Śmierć najemcy a kontynuacja umowy najmu

Śmierć najemcy a kontynuacja umowy najmu

Do kancelarii zgłosiła się klientka z następującym problemem: w ostatnim czasie zmarła matka klientki, na którą spisana była umowa najmu lokalu mieszkalnego. Umowa była na czas nieokreślony. Klientka mieszkała z matką i obie były w mieszkaniu zameldowane na pobyt stały. Obecnie, właściciel odmawia „spisania” umowy z córką zmarłej. Właściciel twierdzi, że musi się ona wymeldować i wtedy zawrze z nią nową umowę najmu na czas określony. Co więcej, twierdzi on, że na czas nieokreślony to umów już nie podpisuje. Klientka woli jednak mieć umowę na czas nieokreślony. Ponadto obawia się, czy właściciel faktycznie podpisze z nią umowę. I w konsekwencji czy nie skończy się to całkowitą utratą mieszkania.

Sytuacja, wbrew pozorom i obawom klientki, jest dość prosta.

Jeżeli potrzebujesz pomocy, zapraszamy do kontaktu – adwokat Katowice – biuro@adwokatagk.pl tel. 322541818

Powództwo o ustalenie

Sytuację klientki reguluje wprost kodeks cywilny w art. 691. Na jego podstawie, klientka stała się najemcą w miejsce swej matki automatycznie. Zatem właściwie z umową nie musi robić nic, a już na pewno nie musi się wymeldowywać. Córka wstąpiła w prawa i obowiązki dotychczasowego najemcy (swej matki). Zatem w lokalu może mieszkać i musi ponosić tego koszty. Może także od właściciela żądać potwierdzenia istnienia umowy na piśmie (np. w formie aneksu do umowy). Nie jest to jednak potrzebne dla dalszego istnienia umowy najmu. Jeżeli jednak córka zmarłej potrzebuje potwierdzenia praw do lokalu w formie dokumentu, a właściciel pomimo wezwania nadal odmawia, koniecznym będzie skierowanie przeciw niemu powództwa o ustalenie istnienia stosunku najmu.

Potrzebujesz pomocy w sprawie spadkowej? Zmarła bliska Tobie osoba i potrzebujesz porady prawnej? Zapoznaj się z ofertą pomocy z zakresu spadków – SPADKI.

Komu przysługuje najem po śmierci najemcy

W umowę najmu lokalu mieszkalnego z mocy prawa wstępują nie tylko dzieci najemcy, ale również:

– małżonek niebędący współnajemcą lokalu,

– dzieci współmałżonka najemcy,

– inne osoby, o ile najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych na ich rzecz,

– osoba, która faktycznie pozostawała z najemcą we wspólnym pożyciu (przyjmuje się, że chodzi tu nie tylko o osobę pozostającą w związku konkubenckim, ale również np. o dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej, czy rodzeństwo). Pamiętać należy, że w wypadku sprawy sądowej będziemy musieli udowodnić wspólne pożycie.

Dodatkowy warunek

Drugim, równie istotnym i niezbędnym warunkiem wstąpienia w umowę najmu w miejsce dotychczasowego najemcy jest stałe zamieszkiwanie tej osoby z najemcą lokalu, aż do chwili jego śmierci.

Podstawa prawna: art. 691 § 1 i 2 k.c., art. 189 k.p.c.

 

Stan prawny na 10.2019

 

Publikowane na blogu treści nie stanowią porady prawnej i kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie lub podejmowanie na ich podstawie czynności w indywidualnych sprawach, ponieważ stan faktyczny sprawy czytelnika może odbiegać od stanu faktycznego przypadków opisanych na blogu. Jeśli potrzebujesz indywidualnej porady, umów się na spotkanie.

Udostępnij
Projekt i wykonanie: Ad-visions.pl Created by: Ad-visions.pl