PolishEnglishGermanFrench
zwolnienie z ZUS
Zwolnienie ze składek ZUS – tarcza antykryzysowa pytania i odpowiedzi.

Spis treści

Zwolnienie ze składek ZUS – tarcza antykryzysowa

[lwptoc]

Art. 31 zo tzw. tarczy antykryzysowej 1.0. przewiduje możliwość zwolnienia z opłacania składek ZUS na trzy miesiące. A konkretnie – od marca do maja 2020 roku. Z możliwości tej nie mogą jednak skorzystać wszyscy. Z dzisiejszego wpisu dowiesz się kto i na jakich zasadach może złożyć wniosek o zwolnienie z opłacania składek ZUS. Ponadto, dowiesz się również jakie zmiany planuje się wprowadzić do tarczy antykryzysowej 1.0. w tym zakresie. Zapraszam również do zapoznania się z ofertą obsługi prawnej przedsiębiorców – TUTAJ.

Jeśli interesują Cię inne artykuły związane z koronawirusem i tarczą antykryzysową zachęcam do czytania – KLIKNIJ TUTAJ.

Kto może wnioskować o zwolnienie z opłacania składek ZUS?

Na chwilę obecną – 17 kwietnia 2020 roku – o zwolnienie ze składek ZUS mogą wnioskować:

  1. osoby wykonujące działalność pozarolniczą przed 1 lutego 2020 r. i opłacających składki na własne ubezpieczenia,
  2. płatników składek, którzy prowadzili firmę przed 1 lutego 2020 r. i zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 osób na 29 lutego 2020 roku,
  3. duchownych.

Zapraszam do zapoznania się z ofertą pomocy prawnej kancelarii dla firm z całej Polski – pomagamy w sprawach pracowniczych, oraz dofinansowaniach z tarczy antykryzysowej 1.0, 2.0, 3.0. TUTAJ.

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek ZUS?

W przypadku pierwszego ze wskazanych powyżej kręgu osób, ustawodawca wprowadził dodatkowy warunek uprawniający do skorzystania ze zwolnienia z opłacania składek ZUS. Warunkiem tym jest maksymalny przychód (netto) z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składny wniosek. Nie może on przekroczyć 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto. Obecnie jest to kwota 15.681 zł.

Planowane rozszerzenie kręgu uprawnionych do zwolnienia z opłacania składek ZUS

Zgodnie z projektem ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS CoV-2 (dalej jako tarcza antykryzysowa 2.0), planuje się dodatnie, po ust. 1 art. 31 zo tarczy antykryzysowej ustępu 1a.

Ustęp ten miałby otrzymać następujące brzmienie, tj.: „1a. Na wniosek płatnika składek, który na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych, zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., w wysokości 50% łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 lutego 2020 r.

Projekt ten został już uchwalony przez Sejm i – w dniu dzisiejszym – również Senat.

W pierwotnym projekcie przewidywano, że, że płatnik zgłaszający do ubezpieczeń od 10 do 49 na dzień 29 lutego 2020 roku może otrzymać zwolnienie (100%) tylko na 9 osób. Na szczęście, po kolejnej turze nocnych głosowań, to postanowienie jednak zostało zmienione.

Kto nie może korzystać ze zwolnienia od składek ZUS?

Jak sygnalizuje ZUS, z tego zwolnienia nie będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy znajdowali się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 roku i nie regulowali należności, w tym składek pobieranych przez ZUS. Ten wyjątek wynika z przepisów unijnych.

To nie jedyny wyjątek. Jak się okazuje, z tego zwolnienia nie będą mogli skorzystać także płatnicy korzystający z tzw. ulgi na start.  Kwestia ta wzbudzała w ostatnich dniach szereg kontrowersji. Wreszcie głos w sprawie zabrał ZUS wskazując na swojej stronie, że:

“Ze zwolnienia z opłacania składek nie skorzystają płatnicy, którzy korzystają z Ulgi na start – przepisy Tarczy Antykryzysowej wskazują, że ze zwolnienia mogą skorzystać płatnicy składek, którzy są osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność i opłacają składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w art. 8 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Osoby zwolnione przez 6 miesięcy z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne (czyli korzystające z tzw. ulgi na start) zgodnie z art. 8 ust. 6 pkt 1 nie są uznawane za osoby prowadzące pozarolniczą działalność w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.”

Jednocześnie ZUS potwierdził, że ze zwolnienia z opłacania składek ZUS mogą skorzystać płatnicy, którzy korzystają z ulg w ramach Małej Działalności Gospodarczej (MDG) lub Małego ZUS plus (MDG +). Ta kwestia nie wzbudzała jednak takich kontrowersji.

Czy są jakieś limity kwoty należności z tytułu składek na ZUS?

Tarcza antykryzysowa 1.0. nie przewiduje ani minimalnej ani maksymalnej kwoty należności z tytułu składek, które mogą być objęte zwolnieniem. Z jednym wyjątkiem, który dotyczy osób prowadzących pozarolniczą  działalność i osób z nimi współpracujących oraz duchownych. W ich przypadku zwolnienie obejmuje wyłącznie składki od najniższej podstawy ich wymiaru.

