PolishEnglishGermanFrench
Co napisać w testamencie

Spis treści

Zgodnie z zapowiedzią kontynuuję tematykę testamentu. Dzisiaj o powołaniu do spadku i o tym co napisać w testamencie. Znajdą Państwo m.in. odpowiedzi na pytania: w jaki sposób opisać spadkobierców? czy w testamencie trzeba wymieniać wszystkie składniki majątku?

Inne wpisy na temat prawa spadkowego znajdą Państwo tutaj.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą z zakresu PRAWA SPADKOWEGO.

[lwptoc]

Co napisać w testamencie

Tak jak wspominałam w poprzednim wpisie, który znajdą Państwo tutaj, w testamencie można zawrzeć wiele rozrządzeń, a w szczególności:

  • powołanie do spadku
  • powołanie z podstawieniem
  • wydziedziczenie
  • zapis zwykły
  • zapis windykacyjny
  • polecenie
  • powołanie wykonawcy testamentu

Powołanie do spadku

Choć najczęściej treścią testamentu jest tzw. powołanie do spadku, to wcale nie musi ono w testamencie wystąpić. Testament może ograniczyć się np. do wydziedziczenia lub zapisu. Oczywiście ma to określone konsekwencje i nie zawsze będzie korzystne. Co to znaczy, że kogoś “powołujemy do spadku”? Oznacza to nic innego, jak wskazanie osoby (osób), które mają odziedziczyć po nas zarówno aktywa (majątek), jak i pasywa (długi). Powołanie do spadku może przybrać różną treść. Jeżeli w jakiś sposób nie jest ono jednoznaczne, przepisy kodeksu cywilnego przewidują, jak należy treść testamentu interpretować.

Według klasycznego schematu, jeżeli chcemy kogoś powołać do spadku – do dziedziczenia po nas, to najlepiej zrobić to w sposób ogólny. Innymi słowy nie trzeba wyliczać poszczególnych składników majątku, a ogólnie napisać, że spadek powinien przypaść danej osobie.

Jak określić osobę spadkobiercy

Spadkobiercę najlepiej określić co najmniej z imienia i nazwiska, podać datę urodzenia i aktualne miejsce zamieszkania. Osoba ta winna być dookreślona w taki sposób, by nie było wątpliwości o kogo spadkodawcy chodziło. Jeżeli spadkobierca ma popularne nazwisko, to warto też dodać imiona jego rodziców, a nawet nr PESEL. Wskazanie tych danych będzie tym bardziej istotne, gdy spadkobiercą nie jest najbliższa rodzina i być może osobę tę będzie trzeba poszukiwać. Z drugiej strony, jeżeli spadkodawca napisze “do spadku powołuję moją wnuczkę Marysię”, a wiadomo, że zmarła osoba miała jedną wnuczkę Marysię, to oczywiście testament będzie skuteczny.

Czy muszę określać udziały w spadku

Jeżeli spadkodawca powołuje do dziedziczenia kilka osób, to powinien wskazać jaki udział w spadku ma przypaść każdej z tych osób. Jeżeli udział każdego spadkobiercy nie zostanie wskazany, to testament zostanie zinterpretowany w ten sposób, że osoby te mają dziedziczyć w częściach równych.

Treść testamentu, w którym powołano do dziedziczenia kilka osób może być następująca: „do całego spadku powołuję X i Y w równych częściach”, albo „do całego spadku powołuję X w 4/5 i Y w 1/5”, albo „do całego spadku powołuję X w 60% i Y w 40%”. Taka treść testamentu nie będzie stwarzać po naszej śmierci wielu wątpliwości.

Rozrządzenie składnikami majątku

Treść testamentu rozdysponowująca konkretnymi składnikami majątku, np.: „dla V samochód, dla W działka niezabudowana, dla X działka z domem, dla Y pole, dla Z meble”, stworzy wiele problemów już na samym wstępie. Co do zasady przeznaczenie danej osobie w testamencie konkretnych składników majątku jest zapisem. Jeżeli w ten sposób spadkodawca rozdysponował prawie całym majątkiem, to osoba ta jest traktowana nie jak zapisobierca, a jak spadkobierca powołany do całego spadku.

Kolejna komplikacja pojawia się, gdy w testamencie każdy składnik majątku przypisano innej osobie, a łącznie składniki te wyczerpują prawie cały spadek. W tej sytuacji, osoby te traktowane są jako powołane do spadku w częściach ułamkowych. Do ustalenia w jakich częściach powołanie do spadku nastąpiło koniecznym będzie określenie wartości całego spadku i poszczególnych jego składników. Poszczególne ułamki zostaną ustalone jako stosunek wartości przyznanych składników do wartości całego spadku. Zatem spadkobiercy będą musieli określić wartość każdego składnika majątku, by możliwe było ustalenie w jakim ułamku dziedziczą faktycznie spadek. Jeżeli między spadkobiercami będzie w tym zakresie spór, to poszczególne wartości zostaną ustalone przez sąd.

Jeżeli potrzebujesz:

  • porady prawnej z zakresu prawa spadkowego
  • pomocy w prowadzeniu sprawy spadkowej,

zapraszamy do kontaktu – adwokat Katowice – biuro@adwokatagk.pl tel. 322541818

Podstawa prawna: Kodeks cywilny

Stan prawny: 07.2020 r.

Zobacz również ostatnie artykuły

Prawo karne

Nielegalne uzyskanie informacji

[lwptoc] Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej gwarantuje każdemu wolność i ochronę tajemnicy komunikowania się. Prawa te można ograniczyć jedynie w przypadkach wymienionych w aktach prawnych rzędu ustawy

Czytaj dalej
Prawo rodzinne

Zmiana nazwiska po rozwodzie

Zmiana nazwiska po rozwodzie. Kiedy jest dopuszczalna, co trzeba zrobić, jak przebiega procedura i kogo dotyczy. O tym w dzisiejszym wpisie. Inne wpisy z zakresu

Czytaj dalej