Zmiany w procedurze cywilnej – tytuł wykonawczy na nowego wierzyciela

windykacja – zmiana wierzyciela

 

Nowelizacja KPC –

Największe zmiany w procedurze cywilnej wejdą w życie dopiero w listopadzie 2019 r. Jednak już od 21.08.2019 r. obowiązują nowe regulacje m. in. w zakresie postępowania klauzulowego oraz egzekucyjnego. Powyższa data dla wielu wierzycieli oznacza znaczące ułatwienie i przyspieszenie egzekucji.

Czego dotyczy zmiana?

Zdarzają się sytuacje, kiedy po powstaniu tytułu wykonawczego, dochodzi do zmiany wierzyciela. Taka zmiana wierzyciela może nastąpić m.in. w wyniku tzw. następstwa prawnego czyli sukcesji.  Sukcesja polega na wstąpieniu w ogół lub część praw i obowiązków przez nowy podmiot. Z sukcesją mamy do czynienia np. przy dziedziczeniu, przekształceniu spółek prawa handlowego, a nawet cesji wierzytelności.

Jeżeli potrzebujesz pomocy, zapraszamy do kontaktu – adwokat Katowice – biuro@adwokatagk.pl tel. 322541818

Przeczytaj więcej o windykacji – TUTAJ.

Jak było dotychczas?

Dotychczas wszczęcie postępowania egzekucyjnego po zmianie wierzyciela wymagało w pierwszej kolejności uzyskania tytułu wykonawczego wydanego na nowego wierzyciela (art. 788 kpc). To z kolei wiązało się z koniecznością złożenia wniosku i dokonania opłaty sądowej w wysokości 50,00 zł. Potem należało oczekiwać na doręczenie odpowiedniego dokumentu, co również trwało dość długo. Dopiero nowy tytuł wykonawczy dawał następcy prawnemu możliwość wszczęcia egzekucji przeciwko dłużnikowi.

Jak będzie teraz…

Od 21.08.2019 r. ustawodawca wprowadził dla następców prawnych istotne ułatwienie. Zmiana wprowadzona została nowym przepisem, tj. dodanym do kpc art. 8042. Wg tego przepisu, jeżeli po powstaniu tytułu wykonawczego, uprawnienie przeszło na inną osobę, to osoba ta może wszcząć egzekucję przeciwko dłużnikowi na podstawie tego tytułu, jeżeli wykaże przejście uprawnienia dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym.

Praktyczne ułatwienie

W praktyce oznacza to, że następca prawny, który posiada zarówno tytuł wykonawczy wydany na swojego poprzednika, jak i dokument poświadczający przejście uprawnień (np. akt poświadczenia dziedziczenia), może skutecznie wszcząć postępowanie egzekucyjne bez konieczności wcześniejszego występowania do sądu z wnioskiem o wydanie nowego tytułu wykonawczego, oszczędzając tym samym czas i pieniądze. Następca prawny musi jednak pamiętać, że wszystkie dokumenty trzeba przedłożyć komornikowi już w chwili składania wniosku egzekucyjnego. W przeciwnym wypadku komornik odmówi wszczęcia postępowania egzekucyjnego, bez uprzedniego wezwania do uzupełnienia braków.

Należy również zaznaczyć, że powyższe ułatwienie dotyczy wyłącznie przypadków, kiedy przejście uprawnień nastąpiło po powstaniu tytułu wykonawczego. Tytuł wykonawczy to tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności (art. 776 kpc). Przepis 8042 kpc nie dotyczy sukcesji, która miała miejsce w toku sprawy lub po wydaniu tytułu egzekucyjnego (art. 777), ale przed nadaniem klauzuli wykonalności. W tych dwóch przypadkach w dalszym ciągu wierzyciele nie mają innego wyjścia, jak w oparciu o art. 778 kpc złożyć wniosek o wydanie tytułu wykonawczego na nowego wierzyciela, który z kolei uprawnia do wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

 

Podstawa prawna: art. 776-778 kpc oraz art. 788 i 8042 kpc

Stan prawny na : 09.2019 r.

Publikowane na blogu treści nie stanowią porady prawnej i kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie lub podejmowanie na ich podstawie czynności w indywidualnych sprawach, ponieważ stan faktyczny sprawy czytelnika może odbiegać od stanu faktycznego przypadków opisanych na blogu. Jeśli potrzebujesz indywidualnej porady, umów się na spotkanie.

Udostępnij
Projekt i wykonanie: Ad-visions.pl Created by: Ad-visions.pl