Józef Fox

Józef Fox

adwokat


Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim i Wiedeńskim. Następnie odbył aplikację sędziowską w Opolu zakończoną egzaminem sędziowskim, a także złożył egzamin radcowski w Opolu.

Był stypendystą austriackiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i ukończył studia podyplomowe na Akademii Dyplomatycznej w Wiedniu. Posiada szeroką wiedzę z zakresu ekonomii. Zdał egzamin księgowego w BFI w Wiedniu, a także ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Gospodarczym w Wiedniu i uzyskał dyplom „Financial contro ller”.

Praktykował w bankach austriackich na kierowniczych stanowiskach.

Zainicjował utworzenie „Konsulatu Republiki Austrii – Oesterr. Konsulat w Katowicach” i współprowadził ten Konsulat jako Konsul Honorowy Republiki Austrii.

Prowadzi sprawy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jak również w krajach niemieckojęzycznych (w tym świadczy pomoc prawną w zakresie przepisów unijnych).
Posługuje się biegle językiem niemieckim i angielskim.

e-mail: jozef.fox@adwokatagk.pl

Projekt i wykonanie: Ad-visions.pl Created by: Ad-visions.pl