PolishEnglishGermanFrench
Rezygnacja członka jednoosobowego zarządu w sp. z o. o.

Spis treści

Rezygnacja członka jednoosobowego zarządu sp. z o. o.

Temat rezygnacji jedynego członka zarządu w spółce z o. o. od dawna nastręczał wielu trudności. Dochodziło do sytuacji, gdy jedyny członek zarządu spółki, składał rezygnację i spółka z dnia na dzień pozostawała bez zarządu. Co to w praktyce oznaczało dla spółki? Przykładowo, że nie miał kto złożyć sprawozdania finansowego za spółkę, ani podejmować jakichkolwiek działań.O konsekwencjach nieskładania sprawozdań finansowych do KRS, pisaliśmy tutaj i tutaj. Co więcej, w takich sytuacjach nie miał kto zwołać zgromadzenia wspólników w  celu ustanowienia nowego zarządu. Zgodnie z przepisami bowiem, to zarząd zwołuje zgromadzenie wspólników. Skoro zarządu nie ma, to znaczy, że nie ma kto zwołać zgromadzenia. Wspólnicy mogli w prawdzie zwrócić się do sądu rejestrowego o upoważnienie ich do zwołania tegoż. Ale jak wiadomo, wiązało się to z bardzo długim czasem oczekiwania (jak każda sprawa w sądach). W niektórych przypadkach zatem, prowadziło to do sytuacji występowania tzw. “martwych spółek“.

Wątpliwe było także – komu należy ową rezygnację złożyć. Czy ustępujący członek zarządu może tylko wysłać rezygnację na adres spółki (za takim rozwiązaniem opowiadał się m.in. Sąd Apelacyjny w Szczecinie, I ACa 295/18)? A może powinien złożyć oświadczenia wspólnikom? A jeśli tak to wszystkim np. na zwołanym w tym celu zgromadzeniom (tak Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku II FSK 373/16), czy wystarczy tylko jednemu?

Jeżeli potrzebujesz pomocy, masz wątpliwości, jak poprawnie złożyć oświadczenie o rezygnacji z pełnionej funkcji, zapraszamy do kontaktubiuro@adwokatagk.pl lub tel. 322541818.

Nowa regulacja od 01.03.2019 r.

Ustawodawca wyszedł naprzeciw tym problemom i od 1 marca 2019 r. wprowadził nowy przepis – § 6 do art. 202 Kodeksu Spółek Handlowych.

Jeżeli w wyniku rezygnacji członka zarządu żaden mandat w zarządzie nie byłby obsadzony, członek zarządu składa rezygnację wspólnikom, zwołując jednocześnie zgromadzenie wspólników, o którym mowa w art. 2331, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Zaproszenie na zgromadzenie wspólników zawiera także oświadczenie o rezygnacji członka zarządu. Rezygnacja jest skuteczna z dniem następującym po dniu, na który zwołano zgromadzenie wspólników.”

Jeśli potrzebujesz szerszej pomocy w dziedzinie SPÓŁEK, zapraszam do zapoznania się z naszą ofertą.

Nie ma wątpliwości

Zgodnie z nowym przepisem, ustępujący członek zarządu musi zwołać zgromadzenie wspólników, na którym złoży rezygnację. Względnie wraz z zaproszeniami na zgromadzenie wspólników, może przesłać wspólnikom oświadczenie o rezygnacji. Chodzi o to, żeby zainicjować spotkanie wspólników w ramach zgromadzenia wspólników, żeby mogli oni podjąć dalsze decyzje o losie spółki lub wyłącznie w zakresie składu zarządu. W ten sposób wyeliminowane zostały wątpliwości co do osoby, której złożyć należy oświadczenie woli (jednostronne) o rezygnacji. Trzeba je bowiem złożyć wspólnikom (albo wszystkim, albo tym, który stawią się na zgromadzenie). Co więcej, wyeliminowany został także element zaskoczenia dla wspólników, związany z tym, że nagle (a często po fakcie) dowiadywali się oni o tym, że spółka nie ma zarządu, a procedura “odkręcenia” tej sytuacji jest stosunkowo długa.

Od kiedy wiąże rezygnacja?

Otóż rezygnacja członka zarządu jest skuteczna od dnia następującego po dniu wyznaczonym na odbycie zgromadzenia wspólników. Co najważniejsze – nie ma znaczenia czy zgromadzenie się odbędzie! Nie ma też znaczenia czy zgromadzenie podejmie jakiekolwiek uchwały czy też nie. W każdym wypadku, ustępujący prezes przestaje być prezesem, od kolejnego dnia po dacie wyznaczonej na zgromadzenie wspólników.

Stan prawny: 01.2020 r.

Podstawa prawna: ustawa Kodeks Spółek Handlowych (tekst jednolity ustawy tutaj)

 

Jeśli interesują Cię inne tematy z zakresu spółek – zapraszam tutaj: https://adwokatagk.pl/category/spolki/

Jeśli potrzebujesz pomocy – zapraszam do zapoznania się z ofertą kancelarii dotyczącą obsługi spółek lub do kontaktu bezpośredniego.

 

Zobacz również ostatnie artykuły

Prawo karne

Nielegalne uzyskanie informacji

[lwptoc] Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej gwarantuje każdemu wolność i ochronę tajemnicy komunikowania się. Prawa te można ograniczyć jedynie w przypadkach wymienionych w aktach prawnych rzędu ustawy

Czytaj dalej
Prawo administracyjne

Zmiana nazwiska po rozwodzie

Zmiana nazwiska po rozwodzie. Kiedy jest dopuszczalna, co trzeba zrobić, jak przebiega procedura i kogo dotyczy. O tym w dzisiejszym wpisie. Inne wpisy z zakresu

Czytaj dalej