Odszkodowanie za zakaz konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy

zakaz konkurencji odszkodowanie,

Umowa o zakazie konkurencji, a odszkodowanie

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, pracodawca ma możliwość zawarcia z pracownikiem osobnej umowy dot. tzw. zakazu konkurencji. Jej celem jest przede wszystkim ochrona interesów pracodawcy. To on chce mieć pewność, że pracownik nie będzie współpracował z „konkurencją”, potencjalnie ujawniając informacje ważne dla pracodawcy i jego przedsiębiorstwa. Na podstawie takiej umowy pracownik ma bowiem obowiązek powstrzymać się od działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy. Nadto pracownik nie powinien także pracować na rzecz konkurenta swojego pracodawcy (art. 1011 § 1 kp). Naruszenie zakazu naraża go na odpowiedzialność odszkodowawczą wobec pracodawcy, jeśli ten, w związku ze złamaniem warunków umowy, poniesie jakąś szkodę.

Zakaz konkurencji w trakcie i po ustaniu stosunku pracy

Umowę o zakazie konkurencji zwykle zawiera się na czas trwania stosunku pracy. Jednak Kodeks pracy przewiduje możliwość umownego przedłużenia zakazu konkurencji na określony czas już po zakończeniu stosunku pracy. Warunek jest taki, że pracownik musiał mieć dostęp do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.

W zamian za wydłużenie zakazu konkurencji na czas po zakończeniu stosunku pracy, pracodawca zobowiązany jest wypłacić odszkodowanie.  Wysokość odszkodowania określa art. 1012 § 3 kp. Wynika z niego, że odszkodowanie nie może być niższe od 25% wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika przed ustaniem stosunku pracy, przez okres odpowiadający okresowi obowiązywania zakazu konkurencji. Odszkodowanie to stanowi rekompensatę ograniczenia pracownika w podjęciu nowego zatrudnienia.

Podobnego przepisu, który zobowiązywałby pracodawcę do wypłaty odszkodowania, brakuje przy art. 1011 kp, dotyczącym umowy o zakazie konkurencji na czas trwania stosunku pracy.

Czy w takim razie pracownikowi należą się jakiekolwiek dodatkowe świadczenia, skoro ograniczone zostają możliwości dodatkowego zarobkowania? Przecież potencjalnie mógłby się zatrudnić na dodatkową część etatu u innego pracodawcy i wykonywać taką samą pracę. W końcu na niej się zna. Czy za takie zamknięcie drogi do dodatkowego dochodu, nic się pracownikowi nie należy?

Odszkodowanie za zakaz konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy

Otóż niekoniecznie. Istnieje możliwość zagwarantowania sobie odszkodowania. Ponieważ jednak odszkodowanie takie nie wynika z przepisów, musi wynikać z umowy. Innymi słowy, jeśli w umowie o pracę zawrzemy z pracodawcą odpowiednią klauzulę, odszkodowanie będzie nam przysługiwało. Klauzula taka może być też zawarta w innych wewnątrzzakładowych regulacjach, jak regulamin wynagradzania czy układ zbiorowy.

Jeżeli potrzebujesz pomocy, zapraszamy do kontaktu – adwokat Katowice – biuro@adwokatagk.pl tel. 322541818

Należy jednak mieć na uwadze, że do takiego odszkodowania nie stosujemy postanowień art. 1012 § 3 kp, który określa minimalną wysokość odszkodowania w przypadku zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy. Ewentualna rekompensata może być w takim razie o wiele niższa, wręcz symboliczna niż przewidziane w ww. przepisie 25% wynagrodzenia.

Osobną kwestią jest, że pracodawca wcale nie musi się zgodzić na włączenie tego typu postanowienie do umowy. Co więcej, zgodzi się na to tyko jeśli będzie mu bardzo zależało na konkretnym pracowniku. Nie wykluczone jednak, że pracodawca postawiony przed takim dylematem, szybciej zrezygnuje z pracownika, niż poświęci tajemnicę przedsiębiorstwa.

 

Stan prawny na 10.2019

Publikowane na blogu treści nie stanowią porady prawnej i kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie lub podejmowanie na ich podstawie czynności w indywidualnych sprawach, ponieważ stan faktyczny sprawy czytelnika może odbiegać od stanu faktycznego przypadków opisanych na blogu. Jeśli potrzebujesz indywidualnej porady, umów się na spotkanie.

Udostępnij
Projekt i wykonanie: Ad-visions.pl Created by: Ad-visions.pl