PolishEnglishGermanFrench
Zmiany regulaminów sklepów internetowych

Spis treści

Stosunkowo często w regulaminach sklepów internetowych spotyka się postanowienia zezwalające na ich zmianę w dowolnych czasie (czasem nawet bez konieczności uzasadnienia). Czy jest to postanowienie dopuszczalne? Odpowiedź na to pytanie jest typowa dla prawnika – to zależy. Od czego? A no od tego, czy umowa, do której dany regulamin się stosuje zawierana jest pomiędzy przedsiębiorcami czy przedsiębiorcą z konsumentem. W przypadku umów zawieranych pomiędzy przedsiębiorcami – tak, jest to postanowienie dopuszczalne. W przypadku jednak umów z udziałem konsumentów już nie. Kiedy zatem i na jakich warunkach dopuszczalne są zmiany regulaminów sklepów internetowych w przypadku umów z udziałem konsumentów?

[lwptoc]

Klauzule niedowolone

Klauzula dopuszczająca możliwość zmiany regulaminu sklepu internetowego w dowolnym czasie jest jedną z najczęstszych spotykanych klauzul niedozwolonych (abuzywnych). Klazule niedozwolone są to postanowienia, które nie zostały indywidualnie uzgodnione z konsumentem (np. właśnie regulaminy sklepów internetowych). Co więcej, kształtują one prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszają insteresy konsumenta. Klauzule niedozwolone nie wiążą konsumenta. Za niedozwolone uważa się m.in. takie postanowienia, które uprawniają przedsiębiorcę do jednostronnej zmiany umowy bez ważnej przyczyny wskazanej w umowie.

Czy w umowach z udziałem konsumentów w ogóle nie można zmieniać regulaminów?

Oczywiście, że nie. Zmiany regulaminów sklepów internetowych są dopuszczalne, a czasami nawet konieczne. Taka zmiana musi jednak “mieć ręcę i nogi”. Innymi słowy, musi być przeprowadzona zgodnie z przepisami prawa. Co równie istotne – zmianie mogą podlegać tylko regulaminy, które dotyczą zobowiązań o charakterze ciągłym.

Jak poprawnie zmienić regulamin sklepu internetowego?

Regulamin sklepu internetowego powinien wskazywać ważne powody, dla których mają być dokonane jego zmiany, jak również określać sytuacje, kiedy takie zmiany będą dopuszczalne oraz jakie będą kryteria tych zmian.

Ważnymi powodami mogą być np. zmiany prawa, inflacja, zmiana wysokości minimalnego czy średniego wynagrodzenia za pracę. Zamiany powinny być odpowiednie do skutków tych zmian.

Dodatkowo, przedsiębiorca powinien poinformować konsumentów o planowanych zmianach przed ich wejściem w życie. To poinformowanie musi nastąpić w taki sposób, żeby konsument mógł się zapoznać z treścią tych zmian, jak również żeby możliwe było zachowanie tej informacji i potem wielokrotne jej odtwarzanie. Konsument, który nie zostanie poinformowany o zmianie, nie jest związany jej treścią.

Co jeśli konsument nie zgadza się na zmianę regulaminu sklepu internetowego?

Jeśli konsument nie zgadza się na zmianę regulaminu, ma prawo wypowiedzieć tę umowę w najbliższym terminie wypowiedzenia. Termin ten powinna określać umowa. Co bardzo ważne – w przypadku takiego wypowiedzenia konsument nie może ponieść żadnych negatywnych skutków np. w postaci kary umownej. Jeśli konsument nie skorzysta z tego prawa, uznaje się, że w sposób dorozumiany zaakceptował te zmiany.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej porady prawnej, zapraszam do kontaktu – adwokat Katowice – e-mail: biuro@adwokatagk.pl, tel.: 32 254 18 18. 

Podstawa prawna: Kodeks cywilny

Stan prawny: 03.2021

Zobacz również ostatnie artykuły

Prawo karne

Nielegalne uzyskanie informacji

[lwptoc] Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej gwarantuje każdemu wolność i ochronę tajemnicy komunikowania się. Prawa te można ograniczyć jedynie w przypadkach wymienionych w aktach prawnych rzędu ustawy

Czytaj dalej
Prawo administracyjne

Zmiana nazwiska po rozwodzie

Zmiana nazwiska po rozwodzie. Kiedy jest dopuszczalna, co trzeba zrobić, jak przebiega procedura i kogo dotyczy. O tym w dzisiejszym wpisie. Inne wpisy z zakresu

Czytaj dalej