Rozliczenia

Wynagrodzenie za usługi świadczone w zakresie pomocy prawnej i podatkowej jest ustalane indywidualnie z każdym Klientem, w zależności od rodzaju i stopnia zawiłości sprawy oraz niezbędnego nakładu pracy adwokata. W naszej kancelarii obowiązuje kilka możliwych systemów rozliczania:


Godzinowy

Wysokość wynagrodzenia zależy od liczby godzin poświęconych na wykonanie konkretnego zlecenia. Stawka za godzinę pracy jest określona na stałym poziomie.
System ten stosowany jest w sprawach, w których nie ma możliwości przewidzenia z góry ilości godzin, potrzebnych do wykonania zlecenia. System ten bywa także stosowany w przypadku zlecenia stałej obsługi prawnej.


Ryczałtowy

Wysokość wynagrodzenia jest stała, niezależnie od czasu poświęconego na wykonanie zlecenia.
System ten stosowany jest w sprawach, w których istnieje możliwość określenia z góry co najmniej przybliżonego czasu niezbędnego do wykonania zlecenia.


Ryczałtowo-godzinowy

Wysokość wynagrodzenia za ustaloną liczbę godzin w miesiącu jest stała. Po przekroczeniu liczby godzin, stosowana jest preferencyjna stawka za godzinę.
System ten stosowany jest w szczególności przy umowach stałej obsługi prawnej.


Z premią za sukces

Wysokość wynagrodzenia określana jest według systemu godzinowego (indywidualnego), przy zastosowaniu preferencyjnej stawki za godzinę, a w przypadku wygranej sprawy występuje dodatkowy element wynagrodzenia w postaci “premii za sukces”, liczonej jako procent od dochodzonej kwoty.

Projekt i wykonanie: Ad-visions.pl Created by: Ad-visions.pl