PolishEnglishGermanFrench
Zamknięcie lub przekształcenie działalności gospodarczej a dług

Spis treści

Zamknięcie lub przekształcenie działalności gospodarczej a dług

Co zrobić, gdy przedsiębiorca będący naszym dłużnikiem, zamknął albo przekształcił swoją działalność, a nie spłacił swoich zobowiązań? Czy jest możliwe odzyskanie pieniędzy? Czy spółka powstała w wyniku przekształcenia odpowiada za takie długi?

 

Jak odzyskać pieniądze od byłego przedsiębiorcy?

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą odpowiadają całym swoim majątkiem za zaciągnięte zobowiązania. Tym samym, nawet w przypadku zamknięcia działalności, można dochodzić tak powstałych należności od osoby fizycznej (byłego przedsiębiorcy). Pamiętać przy tym należy, że z dniem wykreślenia z rejestru przedsiębiorca przestaje funkcjonować pod ujawnionym w CEIDG adresem, zatem wszelkie pisma wysyłamy na adres zamieszkania osoby fizycznej.

Jeśli interesują Cię inne tematy z kategorii SPÓŁKI, zajrzyj do innych wpisów tutaj.

Jeżeli potrzebujesz pomocy, zapraszamy do kontaktu – adwokat Katowice – biuro@adwokatagk.pl tel. 322541818

 

Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę a spłata długu

Może się również zdarzyć tak, że przedsiębiorca zamiast całkowicie zlikwidować (w potocznym znaczeniu tego słowa) działalność, przekształci swoje dotychczasowe przedsiębiorstwo w spółkę. W takim wypadku spółka ta (zwana przekształcaną) przejmuje ogół praw i obowiązków przedsiębiorcy, więc również jego długi. Jeśli taki dług powstał jeszcze w ramach prowadzonej przez osobę fizyczną jednoosobowej działalności, wierzyciel może skorzystać z następujących opcji:

– pozwać samego byłego przedsiębiorcę,

– pozywać wyłącznie spółkę,

– pozwać oba te podmioty w ramach jednego albo dwóch odrębnych postępowań.

 

Którą z opcji wybrać?

Wybór jednej z powyższych możliwości zależy w każdym przypadku od okoliczności danej sprawy, które należy indywidualnie (najlepiej z profesjonalnym pełnomocnikiem) przeanalizować. Każde z powyższych rozwiązań niesie bowiem za sobą określone zalety, ale i ryzyka.

I tak, na pierwszy rzut oka możliwość uzyskania tytułu wykonawczego na oba ww. podmioty, wydaje się najrozsądniejszym rozwiązaniem. W konsekwencji możemy przecież wszcząć egzekucję z majątku obu dłużników, czyli najprawdopodobniej szybciej odzyskać pieniądze.

W wielu przypadkach może się jednak okazać, że skierowanie postępowania w stosunku do jednego z ww. podmiotów nie przyniesie oczekiwanego rezultatu. Jeśli posiadamy bowiem informacje, że jeden z ww. podmiotów jest niewypłacalny, pozywanie tego podmiotu może okazać się bezcelowe.

Należy mieć także na uwadze, że w niektórych przypadkach pozwanie dwóch podmiotów równocześnie może skutkować wydłużeniem postępowania. Jeden z podmiotów może bowiem prowadzić aktywny spór sądowy, do czego przyłączy się bierny dotychczas współpozwany.

Ponadto należy pamiętać, że w przypadku przegrania postępowania, koszty procesu ponosi powód. Zaś w sytuacji gdy obu pozwanych zastępują profesjonalni pełnomocnicy, koszty te mogą znacznie wzrosnąć.

Kiedy należy dokonać wyboru?

Z reguły decyzja o pozwaniu solidarnie zarówno przedsiębiorcy przekształcanego, jak i spółki, zapada już na etapie występowania z powództwem. Jeśli jednak z jakichś przyczyn pozwaliśmy wyłącznie jeden podmiot, z reguły nic nie stoi na przeszkodzie, aby w toku postępowania (przed sądem I instancji!) dopozwać drugi z nich. Wyjątek będą stanowiły niektóre postępowania szczególne (uproszczone, nakazowe, gospodarcze), w ramach których taka zmiana jest niedopuszczalna.

Powyższe nie stoi jednak na przeszkodzie, aby w ramach odrębnego postępowania pozwać drugi podmiot, o ile roszczenie nie uległo jeszcze przedawnieniu.

 

Uwaga na przedawnienie zobowiązania przedsiębiorcy przekształconego

Jeśli decydujemy się na pozwanie przedsiębiorcy przekształconego, należy pamiętać o tym, aby pozwać go przed upływem 3 lat od dnia przekształcenia. Po upływie tego terminu solidarna odpowiedzialność tego przedsiębiorcy za długi ulega przedawnieniu.

Należy pamiętać przy tym, że powyższy termin nie wpływa w żaden sposób na przedawnienie roszczenia głównego (nie wydłuża go!). Zatem do roszczenia podstawowego (naszej wierzytelności), nadal zastosowanie mają zasady ogólne.

Jeśli interesują Cię inne tematy z kategorii SPÓŁKI, zajrzyj do innych wpisów tutaj.

Stan prawny na 11.2019 r.

Zobacz również ostatnie artykuły

Prawo karne

Nielegalne uzyskanie informacji

[lwptoc] Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej gwarantuje każdemu wolność i ochronę tajemnicy komunikowania się. Prawa te można ograniczyć jedynie w przypadkach wymienionych w aktach prawnych rzędu ustawy

Czytaj dalej
Prawo rodzinne

Zmiana nazwiska po rozwodzie

Zmiana nazwiska po rozwodzie. Kiedy jest dopuszczalna, co trzeba zrobić, jak przebiega procedura i kogo dotyczy. O tym w dzisiejszym wpisie. Inne wpisy z zakresu

Czytaj dalej