PolishEnglishGermanFrench
Zezwolenie na pobyt czasowy (TRC)

Spis treści

Dzisiaj trochę informacji o zezwoleniu na pobyt czasowy dla cudzoziemców w Polsce. W tym wpisie pisaliśmy, kiedy cudzoziemiec nie może złożyć wniosku o zezwolenie na pobyt. Temat zezwoleń czasowych będzie kontynuowany w kolejnych wpisach.

Inne wpisy związane z prawami cudzoziemców znajdą Państwo tutaj.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą z zakresu obsługi prawnej cudzoziemców.

[lwptoc]

Co to jest zezwolenie na pobyt czasowy i kogo dotyczy

Zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, to decyzja wydawana przez właściwego Wojewodę. Na podstawie takiej decyzji, cudzoziemiec pochodzący z kraju spoza Unii Europejskiej, może przebywać – mieszkać – w Polsce przez czas w tej decyzji podany.

Innymi słowy cudzoziemiec, który wjechał do Polski w tzw. ruchu bezwizowym albo na podstawie wizy, a chce zostać w Polsce legalnie na dłuższy czas, musi swój pobyt zalegalizować. Jeżeli cel dalszego pobytu cudzoziemca uzasadniony jest przez czas dłuższy niż 3 miesiące, to jednym ze sposobów legalizacji takiego dłuższego pobytu jest ubieganie się o wydanie przez Wojewodę zezwolenia na pobyt czasowy.

Podstawowa przesłanka by otrzymać zezwolenie na pobyt czasowy

Podstawową przesłanką, którą trzeba spełnić jest, by cel pobytu cudzoziemca w Polsce uzasadniał jego obecność przez czas dłuższy niż 3 miesiące. Dlaczego?

Dlatego, że co do zasady na taki czas, a dokładniej na okres 90 dni cudzoziemcy mogą przebywać w Polsce na podstawie tzw. ruchu bezwizowego bądź na podstawie wizy Schengen (w zależności skąd pochodzą). Gdy pobyt cudzoziemca ma być dłuższy, niż w ruchu bezwizowym, bądź na podstawie posiadanej przez niego wizy, to może starać się o zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce.

Cel pobytu

Nie każdy cel pobytu, nawet dłuższego niż 3 miesiące, umożliwi ubieganie się o zezwolenie na pobyt czasowy. Czasem przedłużenie legalnego pobytu nie będzie możliwe na tych zasadach, ale cudzoziemiec ma wtedy możliwość wnioskowania o przedłużenie wizy.

Jaki więc cel uzasadnia wydanie zezwolenia na pobyt czasowy.

Takim celem będzie m.in.:

 1. wykonywanie pracy dla polskiego pracodawcy, w ramach tzw. przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa, albo przez cudzoziemca delegowanego przez pracodawcę zagranicznego do wykonywania pracy w Polsce
 2. prowadzenie działalności gospodarczej, w tym jednoosobowej, jako wspólnik lub udziałowiec spółki prawa handlowego, przez pełnienie funkcji w zarządzie spółki albo pełnienie funkcji prokurenta spółki,
 3. podjęcie lub kontynuacja nauki na studiach wyższych,
 4. ukończenie studiów w Polsce i poszukiwanie pracy,
 5. prowadzenie badań naukowych,
 6. odbycie stażu u zatwierdzonego organizatora stażu lub odbycie wolontariatu w ramach programu wolontariatu europejskiego,
 7. pobyt z członkiem rodziny, który jest obywatelem polskim,
 8. a także pobyt z członkiem rodziny, który jest cudzoziemcem (tzw. połączenie z rodziną), czy
 9. wykonywanie pracy sezonowej.

Ustawa przewiduje też inne okoliczności, w których zezwolenie zostanie udzielone, po spełnieniu odpowiednich przesłanek. Wreszcie istnieją też i takie cele kiedy ustawa daje Wojewodzie możliwość swobodnego rozstrzygnięcia. W tym ostatnim wypadku, pomimo spełnienia przesłanek, Wojewoda może jednak odmówić zezwolenia, jest to jego decyzja uznaniowa. Poszczególne cele pobytu zostaną omówione oddzielnie, w kolejnych wpisach na blogu.

