Anna Groyecka-Kurdybelska

Anna Groyecka-Kurdybelska

adwokat – właściciel kancelarii


Jestem absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego. Aplikację adwokacką odbywałam pod patronatem prof. dr hab. Kazimierza Zgryzka, co mogłoby sugerować, że specjalizuję się w sprawach karnych. Jednak zawodowo skupiłam się na zupełnie przeciwnym biegunie prawa, mianowicie na prawie cywilnym, a konkretniej na zobowiązaniach umownych.

Posiadam przeszło 10-letnie doświadczenie w pracy w kancelariach adwokackich, w tym od 2011 roku prowadzę własną kancelarię adwokacką i przez wszystkie te lata to głównie umowy handlowe (najróżniejsze) i wynikające z nich spory sądowe, stanowiły centrum moich działań i zainteresowań.

Wbrew pozorom, sporządzenie dobrej umowy, nie jest tak oczywiste jak mogłoby się wydawać i nie wystarczy ściągnięcie wzoru z Internetu (jak jeszcze myśli wielu przedsiębiorców, nie mówiąc o konsumentach), aby zabezpieczyć wszystkie swoje prawa. Jak banalnie by to nie brzmiało (a jak wiadomo, banały najlepiej opisują rzeczywistość), każdy stosunek prawny jest inny, a po drugiej stronie zawsze jest jakiś nieznany czynnik (w postaci drugiej strony umowy), a także zawsze sam przedmiot umowy różni się od poprzedniego.

Trudności pojawiają się na etapie sporządzenia umowy (ujęcia w niej wszystkich niezbędnych klauzul dla danego stosunku prawnego, ustanowienia odpowiednich zabezpieczeń), poprzez zawarcie umowy (i negocjacje własnych warunków z drugą stroną), wykonanie (rozumienie i przestrzeganie przeforsowanych już postanowień), aż po jej rozwiązanie (zastosowanie właściwego trybu, niosącego jak najmniejsze straty – jeśli nie można ich całkiem wyeliminować), a często także dochodzenie roszczeń z umowy przed sądem (np. odszkodowań, kar umownych).

W oparciu o zdobyte doświadczenie, obecnie zajmuję się przede wszystkim:

  • Sporządzaniem projektów umów, w tym wzorców umów (np. regulaminów sklepów internetowych, regulaminów udzielania zamówień poniżej progów wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych, ogólnych warunków sprzedaży/zakupu/świadczenia usług, itp.) i wszelkiego rodzaju umów niestandardowych;
  • Opiniowaniem przedłożonych przez klientów umów pod kątem interesów klienta i zgodności z prawem, a także celowości zastosowanych środków;
  • Negocjowaniem umów dla klienta;
  • Analizą ryzyka wynikającego z umów i ustanawianiem zabezpieczeń;
  • Prowadzeniem sporów sądowych na tle postanowień umownych;

Ponadto zajmuję się sprawami z zakresu bieżącej obsługi przedsiębiorców, prawa zamówień publicznych, prawa antymonopolowego, prawa na dobrach niematerialnych.

Lubię nietypowe i skomplikowane sprawy, które wymagają dużego nakładu pracy na „rozpracowanie tematu”, bowiem to przygotowanie i znajomość tematu w wielu przypadkach jest podstawą (choć nie jedyną składową)  osiągnięcia satysfakcjonującego wyniku sprawy.

Przez ostatnie lata prowadzenia własnej kancelarii, udało mi się zbudować stabilny i zaangażowany zespół pracowników i współpracowników oraz zdobyć zaufanie wielu klientów, których mam przyjemność obsługiwać.

Zapraszam do przejrzenia kompetencji reszty zespołu oraz zakładki „referencje”.

Posługuję się językiem angielskim.

e-mail: agk@adwokatagk.pl

Projekt i wykonanie: Ad-visions.pl Created by: Ad-visions.pl