Alina Skurowska

Alina Skurowska

adwokat


Ukończyłam studia na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Obecnie odbywam aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach.

W kancelarii zajmuję się przede wszystkim:

  • pomocą w zakładaniu i likwidacji podmiotów gospodarczych,
  • bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych, w szczególności w zakresie opracowywania dokumentacji korporacyjnej,
  • sporządzaniem projektów aktów wewnętrznych, regulaminów,
  • sporządzaniem i opiniowaniem umów ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z zakresu prawa cywilnego oraz zamówień publicznych,
  • szeroko pojętym procesem windykacji należności – zarówno na etapie postępowania polubownego, jak i postępowania sądowego, egzekucyjnego czy upadłościowego,
  • ochroną danych osobowych i praw konsumentów,
  • prawem antymonopolowym,
  • prawem pracy.

W powyższym zakresie wspieram klientów kancelarii reprezentując ich w sporach sądowych, w ramach procedur rejestracyjnych (w tym za pośrednictwem systemów informatycznych), uczestnicząc w negocjacjach, czynnościach notarialnych czy zgromadzeniach.

Posługuję się językiem angielskim.

e-mail: a.skurowska@adwokatagk.pl

Projekt i wykonanie: Ad-visions.pl