PolishEnglishGermanFrench
Pełnomocnik a zarząd sukcesyjny

Spis treści

Czy zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwa w spadku może mieć pełnomocnika? Dzisiaj trochę na temat: pełnomocnik a zarząd sukcesyjny.

Inne wpisy na temat prawa spadkowego znajdą Państwo tutaj.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą z zakresu PRAWA SPADKOWEGO.

[lwptoc]

Co to jest przedsiębiorstwo w spadku?

Przedsiębiorstwo to wszystkie składniki materialne i niematerialne składające się na prowadzoną działalność gospodarczą i służące do jej prowadzenia. Są to zatem: ruchomości, nieruchomości, ale również prawa z umów najmu, dzierżawy, koncesje, licencje, patenty, oznaczenia indywidualizujące, wierzytelności i wiele innych składników.

Z kolei przedsiębiorstwo w spadku, to wszystkie te składniki, składające się na przedsiębiorstwo prowadzone przez osobę fizyczną, która zmarła, a które wchodziły w jego skład w chwili śmierci przedsiębiorcy. W konsekwencji przedsiębiorstwo to wchodzi w skład spadku po zmarłym.

Kto prowadzi przedsiębiorstwo w spadku

25 listopada 2018 r. weszła w życie ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Oznacza, to że spadkobiercy mogą zdecydować, że chcą kontynuować działalność swojego spadkodawcy. Przepisy ułatwiają płynne przejście przedsiębiorstwa na nowych właścicieli, np. przez tymczasowe zachowanie ważności koncesji i zezwoleń. Żeby jednak miało to miejsce trzeba powołać zarząd sukcesyjny. To zarząd sukcesyjny zarządza przedsiębiorstwem w spadku.

Zarząd sukcesyjny może powołać przedsiębiorca przed śmiercią. Jeżeli tego nie zrobił, o jego powołaniu mogą zdecydować spadkobiercy, a także małżonek osoby zmarłej, jeżeli przysługuje mu udział w przedsiębiorstwie w spadku.

Obowiązki zarządu sukcesyjnego polegają na prowadzeniu przedsiębiorstwa w spadku oraz podejmowania czynności sądowych i pozasądowych związanych z jego prowadzeniem. W wypadku dużego przedsiębiorstwa obowiązków i czynności do wykonania może być bardzo dużo. Pojawia się zatem pytanie, czy zarząd sukcesyjny może mieć pełnomocnika, a jeśli tak jak szerokiego pełnomocnictwa może udzielić.

Pełnomocnik a zarząd sukcesyjny

Zarząd sukcesyjny może mieć pełnomocnika, ale trzeba uważać. Nie może bowiem ustanowić pełnomocnictwa ogólnego, do dokonywania wszystkich czynności. Ustawa dopuszcza jedynie udzielanie pełnomocnictw szczególnych (do konkretnej czynności) i pełnomocnictw rodzajowych (do czynności określonego rodzaju).

Nic nie stoi zatem na przeszkodzie by udzielić kilku pełnomocnictw rodzajowych. Zarząd może też mieć kilku pełnomocników, każdego do innego rodzaju czynności.  Forma każdego pełnomocnictwa zależy oczywiście od czynności do których upoważnia. Będzie trzeba zatem dochować formy aktu notarialnego (np. do sprzedaży nieruchomości), notarialnie poświadczyć podpis (np. do czynności bankowych), albo sporządzić pełnomocnictwo w formie pisemnej (np. do załatwienia sprawy w urzędzie czy do zawierania zwykłych umów handlowych).

Jeżeli potrzebujesz:

  • porady prawnej z zakresu prawa spadkowego, w tym kwestii podatkowych
  • pomocy w prowadzeniu sprawy spadkowej, sprawy podatkowej,

zapraszamy do kontaktu – adwokat Katowice – biuro@adwokatagk.pl tel. 322541818

Podstawa prawna: Kodeks cywilny, Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej

Stan prawny: 04.2021 r.

Zobacz również ostatnie artykuły

Prawo karne

Nielegalne uzyskanie informacji

[lwptoc] Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej gwarantuje każdemu wolność i ochronę tajemnicy komunikowania się. Prawa te można ograniczyć jedynie w przypadkach wymienionych w aktach prawnych rzędu ustawy

Czytaj dalej
Prawo rodzinne

Zmiana nazwiska po rozwodzie

Zmiana nazwiska po rozwodzie. Kiedy jest dopuszczalna, co trzeba zrobić, jak przebiega procedura i kogo dotyczy. O tym w dzisiejszym wpisie. Inne wpisy z zakresu

Czytaj dalej