Do kiedy można złożyć wniosek o zwolnienie z opłacania składek ZUS?

Wniosek o zwolnienie ze składek ZUS można złożyć nie później niż 30 czerwca 2020 roku.

Czy wnioskując o zwolnienie z opłacania składek ZUS istnieje obowiązek ich opłacania?

Co ważne – zwolnienie dotyczy tylko składek nieopłaconych. Jeśli więc składki ZUS za okres od marca do maja 2020 roku zostaną opłacone, to ZUS już z nich nie zwolni. Jest to główna pułapka, na którą powinno się zwrócić uwagę wnioskując o to zwolnienie. Co jednak zrobić jeśli ZUS nie uwzględni wniosku o zwolnienie z opłacania składek ZUS? Wówczas należy niezwłocznie opłacić zaległe składki wraz z odsetkami.

Jak wiadomo termin opłacania składek ZUS dla płatników składek, którzy na dzień 29 lutego 2020 r.oku zgłosili do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych minął 15 kwietnia 2020 roku. Niestety, do tego dnia nie udało się uchwalić planowanej nowelizacji. Szereg płatników stanął wówczas przed dylematem co zrobić, żeby można było jednak wnioskować o zwolnienie z opłacania 50% składki ZUS za marzec 2020 roku. Część z nich te składki mimo wszystko opłaciła w terminie – w końcu według stanu na 15 kwietnia 2020 roku zwolnienie im nie przysługiwało. Część z kolei, przed upływem tego terminu, złożyła wnioski o odroczenie zapłaty tych składek licząc na to, że w między czasie tarcza 2.0. wejdzie w życie i będą oni mogli wnioskować o częściowe zwolnienie z ich opłacania.

Mając świadomość zaistniałej sytuacji procedujący dzisiaj nad tarczą antykryzysową 2.0. Senat zaproponował do niej istotną w powyższym kontekście poprawkę. Mianowicie, zwolnieniu temu miałyby podlegać również należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej za marzec 2020 roku, które zostały opłacone. Opłacone miałyby podlegać zwrotowi na zasadach określonych w art. 24 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. 

Zwolnienie z opłacania składek ZUS a deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne

Za marzec, kwiecień i maj 2020 roku płatnik powinien – tak jak dotychczas – przesłać do ZUS deklaracje rozliczeniowe lub imienne raporty miesięczne. Chyba, że zgodnie z prawem jest zwolniony z tego obowiązku. Zwolnieniu podlegają składki z ZUS znane na dzień rozpatrzenia wniosku.

Jak złożyć wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS

Wzór wniosku jest dostępny klikając TUTAJ. Wniosek można złożyć przede wszystkim elektronicznie. Konkretnie – za pośrednictwem portalu ZUS PUE. Ten sposób jest dziś z pewnością najbardziej bezpieczny. Niemniej, w dalszym ciągu można również wysłać pocztą tradycyjną. Względnie również osobiście w placówce ZUS. Polega to na wrzuceniu wniosku do wystawionej skrzynki. Nie będzie przy tym kontaktu z pracownikiem ZUS-u. Wiąże się to z tym, że nie otrzyma się potwierdzenia złożenia wniosku.

Termin zwolnienia z obowiązku opłacania składek ZUS

ZUS zwalnia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek ZUS w terminie nie dłuższym niż 30 dni. Termin ten liczy się jednak od dnia przesłania deklaracji rozliczeniowej lub imiennych raportów  miesięczny  należnych  za  ostatni  miesiąc  wskazany  we  wniosku., W przypadku gdy płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania, termin ten liczy się od dnia,  w którym  powinna  być  opłacona  składka  za  ostatni  miesiąc  wskazany  we  wniosku. ZUS  informuje płatnika składek o zwolnieniu ze składek ZUS. Zwracam uwagę, że w przypadku posiadania profilu ZUS PUE ZUS zamieści tę informację tylko tam.

Jak kwalifikować przychód z tytułu zwolnienia z opłacania składek ZUS na gruncie podatkowym?

Przychody z tytułu zwolnienia ze składek ZUS nie będą stanowić przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jeżeli potrzebujesz pomocy, zapraszamy do kontaktu – adwokat Katowice – biuro@adwokatagk.pl tel. 32 254 18 18

Stan prawny na 16.04.2020 r.

Zobacz również ostatnie artykuły

Prawo karne

Nielegalne uzyskanie informacji

[lwptoc] Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej gwarantuje każdemu wolność i ochronę tajemnicy komunikowania się. Prawa te można ograniczyć jedynie w przypadkach wymienionych w aktach prawnych rzędu ustawy

Czytaj dalej
Prawo administracyjne

Zmiana nazwiska po rozwodzie

Zmiana nazwiska po rozwodzie. Kiedy jest dopuszczalna, co trzeba zrobić, jak przebiega procedura i kogo dotyczy. O tym w dzisiejszym wpisie. Inne wpisy z zakresu

Czytaj dalej