PolishEnglishGermanFrench
karta podarunkowa
Karta podarunkowa

Spis treści

Co do zasady, przedsiębiorca, w regulaminie sprzedaży, skierowanym do konsumentów lub przedsiębiorców o niektórych cechach konsumentów, może przewidzieć wydawanie teminowicyh kart podarunkowych (bonów podarunkowych, voucherów itd.). Żaden przepis prawa bowiem tego nie zabrania. Istotne jest jednak to, w jaki sposób przedsiębiorca ureguluje sytuację, w której ta karta podarunkowa nie zostanie wykorzystana w terminie. O tym będzie dzisiejszy wpis. Dla przejrzystości, w dalszej części tego wpisu będzie mowa wyłącznie o konsumentach. Niemniej, należy przez to rozumieć rownież przedsiębiorców o niektórych cechach konsumentów.

[lwptoc]

Karta podarunkowa – czym jest?

Kupienie karty podarunkowej należy traktować jak zdeponowanie przez konsumenta swoich pięniędzy u przedsiębiorcy. Celem takiego zdeponowania jest możliwość skorzystania z tej kart podarunkowej w przyszłości. A konkretnie – kupno towarów lub usług w okresie ważności tej karty podarunkowej. Jest to rodzaj bonu towarowego. Konsument powinien zostać wyraźnie, jasno i w sposób zrozumiały poinformowany przez przedsiębiorcę o tym, że karta podarunkowa ma okres ważności. Taka informacja powinna znaleźć się przede wszystkim w regulaminie sprzedażu. Sugeruję, żeby zamieścić ją również na samej karcie podarunkowej.

Okres ważności karty podarunkowej a klauzula abuzywana

O tym, czym jest klauzula abuzywna, pisałam już przy okazji wpisu o zmianach regulaminów sklepów internetowych. Żeby się nie powtarzać, zapraszam do lektury tego wpisu – kliknij TUTAJ.

Zgodnie z aktualną linią orzeczniczą, klauzulą abuzywną może być zapis, że po upływie ważności karty podarunkowej, pieniądze z niej przepadają. Tj., że konsument nie będzie mógł wykorzystać pieniędzy po upływie tego terminu, a przedsiębiorca mu ich nie zwróci. Taki zapis może być uznany za sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszający interes konsumenta. A nawet pomijający interes konsumenta. Takie stanowisko przyjął m.in. Sąd Rejonowy w Słupsku w wyroku z 06.03.2020 r., sygn. akt I C 3865/19 (utrzymanym w apelacji w mocy). Można zastanawiać się czy stanowisko to nie idzie za daleko. Niemniej, na chwilę obecną jest ono takie, a nie inne.

W tym zakresie zbadać nalezy korzyści płynące z umowy dla obu jej stron – przedsiębiorcy i konsumenta. Przedsiębiorca otrzymuje zapłatę od konsumenta jeszcze przed wydaniem towaru lub przed wykonaniem usługi. Ma więc pewność, że pieniądze te zostaną u niego wydane w okresie ważności karty podarunkowej albo, że przepadną na jego rzecz, po upływie tego okresu. Konsument z kolei ma możliwość żądania wydania towaru lub wykonania usługi przed upływem ważnośći karty podarunkowej. Przyznać należy, że nie jest to duża korzyść w porównaniu z kupnem towaru lub usługi za gotówkę lub przelew. Zwłaszcza biorąc pod uwagę ograniczenie czasowe. Tym samym, konsument wydaje pieniądze na zakup karty podarunkowej, ale, ze względu na upływ okresu ważności, nie otrzymuje towaru, ani nie jest na jego rzecz wykonana usługa. Korzyści stron nie są więc równe.

Skutkiem uznania takiego zapisu za klauzulę abuzywną, byłoby to, że zapis ten nie będzie obowiązywał konsumenta. Czyli, tak jakby go w ogóle w regulaminie nie było.

Karta podarunkowa – co po upływie okresu jej ważności?

Po upływie okresu ważności karty podarunkowej, przedsiębiorca powinien więc zapewnić konsumentowi możliwość przedłużenia jej ważności albo zwrócić konsumentowi pieniądze za nią. Wówczas nie narazi się na zarzut stosowania klauzul abuzywnych. Warto zwrócić uwagę, że, o ile przegrana z konsumentem w sądzie, sama w sobie może nie być zbytnio dolegliwa dla przedsiębiorcy, to taką dolegliwością może być przegrana z UOKiK. Wiąże się ona już bowiem z możliwością nałożenia przez UOKiK na przedsiębiorcę kary finansowej. Oczywiście, w przypadku sporu z UOKiK, przedsiębiorca nie jest z góry na przegranej pozycji. Może on agumentować swoje stanowisko m.in. w ten sposób, że:
– nie ma obowiązku przedłużenia ważności karty podarunkowej lub zwrotu pieniędzy za nią, gdyż nie jest ona elektronicznym środkiem płatniczym w rozumieniu art. 2 pkt 10 ustawy o usługach płatniczych,
– nie ma w Polsce przepisów określających minimalny okres ważności karty podarunkowej, a przedsiębiorca, jako jego wydawca, może sam określić ten termin, a także warunki przedłużenia ważności czy zwrotu pieniędzy,
– skoro, w okresie ważności takiej karty podarunkowej zwrot w gotówce jest niemożliwy, to tym bardziej nie powinno być takiej możliwości po upływie tego terminu.
Czy przyniesie to jednak oczekiwany przez przedsiębiorcę skutek? Wszystko zależy od okoliczności danej sprawy.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą dla osób prywatnych i dla przedsiębiorców

Stan prawny: 09.2022 r.

Podstawa prawna: Kodeks cywilny, ustawa z 19.08.2011 r. o usługach płatniczych,

Zobacz również ostatnie artykuły

Prawo karne

Nielegalne uzyskanie informacji

[lwptoc] Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej gwarantuje każdemu wolność i ochronę tajemnicy komunikowania się. Prawa te można ograniczyć jedynie w przypadkach wymienionych w aktach prawnych rzędu ustawy

Czytaj dalej
Prawo rodzinne

Zmiana nazwiska po rozwodzie

Zmiana nazwiska po rozwodzie. Kiedy jest dopuszczalna, co trzeba zrobić, jak przebiega procedura i kogo dotyczy. O tym w dzisiejszym wpisie. Inne wpisy z zakresu

Czytaj dalej