Działalność nierejestrowana (nierejestrowa)

Czym jest działalność nierejestrowana?

Od 30 kwietnia 2018 r., mocą ustawy Prawo przedsiębiorców, zostało wprowadzone do naszego prządku prawnego nowe rozwiązanie. Mianowicie można prowadzić drobną działalność gospodarczą, na bardzo niewielką skalę, bez rejestrowania się jako przedsiębiorca. O innych formach prowadzenia działalności gospodarczej, możecie dowiedzieć się, czytając tą zakładkę: “Spółka i inne formy prowadzenia działalności“. Tą nową formę działalności, nazywamy potocznie działalnością nierejestrowaną, nierejestrową czy też nieewidencjonowaną. Wynika to z faktu, że nie trzeba jej rejestrować w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W przeciwieństwie do indywidualnej działalności gospodarczej.

Jakie warunki trzeba spełnić?

Osoba, chcąca prowadzić taką działalność, nazwijmy ją tutaj – nierejestrowaną – musi spełnić określone ustawowo warunki. Nie może mieć w ciągu ostatnich 60 miesięcy poprzedzających rozpoczęcie działalności nierejestrowanej, żadnego epizodu związanego z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. A dodatkowo jej przychód z działalności nierejestrowanej w każdym miesiącu jej prowadzenia, nie może przekroczyć połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę (określanego zgodnie z aktualnymi przepisami). Na dzień pisania tego artykułu, minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2600,00 zł brutto. Czyli kwota z działalności nierejestrowanej nie może przekroczyć 1300,00 zł brutto.

Co ważne, znaczenie kwotowe ma przychód, a nie dochód. Jaka jest różnica między przychodem a dochodem?  Otóż przychód jest to kwota należna (nie tylko otrzymana) z tej działalności. Tymczasem dochód, to kwota należna, ale pomniejszenia o koszty uzyskania tego przychodu (czyli koszty prowadzenia działalności).

Jakie korzyści daje działalność nierejestrowana?

Największą korzyścią dla takiego przedsiębiorcy jest brak konieczności zgłaszania się do ubezpieczeń społecznych. A tym samym brak konieczności płacenia składek, które najczęściej dla początkującego przedsiębiorcy czy dla działalności na mikro-skalę, są zbyt dużym obciążeniem. To jednak wiąże się z faktem, że prowadząc taką działalność nierejestrowaną, nie mamy ubezpieczenia społecznego. Jeśli więc nie podlegamy ubezpieczeniu z innego tytułu, to po prostu jesteśmy nieubezpieczeni.

Dla kogo działalność nierejestrowana?

Ten rodzaj działalności najbardziej przyda się początkującym przedsiębiorcom, którzy chcieliby “zobaczyć”, jak to jest prowadzić działalność gospodarczą, a nie wiedzą czy im się to uda/opłaci. Dodatkowo jest to forma dobra do wszelkiego typu usług na mikro-skalę lub usług wykonywanych nieregularnie/dorywczo. Jak np. drobne usługi krawieckie, korepetycje, drobne tłumaczenia itp. Nie ma tu ograniczeń przedmiotowych, oprócz wynikających z innych przepisów, działalności regulowanych czy koncesjonowanych.

 

Stan prawny: 08.2020

 

Publikowane na blogu treści nie stanowią porady prawnej i kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie lub podejmowanie na ich podstawie czynności w indywidualnych sprawach, ponieważ stan faktyczny sprawy czytelnika może odbiegać od stanu faktycznego przypadków opisanych na blogu. Jeśli potrzebujesz indywidualnej porady, umów się na spotkanie.

Udostępnij
Projekt i wykonanie: Ad-visions.pl Created by: Ad-visions.pl