PolishEnglishGermanFrench
Upadłość konsumencka 2020

Spis treści

[lwptoc depth=”1″]

Już 24 marca 2020 r. wejdzie w życie nowelizacja dotycząca przepisów o upadłości konsumenckiej. Poniżej przedstawiamy te zmiany, które naszym zdaniem mają największy wpływ na sytuację dłużników.

Stosowanie przepisów ogólnych o postępowaniu upadłościowym

Celem zmian w Prawie upadłościowym jest przede wszystkim usprawnienie całego postępowania. Natomiast przepisy o upadłości konsumenckiej przewidują bardziej złożoną i czasochłonną procedurę, niż przepisy ogólne.

Po wejściu w życie nowelizacji sąd będzie mógł postanowić, że postępowanie upadłościowe wobec konsumenta będzie toczyło się według przepisów ogólnych. Taką decyzję sąd będzie mógł podjąć w bardziej skomplikowanych sprawach, np. ze względu na znaczny majątek dłużnika lub liczbę wierzycieli.

W konsekwencji postępowanie upadłościowe, z niewielkimi wyjątkami, będzie się toczyło według ogólnych zasad.

upadłość konsumencka – zwiększony formalizm

Niestety przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości  będzie wymagało od dłużnika nieco więcej pracy, niż dotychczas.

Zapoznaj się z ofertą dla osób prywatnych i dla przedsiębiorców.

Jeżeli potrzebujesz pomocy, zapraszamy do kontaktu – adwokat Katowice – biuro@adwokatagk.pl tel. 322541818

Zgodnie z nowymi przepisami dłużnik dodatkowo będzie musiał udzielić informacji, w jaki sposób dysponował swoim majątkiem w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed złożeniem wniosku. Dotyczy to przede wszystkim akcji, udziałów w spółkach, a także nieruchomości należących do dłużnika. Obowiązek ten obejmuje także inne składniki majątku (np. ruchomości, wierzytelności, prawa), których wartość przekracza 10 tys. złotych. Oprócz tego konieczne będzie złożenia oświadczenia, że wszystkie podane przez dłużnika informacje są zgodne z prawdą. Za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością ustawodawca przewidział pełną odpowiedzialność odszkodowawczą.

Negatywne przesłanki ogłoszenia upadłości konsumenckiej, a raczej ich brak

Z perspektywy dłużników jest to najważniejsza zmiana. Otwiera ona bowiem możliwość „oddłużenia” wielu osób, które jeszcze przed nowelizacją nie miały na to większych szans.

Ustawodawca wykreśla w całości przepis, który przewiduje tzw. negatywne przesłanki ogłoszenia upadłości, skutkujące umorzeniem postępowania upadłościowego. Jedną z takich przesłanek jest właśnie doprowadzenie się przez dłużnika do stanu niewypłacalności z własnej winy lub z powodu rażącego niedbalstwa.

Po wejściu w życie nowych przepisów ogłoszenie upadłości będzie możliwe także dla osób, które popadły w długi z własnej winy. Jeśli sąd uzna, że dłużnik sam jest winien swojej sytuacji, będzie mógł wydłużyć okres spłaty wierzycieli nawet do 84 miesięcy.

Warunkowe umorzenie zobowiązań

Dłużnicy, składając wnioski o ogłoszenie upadłości, liczą przede wszystkim na to, że sąd umorzy wszystkie ich niespłacone zobowiązania. Po wejściu w życie nowych przepisów całkowite „oddłużenie” nie będzie już jednak takie proste i może znacznie odsunąć się w czasie.

Całkowite umorzenie zadłużenia będzie możliwe, jeśli dłużnik wykaże, że jest trwale niezdolny do dokonywania jakichkolwiek spłat. Ta trwała niezdolność oznacza przede wszystkim, że dłużnik nie jest w stanie spłacić swoich wierzycieli teraz, ale nie będzie w stanie tego zrobić także w przyszłości.

Jeśli sąd uzna, że sytuacja finansowa dłużnika może się poprawić w przyszłości, wyda postanowienie o tzw. warunkowym umorzeniu zobowiązań. Okres warunkowego umorzenia będzie trwał 5 lat licząc od daty uprawomocnienia się postanowienia. W tym czasie sąd będzie mógł stwierdzić, że sytuacja upadłego poprawiła się i jest on w stanie spłacić swoich wierzycieli, przynajmniej częściowo. Sąd ustali także plan spłaty wierzycieli, a upadły będzie musiał się z niego wywiązać. Dopiero po upływie 5 lat, jeśli dalej nie będzie szans na poprawę sytuacji dłużnika, całe zadłużenie zostanie umorzone.

Postępowanie układowe w upadłości konsumenckiej

Zupełną nowością, jeśli chodzi o „oddłużanie” konsumentów, jest możliwość przeprowadzenia tzw. postępowania układowego. Celem takiej procedury jest zawarcie z wierzycielami układu (porozumienia), co do sposobu spłaty zadłużenia. Postępowanie układowe pozwala dłużnikowi uniknąć ogłoszenia upadłości, a wierzycielom uzyskać spłaty w możliwie maksymalnych wysokościach. Aby zawrzeć układ dłużnik musi być jednak w stanie po pierwsze pokryć koszty postępowania, a po drugie wykonać zawarte porozumienie.

Otwarcie postępowania układowego może nastąpić na wniosek samego dłużnika, chociaż skierować sprawę do postępowania układowego będzie mógł również sąd. Sąd może bowiem uznać, że ogłoszenie upadłości nie jest konieczne, a dłużnik jest w stanie spłacić zadłużenie w ramach układu.

Jeśli dłużnikowi zależy jednak na ogłoszeniu upadłości, to we wniosku powinien zawrzeć oświadczenie, że nie wyraża zgody na udział w postępowaniu układowym. Takim wnioskiem sąd jest związany.

 

 

Stan prawny: 02.2020

Zobacz również ostatnie artykuły

Prawo karne

Nielegalne uzyskanie informacji

[lwptoc] Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej gwarantuje każdemu wolność i ochronę tajemnicy komunikowania się. Prawa te można ograniczyć jedynie w przypadkach wymienionych w aktach prawnych rzędu ustawy

Czytaj dalej
Prawo administracyjne

Zmiana nazwiska po rozwodzie

Zmiana nazwiska po rozwodzie. Kiedy jest dopuszczalna, co trzeba zrobić, jak przebiega procedura i kogo dotyczy. O tym w dzisiejszym wpisie. Inne wpisy z zakresu

Czytaj dalej