Co daje zezwolenie na pobyt czasowy

Po pierwsze i najważniejsze możliwość nieprzerwanego pobytu w Polsce przez czas wskazany w decyzji.

Po drugie możliwość dość swobodnego przekraczania polskiej granicy (powrotu do Polski). Na granicy w zasadzie wystarczy okazać paszport i kartę pobytu (wydaną na podstawie udzielonego zezwolenia).

Dodatkowo karta umożliwia dość swobodne podróżowanie po krajach strefy Schengen. Takie podróżowanie jest możliwe przez 90 dni w ciągu każdego 180 dniowego okresu. W zasadzie chodzi o podróże turystyczne, odwiedziny u rodziny i znajomych. Zezwolenie na pobyt w Polsce nie daje możliwości podejmowania pracy w innych krajach strefy Schengen. Do tego trzeba uzyskać odpowiednie zezwolenia w poszczególnych państwach. Cudzoziemiec musi pamiętać o zabraniu paszportu, karty pobytu i dokumentu potwierdzającego, że posiada ubezpieczenie zdrowotne. Należy pamiętać, że by wjechać do państw spoza strefy Schengen, cudzoziemiec musi spełnić wymagania danego państwa, w tym może być konieczne uzyskanie wizy.

Wreszcie, w zależności od zezwolenia, cudzoziemiec będzie mógł w Polsce pracować.

Zezwolenie na pobyt a karta pobytu tzw. TRC

Warto jeszcze zwrócić uwagę, że czym innym jest zezwolenie na pobyt (sama decyzja administracyjna), a czym innym karta pobytu. Wiele osób myli te pojęcia. Cudzoziemcy często używają skrótu TRC (Temporary Residence Card), mając na myśli zezwolenie na pobyt czasowy.

Tymczasem, żeby dostać samą kartę (która pełni funkcję dokumentu tożsamości), najpierw trzeba mieć zezwolenie na pobyt (decyzję). Posiadanie samego zezwolenia (bez karty), nie daje możliwości bezwizowego przekraczania granicy Polski, ani innych państw strefy Schengen. Gdy cudzoziemiec otrzyma decyzję pobytową (zezwolenie na pobyt), to niejako automatycznie dostanie pierwszą kartę pobytu (dokument tożsamości).

Właściwy formularz

Na co trzeba uważać. W postępowaniach dotyczących cudzoziemców obowiązują formularze. Istnieje formularz wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a także formularz wniosku o wydanie/wymianę karty pobytu.

Trzeba pamiętać, że jeżeli cudzoziemiec chce zalegalizować swój pobyt, to musi złożyć pierwszy z wniosków. Formularz zatytułowany: Wniosek o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenie na pobyt czasowy. Z kolei formularz wniosku o wydanie/wymianę karty pobytu składa się wtedy gdy, cudzoziemiec wcześniejszą kartę zgubił, zniszczył, dane są nieaktualne (np. nastąpiła zmiana nazwiska) lub utraciła ona ważność. Ostatni z przypadków dotyczy w zasadzie kart pobytu wydanych w związku z decyzjami zezwalającymi na pobyt stały i odpowiednio pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej.

Jeżeli potrzebujesz:

 • porady prawnej z zakresu legalizacji pobytu lub pracy cudzoziemców w Polsce,
 • pomocy w prowadzeniu sprawy o zezwolenie na pobyt, zezwolenie na pracę lub dotyczącej obywatelstwa polskiego,

zapraszamy do kontaktu – adwokat Katowice – biuro@adwokatagk.pl tel. 322541818

Podstawa prawna: Ustawa o cudzoziemcach

Stan prawny: 09.2022 r.

 

Zobacz również ostatnie artykuły

Prawo karne

Nielegalne uzyskanie informacji

[lwptoc] Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej gwarantuje każdemu wolność i ochronę tajemnicy komunikowania się. Prawa te można ograniczyć jedynie w przypadkach wymienionych w aktach prawnych rzędu ustawy

Czytaj dalej
Prawo administracyjne

Zmiana nazwiska po rozwodzie

Zmiana nazwiska po rozwodzie. Kiedy jest dopuszczalna, co trzeba zrobić, jak przebiega procedura i kogo dotyczy. O tym w dzisiejszym wpisie. Inne wpisy z zakresu

Czytaj dalej