Chodzi tu zatem o cudzoziemców, którzy mają prawo do pracy w Polsce, na jednej z poniższych podstaw:

  1. mają prawo do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele polscy (w szczególności będą to obywatele Unii Europejskiej i innych państw EOG, cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE w Polsce),
  2. posiadają zezwolenie na pracę,
  3. mają zaświadczenie o wpisie do ewidencji w sprawie pracy sezonowej,
  4. posiadają oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

a dodatkowo jeżeli udowodnią, że:

  1. wykonują pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (czyli już mają zawartą umowę o pracę, zlecenie lub o dzieło, a przed 15 marca 2020 r. wyjechali z Polski i teraz chcą wrócić), lub
  2. przedstawią dokumenty, z których wynika, że podjęcie pracy rozpocznie się niezwłocznie po przekroczeniu granicy (czyli osoby, które umowę o pracę czy inną cywilnoprawną już podpisali, albo podpiszą zaraz po przyjedzie do Polski).

Kierowcy

Istotnym jest również, że do Polski wjechać mogą cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu osób lub towarów. Jednak ich przejazd przez Polskę jest związany wyłącznie z wykonywanymi czynnościami zawodowymi polegającymi na transporcie towarów lub przewozie osób. Chodzi o kierowców, którzy nie pracują dla polskiego pracodawcy.

Dyplomaci

Wreszcie nadal do Polski wjechać mogą szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno-konsularnego misji (osoby posiadające stopień dyplomatyczny) oraz członkowie ich rodzin.

Sytuacje wyjątkowe

Rozporządzenie umożliwia również indywidualną decyzję w innych wypadkach. W szczególnie uzasadnionych przypadkach można zezwolić na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemcom, innym niż wymienieni powyżej. Zezwolenia udziela komendant placówki Straży Granicznej, po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej. Z pewnością będą to wypadki losowe, które wymagają obecności cudzoziemca w Polsce. Np. gdy przejazd przez Polskę jest konieczny by dotrzeć do swojego kraju pochodzenia, a cudzoziemiec nie może się tam dostać samolotem.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych.

Stan prawny na 21.03.2020 r.

Zobacz również ostatnie artykuły

Prawo karne

Nielegalne uzyskanie informacji

[lwptoc] Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej gwarantuje każdemu wolność i ochronę tajemnicy komunikowania się. Prawa te można ograniczyć jedynie w przypadkach wymienionych w aktach prawnych rzędu ustawy

Czytaj dalej
Prawo rodzinne

Zmiana nazwiska po rozwodzie

Zmiana nazwiska po rozwodzie. Kiedy jest dopuszczalna, co trzeba zrobić, jak przebiega procedura i kogo dotyczy. O tym w dzisiejszym wpisie. Inne wpisy z zakresu

Czytaj dalej