PolishEnglishGermanFrench
Śmierć najemcy a kontynuacja umowy najmu

Spis treści

Śmierć najemcy a kontynuacja umowy najmu

Do kancelarii zgłosiła się klientka z następującym problemem: w ostatnim czasie zmarła matka klientki, na którą spisana była umowa najmu lokalu mieszkalnego. Umowa była na czas nieokreślony. Klientka mieszkała z matką i obie były w mieszkaniu zameldowane na pobyt stały. Obecnie, właściciel odmawia „spisania” umowy z córką zmarłej. Właściciel twierdzi, że musi się ona wymeldować i wtedy zawrze z nią nową umowę najmu na czas określony. Co więcej, twierdzi on, że na czas nieokreślony to umów już nie podpisuje. Klientka woli jednak mieć umowę na czas nieokreślony. Ponadto obawia się, czy właściciel faktycznie podpisze z nią umowę. I w konsekwencji czy nie skończy się to całkowitą utratą mieszkania.

Sytuacja, wbrew pozorom i obawom klientki, jest dość prosta.

Jeżeli potrzebujesz pomocy, zapraszamy do kontaktu – adwokat Katowice – biuro@adwokatagk.pl tel. 322541818

Powództwo o ustalenie

Sytuację klientki reguluje wprost kodeks cywilny w art. 691. Na jego podstawie, klientka stała się najemcą w miejsce swej matki automatycznie. Zatem właściwie z umową nie musi robić nic, a już na pewno nie musi się wymeldowywać. Córka wstąpiła w prawa i obowiązki dotychczasowego najemcy (swej matki). Zatem w lokalu może mieszkać i musi ponosić tego koszty. Może także od właściciela żądać potwierdzenia istnienia umowy na piśmie (np. w formie aneksu do umowy). Nie jest to jednak potrzebne dla dalszego istnienia umowy najmu. Jeżeli jednak córka zmarłej potrzebuje potwierdzenia praw do lokalu w formie dokumentu, a właściciel pomimo wezwania nadal odmawia, koniecznym będzie skierowanie przeciw niemu powództwa o ustalenie istnienia stosunku najmu.

Potrzebujesz pomocy w sprawie spadkowej? Zmarła bliska Tobie osoba i potrzebujesz porady prawnej? Zapoznaj się z ofertą pomocy z zakresu spadków – SPADKI.

Komu przysługuje najem po śmierci najemcy

W umowę najmu lokalu mieszkalnego z mocy prawa wstępują nie tylko dzieci najemcy, ale również:

– małżonek niebędący współnajemcą lokalu,

– dzieci współmałżonka najemcy,

– inne osoby, o ile najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych na ich rzecz,

– osoba, która faktycznie pozostawała z najemcą we wspólnym pożyciu (przyjmuje się, że chodzi tu nie tylko o osobę pozostającą w związku konkubenckim, ale również np. o dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej, czy rodzeństwo). Pamiętać należy, że w wypadku sprawy sądowej będziemy musieli udowodnić wspólne pożycie.

Dodatkowy warunek

Drugim, równie istotnym i niezbędnym warunkiem wstąpienia w umowę najmu w miejsce dotychczasowego najemcy jest stałe zamieszkiwanie tej osoby z najemcą lokalu, aż do chwili jego śmierci.

Podstawa prawna: art. 691 § 1 i 2 k.c., art. 189 k.p.c.

 

Stan prawny na 10.2019

 

Zobacz również ostatnie artykuły

Prawo karne

Nielegalne uzyskanie informacji

[lwptoc] Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej gwarantuje każdemu wolność i ochronę tajemnicy komunikowania się. Prawa te można ograniczyć jedynie w przypadkach wymienionych w aktach prawnych rzędu ustawy

Czytaj dalej
Prawo administracyjne

Zmiana nazwiska po rozwodzie

Zmiana nazwiska po rozwodzie. Kiedy jest dopuszczalna, co trzeba zrobić, jak przebiega procedura i kogo dotyczy. O tym w dzisiejszym wpisie. Inne wpisy z zakresu

Czytaj dalej