Alina Skurowska

Alina Skurowska

adwokat


Ukończyłam studia na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu
Wrocławskiego. Aplikację adwokacką odbyłam przy Okręgowej Izbie Adwokackiej w
Katowicach.
W kancelarii zajmuję się przede wszystkim:

  •  pomocą w zakładaniu i likwidacji podmiotów gospodarczych,
  • bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych, w szczególności w zakresie opracowywania dokumentacji korporacyjnej,
  • sporządzaniem projektów aktów wewnętrznych, regulaminów,
  • sporządzaniem i opiniowaniem umów ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z zakresu prawa cywilnego oraz zamówień publicznych,
  • szeroko pojętym procesem windykacji należności – zarówno na etapie postępowania polubownego, jak i postępowania sądowego, egzekucyjnego czy upadłościowego,
  • ochroną danych osobowych i praw konsumentów,
  • prawem pracy.

W powyższym zakresie wspieram klientów kancelarii reprezentując ich w sporach sądowych,
w ramach procedur rejestracyjnych (w tym za pośrednictwem systemów informatycznych),
uczestnicząc w negocjacjach, czynnościach notarialnych czy zgromadzeniach.
Posługuję się językiem angielskim.
e-mail: a.skurowska@adwokatagk.pl

Projekt i wykonanie: Ad-visions.pl Created by: Ad-visions.pl