PolishEnglishGermanFrench
kontakty z wnukiem
Kontakty dziadków z wnukiem

Spis treści

Kontakty z wnukiem

Nie tylko rodzice mogą domagać się sądowej regulacji kontaktów z dzieckiem. Prawo to przysługuje również dziadkom czy innym członkom rodziny. W tym wpisie doradzimy dziadkom jak mogą uzyskać kontakty z wnukiem.

[lwptoc]

Kontakty w ogólności

Ogólnie kontakty z dzieckiem najczęściej regulowane są sądownie pomiędzy rodzicami, który nie mogą się porozumieć ze sobą samodzielnie. Sądowa regulacja kontaktów może dotyczyć zarówno sytuacji gdy rodzice dziecka są małżeństwem jak i takiej, gdy małżeństwem już nie są albo nigdy nie byli.

W przypadku gdy rodzice żyją w rozłączeniu, wówczas mogą zwrócić się do Sądu o uregulowanie kontaktów z dzieckiem w odniesieniu do jednego lub obojga z nich.

Kontakty stanowią odrębną od władzy rodzicielskiej, formę sprawowania opieki nad dzieckiem. Obejmują one w szczególności, ale nie wyłącznie, przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej.

Sprawę kontaktów z dzieckiem regulują przepisy Kodeksu Rodzinnego I Opiekuńczego.

A co w przypadku kontaktów z wnukiem?

 

Jeśli interesują Cię inne tematy z zakresu prawa rodzinnego, zajrzyj na nasz BLOG do zakładki “prawo rodzinne“.

Komu przysługuje prawo do kontaktów

Prawo do kontaktów z dzieckiem przysługuje nie tylko rodzicom. Choć dla nich jest to nie tylko prawo, ale też obowiązek. Dla pozostałych członków rodziny i innych osób – pozostaje to jednak w sferze praw. I tak przysługuje ono:

  • rodzeństwu,
  • dziadkom,
  • powinowatym w linii prostej, a także
  • innym osobom, jeżeli sprawowały one przez dłuższy czas pieczę nad dzieckiem;

Wniosek o kontakty z wnukiem

Ponieważ sprawy o kontakty należą do spraw nieprocesowych, dlatego mamy do czynienia z wnioskiem, a nie z pozwem.

Wniosek w sprawie uregulowania kontaktów należy kierować do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. Sprawy takie rozpoznaje Wydział Rodzinny i Nieletnich.

Jako wnioskodawcę wskazujemy jednego lub oboje dziadków. Jako uczestników natomiast rodziców małoletniego i jego samego – czyli wnuka, o którego chodzi.

Opłata od wniosku wynosi, na dzień pisania tego artykułu – 100,00 zł i należy ją uregulować na rachunek sądu.

Szczegóły postępowania o kontakty z wnukiem znajdziemy w kodeksie postępowania cywilnego.

O co wnosić?

Ważne jest także, aby wskazać w jaki sposób dziadkowie oczekują przyznania tych kontaktów. Możemy wybrać jeden ze sposobów opisanych powyżej. Ale możemy sformułować też swój własny sposób. Chodzi o to, żeby Sąd wiedział, jak często i w jakiej formie chcemy spędzać czas z dzieckiem.

Jak uzasadnić wniosek o kontakty z wnukiem

W uzasadnieniu należy podać przede wszystkim dlaczego żądamy sądowego uregulowania kontaktów. Czyli np. że rodzice nie pozwalają się dziadkom widywać z wnukami, ze względu na konflikt między rodzicami dziecka a dziadkami. Albo że matka/ojciec (przy uregulowanych sporadycznie kontaktach drugiego z rodziców), posiadająca/y wyłączną pieczę nad dzieckiem, nie pozwala dziadkom na te kontakty.

Drugi aspekt uzasadnienia, ale ważniejszy i przeważający – to wskazanie relacji dotychczas łączących dziadków z wnukami. Mówię, że jest to aspekt przeważający, ponieważ Sąd będzie się kierował przede wszystkim dobrem dziecka. Dobro dziecka jest nadrzędną przesłanką wszelkich rozstrzygnięć Sądu Rodzinnego.

 

***

 

Podsumowując powyższe, w ostateczności – gdy inne metody zawiodą – dziadkowie mogą skorzystać z sądowego regulowania kontaktów. Jednakże w każdym wypadku porozumienie bez udziału sądu jest lepsze niż sprawa sądowa. Dlatego warto zastanowić się także nad mediacją w sprawie regulacji kontaktów. Przy udziale mediatora można – przy odrobinie dobrej woli stron – rozwiązać spór, w sposób najkorzystniejszy dla obu stron.

 

 

Stan prawny: 10.2021

 

 

Zobacz również ostatnie artykuły

Prawo karne

Nielegalne uzyskanie informacji

[lwptoc] Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej gwarantuje każdemu wolność i ochronę tajemnicy komunikowania się. Prawa te można ograniczyć jedynie w przypadkach wymienionych w aktach prawnych rzędu ustawy

Czytaj dalej
Prawo rodzinne

Zmiana nazwiska po rozwodzie

Zmiana nazwiska po rozwodzie. Kiedy jest dopuszczalna, co trzeba zrobić, jak przebiega procedura i kogo dotyczy. O tym w dzisiejszym wpisie. Inne wpisy z zakresu

Czytaj dalej