PolishEnglishGermanFrench
Przerwy na karmienie piersią

Spis treści

Kiedy przysługują przerwy na karmienie piersią?

Zgodnie z kodeksem pracy, pracownica karmiąca piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw wliczanych do czas u pracy. Jeśli jednak pracownica karmi piersią więcej niż jedno dziecko, czas tych dwóch przerw przedłuża się do 45 minut na każdą z nich.

Pracownicy zatrudnionej przez czas krótszy niż 4 godziny dziennie przerwy na karmienie piersią nie przysługują. Jeżeli czas pracy pracownicy nie przekracza 6 godzin dziennie, przysługuje jej jedna przerwa na karmienie piersią.

Kiedy można wykorzystać przerwy na karmienie piersią?

Użyte przez ustawodawcę sformułowanie “przerwa” sugerowałoby, że jest to czas wolny pomiędzy czasem pracy. Innymi słowy, że należy te przerwy wykorzystać w środku dnia. Tak jednak nie jest. Przerwę na karminie można wykorzystać nie tylko w środku dnia, a le także na jego początku, jak i końcu. Decyzja w tym zakresie należy do pracownicy. Innymi słowy, pracownica, w ramach tych przerw przychodzić później do pracy lub póżniej z niej wychodzić. Oczywiście, o tyle ile trwa przewa lub przerwy.

Czy przerwy na karmienie piersią można łączyć?

Tak,  na wniosek pracownicy, pracodawca powinien udzielić pracownicy przerw na karminie piersią łącznie.

Czy pracodawca może odmówić udzielenia pracownicy przerw na karminie piersią zgodnie z jej wnioskiem?

Nie, pracodawca jest związany wnioskiem pracownicy w tym zakresie. W przypadku ewentualnej odmowy udzielenia tych przerw zgodnie z wnioskiem pracownicy, pracodawca naraża się na odpowiedzialność za wykroczenie przeciwko prawom pracowników. W takiej sytuacji pracownica może złożyć wniosek skargę na pracodawcę do właściwego okręgowego inspektoratu pracy.

Czy pracownica musi udokumentować fakt karmienia piersią?

W przepisach nie przewidziano obowiązku pracownicy w postaci udokumentowania faktu karmienia piersią w postaci zaświadczenia od lekarza. Zgodnie ze stanowiskiem PIP-u, pracodawca nie ma podstaw by domagać się od pracownicy takiego udokumentowania. Wystarczające jest w tym zakresie oświadczenie pracownicy.

Jak długo można korzystać z przerw na karmienie piersią?

W praktyce, większość matek kończy karmienie dzieci piersią przez ukończeniem przez nie 1-szego roku życia. Niemniej, od jakiegoś czasu obserwuje się trend do przedłużania tego okresu.

Kodeks pracy nie wprowadza maksymalnego wieku dziecka, do jakiego pracownica może korzystać z przerw na karmienie piersią. Niemniej, postuluje się wprowadzenie takiego ograniczenia do kodeksu pracy. W aktualnym stanie prawnym jednak, dopóki pracownica karmi dziecko piersią, to przysługuje jej uprawnienie do przerw.

Prawo pracy dla pracownika – KLIKNIJ TUTAJ.

Prawo pracy dla przedsiębiorcy – KLIKNIJ TUTAJ.

Podstawa prawna: Kodeks pracy 

Stan prawny na 05.2021 r.

Zobacz również ostatnie artykuły

Prawo karne

Nielegalne uzyskanie informacji

[lwptoc] Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej gwarantuje każdemu wolność i ochronę tajemnicy komunikowania się. Prawa te można ograniczyć jedynie w przypadkach wymienionych w aktach prawnych rzędu ustawy

Czytaj dalej
Prawo rodzinne

Zmiana nazwiska po rozwodzie

Zmiana nazwiska po rozwodzie. Kiedy jest dopuszczalna, co trzeba zrobić, jak przebiega procedura i kogo dotyczy. O tym w dzisiejszym wpisie. Inne wpisy z zakresu

Czytaj dalej