PolishEnglishGermanFrench
Wyrok rozwodowy co w nim jest

Spis treści

Wyrok rozwodowy – co w nim jest. O czym sąd musi zdecydować. Jakie mogą być rozstrzygnięcia dodatkowe.

Inne wpisy z zakresu prawa rodzinnego znajdą Państwo tutaj.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą dla klientów indywidualnych, w tym z zakresu spraw rodzinnych.

[lwptoc]

Co to jest rozwód

Rozwód to nic innego jak rozwiązanie (zakończenie) małżeństwa przez sąd. W Polsce o rozwiązaniu małżeństwa decyduje sąd. Nawet jeżeli małżonkowie są zgodni co do rozwodu, ostateczną decyzję podejmie dopiero sąd i to co najmniej po przesłuchaniu małżonków. Małżeństwo jest definitywnie rozwiązane dopiero z chwilą uprawomocnienia się wyroku rozwodowego.

O czym sąd musi zdecydować w wyroku rozwodowym 

Jeżeli sąd dojdzie do przekonania, że wystąpiły wszystkie przesłanki pozytywne rozwodu i nie występują przesłanki negatywne, to wyrok rozwodowy w pierwszym punkcie będzie mieć treść „rozwiązuje przez rozwód małżeństwo X i Y zawarte dnia …. w …..”.

Zasadą również jest, że sąd orzeka kto ponosi winę za tzw. rozkład pożycia. Czyli kto jest winny temu, że do rozwodu musiało dojść. Może to być jedno z małżonków albo oboje.

Wyjątkowo, gdy małżonkowie są zgodni i zgodę tę jednoznacznie wyrażą, sąd może o winie nie rozstrzygać w ogóle.

Dalsze rozstrzygnięcia wyroku rozwodowego wynikają już ze specyfiki konkretnej sprawy. Znajdują się w wyroku w zależności od tego czy w chwili rozwodu małżonkowie mają małoletnie dzieci, w jakim zakresie są zgodni, czy nadal mieszkają razem, czy już nie.

Dodatkowe rozstrzygnięcia gdy są dzieci

Jeżeli małżonkowie w chwili rozwodu mają wspólne małoletnie dzieci, sąd dodatkowo musi zdecydować o:

  1. władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi
  2. stałym miejscu zamieszkania (pobytu) dzieci
  3. kontaktach rodziców z dziećmi
  4. obowiązku każdego z rodziców do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dzieci.

W zakresie tych rozstrzygnięć strony mogą być zgodne i zawrzeć dodatkowo tzw. porozumienie wychowawcze. Porozumienie to z reguły sąd uwzględni, ale i tak, przynajmniej w zakresie władzy rodzicielskiej i stałego miejsca zamieszkania, przeniesie je do wyroku.

Jeżeli małżonkowie nie są zgodni co do rozstrzygnięć w sprawie dzieci, to sąd podejmie decyzję za nich. Będzie tak w zakresie każdego z powyższych punktów.

Podobnie jak przy orzekaniu o winie za rozkład, małżonkowie mogą złożyć zgodny wniosek by sąd nie rozstrzygał w wyroku o kontaktach rodzica, z którym dzieci nie będą  mieszkać na stałe. Najczęściej jest tak, gdy w tym zakresie po pierwsze małżonkowie potrafią się porozumieć, a często dodatkowo mają nieregularny (lub też zmianowy) czas pracy i ustalanie sztywnych terminów kontaktów byłoby bardzo trudne.

Wspólne mieszkanie

Jeżeli w chwili rozwodu małżonkowie nadal mieszkają we wspólnym mieszkaniu sąd powinien również zdecydować o sposobie korzystania z niego. Wspólne mieszkanie, to każde mieszkanie, które małżonkowie wspólnie zamieszkują, niezależnie komu przysługuje tytuł prawny. Zatem wspólnym mieszkaniem będzie zarówno mieszkanie służbowe jednego z małżonków, jak i mieszkanie czy dom będący własnością tylko jednego z nich.

Podobnie, jak przy winie za rozkład, za obopólną zgodą, sąd może o wspólnym mieszkaniu nie orzekać. Nie będzie również o nim orzekać, jeżeli strony nie mieszkają już razem.

Jeżeli jednak rozwodzący się małżonkowie nadal mieszkają razem, sąd zdecyduje o sposobie  korzystania z mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania po rozwodzie.

Zupełnie wyjątkowo sąd może orzec eksmisję jednego z małżonków.

Wreszcie, na zgodny wniosek sąd może orzec o podziale mieszkania albo o przyznaniu go jednemu z nich. Będzie tak tylko, jeżeli drugi małżonek wyrazi zgodę na opuszczenie mieszkania bez dostarczania mu lokalu zamiennego i o ile jest to możliwe.

Podział majątku w wyroku rozwodowym

Na wniosek przynajmniej jednego z małżonków, sąd może w wyroku rozwodowym również dokonać podziału wspólnego majątku. Jednak w praktyce raczej się to nie zdarza.

Jeżeli bowiem strony nie są zgodne co do podziału, to na tyle przedłuża to postępowanie, że sąd rozwodowy się tym nie zajmie. W ten sytuacji przekaże wniosek do rozpoznania sądowi rejonowemu. Nawet gdy małżonkowie są zgodni, to z reguły podział taki przedłuża na tyle sprawę, że sąd rozwodowy się nim nie zajmie. Jeżeli w skład majątku wchodzi nieruchomość, to sąd odeśle strony do notariusza. W innym wypadku odeśle do formy pisemnej (np. gdy w grę wchodzi samochód i trzeba go przerejestrować) lub po prostu do podziału faktycznego (gdy np. chodzi o meble czy wyposażenie mieszkania).

W konsekwencji, żeby nie gmatwać sprawy o rozwód bardziej niż jest to konieczne, lepiej w jej trakcie nie domagać się podziału majątku.

Alimenty na małżonka

W pewnych wypadkach, na żądanie jednego z małżonków, sąd może w wyroku rozwodowym zasądzić alimenty na jego rzecz.

Podsumowanie – wyrok rozwodowy co w nim jest

W wyroku rozwodowym może się zatem znaleźć wiele rozstrzygnięć związanych z małżonkami, ich dziećmi, a nawet ich majątkiem. Wszystko zależy od okoliczności danej sprawy od zakresu skonfliktowania, a z drugiej strony zgodności między małżonkami.

Jeżeli potrzebujesz:

  • porady prawnej z zakresu prawa rodzinnego,
  • pomocy w prowadzeniu sprawy o rozwód, o separację, o alimenty, o ustalenie kontaktów lub innej

zapraszamy do kontaktu – adwokat Katowice – biuro@adwokatagk.pl tel. 322541818

Podstawa prawna: Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Stan prawny: 07.2021 r.

 

Zobacz również ostatnie artykuły

Prawo karne

Nielegalne uzyskanie informacji

[lwptoc] Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej gwarantuje każdemu wolność i ochronę tajemnicy komunikowania się. Prawa te można ograniczyć jedynie w przypadkach wymienionych w aktach prawnych rzędu ustawy

Czytaj dalej
Prawo rodzinne

Zmiana nazwiska po rozwodzie

Zmiana nazwiska po rozwodzie. Kiedy jest dopuszczalna, co trzeba zrobić, jak przebiega procedura i kogo dotyczy. O tym w dzisiejszym wpisie. Inne wpisy z zakresu

Czytaj dalej