Agnieszka Handzlik

Agnieszka Handzlik

adwokat


Ukończyłam studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Pracę magisterską obroniłam w katedrze postępowania karnego pod kierunkiem prof. dr hab. Kazimierza Zgryzka. Obecnie jestem członkiem Okręgowej Izby Adwokackiej w Katowicach.

W praktyce zawodowej skupiłam się przede wszystkim na takich dziedzinach prawa jak szeroko pojęte prawo cywilne, w tym w szczególności prawo zobowiązań umownych, prawo gospodarcze i handlowe, prawo własności przemysłowej, prawo karne, w tym w szczególności w zakresie przestępczości gospodarczej.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, w tym spółek prawa handlowego z wyłącznym udziałem jednostek samorządu terytorialnego czy też stowarzyszeń.

Zajmuję się m.in. tworzeniem projektów umów handlowych oraz pozostałych produktów opartych o stosunki umowne takich jak różnego rodzaju regulaminy czy też ogólne warunki sprzedaży, zakupu lub świadczenia usług, jak również opiniowaniu już gotowych ich projektów oraz negocjowaniu ich warunków z kontrahentami moich klientów.

Ponadto, zajmuję się również przeprowadzaniem wszechstronnych audytów prawnych umożliwiających zidentyfikowanie i oszacowanie istniejącego i potencjalnego ryzyka związanego z planowanymi przez moich klientów transakcjami kapitałowymi. Wyniki takich audytów umożliwiają moim klientom podjęcie świadomej decyzji co do zawarcia danej transakcji, jednocześnie umożliwiając im wypracowanie strategii negocjacyjnej w rozmowach z drugą stroną.

Reprezentuję klientów w ramach powstałych sporów zarówno na etapie przedsądowym, jak i sądowym.

Moje zainteresowania zawodowe skupiają się również na sprawach karnych, w tym w szczególności sprawach z zakresu przestępczości gospodarczej.

Świadczę usługi z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego, w tym w szczególności prawa zobowiązań umownych, prawa gospodarczego i handlowego, prawa własności przemysłowej oraz prawa karnego, w tym w szczególności w zakresie przestępczości gospodarczej.

Posługuję się językiem angielskim.

Zapraszam do kontaktu pod numerem telefonu (+48)535-885-536 lub adresem e-mail: a.handzlik@adwokatagk.pl

Projekt i wykonanie: Ad-visions.pl Created by: Ad-visions.pl