Zwolnienie z obowiązku zwrotu kosztów procesu

Zwolnienie z obowiązku zwrotu kosztów procesu

Kto ponosi koszty postępowania?

Przed podjęciem decyzji o skierowaniu sprawy do sądu warto zwrócić uwagę na kwestię rozliczenia kosztów między stronami po zakończonym procesie. Zgodnie z ogólną regułą postępowania cywilnego koszty procesu na rzecz drugiej strony w całości ponosi ten, kto sprawę przegrał. Koszty procesu obejmują m. in. opłaty sądowe, koszty dojazdów, wynagrodzenie profesjonalnego pełnomocnika, a także wynagrodzenie biegłych. W zależności od konkretnej sprawy koszty, które będziemy zmuszeni zapłacić drugiej stronie, mogą okazać się większe niż wyniósłby potencjalny zysk.

Jeżeli potrzebujesz pomocy, zapraszamy do kontaktu – adwokat Katowice – biuro@adwokatagk.pl tel. 322541818

Czy sąd może zwolnić z obowiązku zwrotu kosztów procesu?

Przepisy postępowania cywilnego przewidują możliwość ograniczenia obowiązku zwrotu kosztów do pewnej kwoty lub nawet całkowitego zwolnienia. Jest to jednak wyjątek od powyższej reguły i dotyczy tylko szczególnych przypadków. Decyzja w tym zakresie należy do sądu, który ocenia aktualną sytuację strony i wydaje odpowiednie postanowienie.

Takim szczególnym przypadkiem będzie na pewno trudna sytuacja majątkowa uniemożliwiająca pokrycie kosztów przeciwnika. Należy jednak pamiętać, że zwolnienie z powyższego obowiązku jest przywilejem i niewielkie dochody nie zawsze będą wystarczającym uzasadnieniem.

Sąd może nie udzielić zwolnienia, jeśli strona celowo utrudniała przebieg procesu, np. nie stawiając się na rozprawie lub nie wykonując nałożonych przez sąd obowiązków. Jeśli zachowanie strony w czasie postępowania było niesumienne, to sąd może uznać, że strona na takie zwolnienie nie zasługuje.

Jestem zwolniony z kosztów sądowych. Czy muszę zwrócić koszty drugiej stronie?

Niestety tak. Zwolnienie od kosztów sądowych nie zwalnia samo przez się od obowiązku zwrotu kosztów przeciwnikowi. Nawet jeśli strona jest w trudnej sytuacji finansowej, to koszty drugiej strony będzie zobowiązania ponieść i o tym należy pamiętać.

 

Stan prawny na dzień 25.10.2019 r.

Publikowane na blogu treści nie stanowią porady prawnej i kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie lub podejmowanie na ich podstawie czynności w indywidualnych sprawach, ponieważ stan faktyczny sprawy czytelnika może odbiegać od stanu faktycznego przypadków opisanych na blogu. Jeśli potrzebujesz indywidualnej porady, umów się na spotkanie.

Udostępnij
Projekt i wykonanie: Ad-visions.pl Created by: Ad-visions.pl