Rudolf Bryś

Rudolf Bryś

adwokat


Wpisany na listę adwokatów Katowickiej Izby Adwokackiej w 1977 r.

W 1967 r. ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim; w 1970 r. ukończył Podyplomowe Studium Handlu Zagranicznego przy Wyższej Szkole Ekonomicznej w Katowicach; w 1971 r. zdał egzamin sędziowski, zaś w 1976 r. egzamin adwokacki. W latach 1977-95 wykonywał zawód adwokata w Zespole Adwokackim w Dąbrowie Górniczej, którego od 1990 r. był kierownikiem. Od 1994 r. prowadzi własną kancelarię.

Posiada popartą szerokim doświadczeniem znajomość polskiego i międzynarodowego prawa cywilnego, jak również biegłą znajomość języka niemieckiego w zakresie słownictwa fachowego i potocznego, umożliwiającą udział w procesach sądowych z tego obszaru prawa (występował w sprawach cywilnych przed sądami niemieckimi). Szczególnie specjalizuje się w zagadnieniach z obszaru roszczeń odszkodowawczych w wypadkach komunikacyjnych. Przez ostatnie 20 lat był wyłącznym partnerem na Polskę jednej z największych europejskich firm działających na międzynarodowym rynku regulacji szkód ubezpieczeniowych.

Posługuje się biegle językiem niemieckim (W 1968 r. zdał egzamin państwowy z języka niemieckiego organizowany przez Ministerstwo Handlu Zagranicznego).

e-mail: brys@adwokatagk.pl

Projekt i wykonanie: Ad-visions.pl Created by: Ad-visions.pl