PolishEnglishGermanFrench
Zmiana miejsca zamieszkania dziecka

Spis treści

Zmiana miejsca zamieszkania dziecka wskazanego w wyroku rozwodowym (i nie tylko), a zgoda drugiego rodzica.

Inne wpisy z zakresu prawa rodzinnego znajdą Państwo tutaj.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą dla klientów indywidualnych, w tym z zakresu spraw rodzinnych.

[lwptoc]

Zmiana miejsca zamieszkania dziecka

Miejsce zamieszkania to miejscowość, w której przebywamy z zamiarem stałego pobytu. Z kolei miejscem zamieszkania dziecka małoletniego – pozostającego pod władzą rodzicielską, jest miejsce zamieszkania jego rodziców.

Jeżeli władza rodzicielska przysługuje tylko jednemu rodzicowi, to miejscem zamieszkania dziecka jest miejsce zamieszkania tego rodzica, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska.

W wypadku, w którym władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mieszkającym osobno, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Innymi słowy u tego z rodziców, u którego dziecko spędza więcej czasu.

Wreszcie coraz częściej zdarza się, że rodzice mieszkający osobno i posiadający pełną władzę rodzicielską, ustalają opiekę naprzemienną nad dzieckiem. W konsekwencji dziecko nie przebywa na stałe u żadnego z rodziców, a na równi u każdego z nich. W tej sytuacji sąd opiekuńczy musi określić miejsce zamieszkania dziecka, tak by dziecko formalnie miało jedno miejsce stałego zamieszkania (np. na potrzeby zameldowania, czy ustalenia właściwej szkoły itp). Sąd określi to miejsce w:

 • wyroku rozwodowym
 • wyroku albo postanowieniu o separacji
 • postanowieniu sądu opiekuńczego – sądu rejonowego.

Co to jest zmiana miejsca zamieszkania dziecka

Zmiana miejsca zamieszkania dziecka to zmiana miejscowości, w której dziecko przebywa na stałe. Zmiana samego adresu, ale w obrębie tej samej miejscowości, nie jest traktowana jako zmiana miejsca zamieszkania. Zatem zmiany samego adresu zamieszkania w obrębie tej samej miejscowości można dokonać bez zgody drugiego rodzica.

Istotna sprawa dziecka

Trudności zaczynają się, gdy rodzic, u którego ustalone jest stałe miejsce zamieszkania dziecka, chce przeprowadzić się do innej miejscowości i chce zabrać ze sobą dziecko.

Podkreślić przy tym należy, że zmiana miejsca zamieszkania dziecka – zmiana miejscowości, w której przebywa na stałe, należy do tzw. istotnych spraw dziecka. Zmiana ta wpływa m.in. na:

 • zmianę szkoły,
 • odległość od drugiego rodzica,
 • możliwość wykonywania kontaktów z nim,
 • odległość od dalszej rodziny,
 • dziadków czy
 • przyjaciół.

W konsekwencji, co do zasady, na takie posunięcie wymagana jest zgoda obojga rodziców. Zgoda obojga rodziców wymagana jest gdy:

 • oboje rodzice mają pełną władzę rodzicielską,
 • jedno z nich ma władzę ograniczoną do współdecydowania o istotnych sprawach dziecka, w tym o miejscu zamieszkania dziecka.

Gdy drugi rodzic się nie zgadza

Jeżeli drugi rodzic nie zgadza się na zmianę miejsca zamieszkania dziecka, to rodzic, który taką zmianę chce przeprowadzić musi uzyskać zgodę sądu opiekuńczego.

Również w wypadku, w którym w orzeczeniu sądu (np. w wyroku rozwodowym) wskazano, że: „miejscem zamieszkania dziecka jest każdorazowe miejsce zamieszania matki (ojca)”, to rodzic ten musi uzyskać zgodę drugiego rodzica albo sądu na dokonanie takiej zmiany.

Jak uzyskać zgodę sądu

Rodzic chcący zmienić miejsce zamieszkania dziecka musi wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego, właściwego ze względu na aktualne miejsce zamieszania dziecka, o zgodę na zmianę miejsca zamieszkania dziecka. Wniosek należy uzasadnić.

Drugi rodzic będzie uczestnikiem postępowania. Może podnosić argumenty przeciwne wnioskowanej zmianie. W szczególności, gdy nowe miejsce zamieszkania będzie w znacznym oddaleniu od dotychczasowego, to zmiana znacząco wpłynie np. na wykonywanie kontaktów drugiego rodzica z dzieckiem.

Sąd rozstrzygając sprawę weźmie pod uwagę przede wszystkim dobro małoletniego dziecka, jego prawo do wychowywania się zarówno z matką, jak i ojcem. Gdy dziecko jest wystarczająco duże, sąd również weźmie pod uwagę rozsądne życzenie dziecka. Gdy dzieci jest kilkoro sąd musi wziąć pod uwagę zasadę zgodnie z którą rodzeństwo powinno wychowywać się razem.

Kiedy decyzję podejmuje samodzielnie jeden rodzic

Samodzielną decyzję o zmianie miejsca zamieszkania dziecka – a zatem miejscowości, w której przebywa na stałe, jeden rodzic może podjąć tylko w następujących sytuacjach:

 • posiada wyłączną władzę rodzicielską nad dzieckiem, a drugi rodzic został jej pozbawiony lub nie żyje,
 • drugi rodzic ma ograniczoną władzę rodzicielską poprzez wyłączenie mu prawa do współdecydowania o miejscu zamieszkania dziecka.

Zmiana miejsca zamieszkania bez zgody rodzica/sądu

W sytuacji, w której jeden z rodziców samowolnie zmieni miejsce zamieszkania dziecka, musi liczyć się z konsekwencjami jakie to wywoła. W skrajnym wypadku może nawet zostać pozbawiony władzy rodzicielskiej, z dużą dozą prawdopodobieństwa zostanie pozbawiony pieczy nad dzieckiem. Gdy wyjedzie z dzieckiem za granicę, będzie traktowany jako rodzic, który bezprawnie uprowadził dziecko.

Gdy sąd dowie się o takim zdarzeniu, wszczęte zostanie postępowanie o wydanie zarządzeń opiekuńczych. Wynikiem postępowania może nawet być pozbawienie władzy rodzicielskiej i oddanie dziecka pod pieczę drugiego rodzica, którego zdanie nie było respektowane.

Podsumowanie

We wszystkich sprawach dotyczących dzieci należy kierować się przede wszystkim ich dobrem. Dobro, kariera, pomysł na życie, wygoda czy zachcianki rodziców nie mają tu znaczenia. Po rozstaniu rodzice muszą brać pod uwagę to, że dziecko ma prawo do kontaktów z drugim rodzicem. Przy realizacji własnych planów, muszą brać pod uwagę już tylko to, że dziecko powinno pozostać w niedalekiej odległości od drugiego rodzica, by móc regularnie się z nim kontaktować. W tej sytuacji często trzeba poświęcić własne ambicje i plany na rzecz potrzeb, dobra i praw swojego dziecka. Należy pamiętać, że rodzice każdorazowo muszą brać pod uwagę rozsądne życzenia dziecka. Tym bardziej, jeżeli dziecko jest na tyle duże, że w dotychczasowym miejscu zamieszkania zbudowało już np. silne więzi przyjacielskie.

Jeżeli potrzebujesz:

 • porady prawnej z zakresu prawa rodzinnego,
 • pomocy w prowadzeniu sprawy o rozwód, o separację, o alimenty, o ustalenie kontaktów lub innej z zakresu prawa rodzinnego

zapraszamy do kontaktu – adwokat Katowice – biuro@adwokatagk.pl tel. 322541818

Podstawa prawna: Kodeks cywilny, Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Stan prawny: 09.2021 r.

Zobacz również ostatnie artykuły

Prawo karne

Nielegalne uzyskanie informacji

[lwptoc] Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej gwarantuje każdemu wolność i ochronę tajemnicy komunikowania się. Prawa te można ograniczyć jedynie w przypadkach wymienionych w aktach prawnych rzędu ustawy

Czytaj dalej
Prawo rodzinne

Zmiana nazwiska po rozwodzie

Zmiana nazwiska po rozwodzie. Kiedy jest dopuszczalna, co trzeba zrobić, jak przebiega procedura i kogo dotyczy. O tym w dzisiejszym wpisie. Inne wpisy z zakresu

Czytaj dalej