PolishEnglishGermanFrench
Rejestr Dłużników Niewypłacalnych

Spis treści

[lwptoc depth=”1″]

 

Rejestr Dłużników Niewypłacalnych to typowy rejestr, który teoretycznie pozwala przedsiębiorcy na łatwą i szybką weryfikację kontrahentów. Wpisów mogły dokonywać nie tylko sądy rejestrowe, ale przede wszystkim wierzyciele, którzy ponieśli straty przez nierzetelnych przedsiębiorców. Niestety w praktyce szybko okazało się, że tak skonstruowany rejestr w obrocie gospodarczym jest w bezużyteczny . Dostęp do danych wcale nie jest łatwy i szybki, a może być również kosztowny. Przedsiębiorcy po prostu z tego rejestru nie korzystają pomimo tego, że wpisanych zostało stosunkowo wiele podmiotów.

Jeżeli potrzebujesz pomocy, zapraszamy do kontaktu – adwokat Katowice – biuro@adwokatagk.pl tel. 322541818

Wpis do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych na wniosek

Czy wierzyciel może wpisać dłużnika do RDN? Aktualnie? Już nie może. Wierzyciele nie mogą już zgłaszać swoich dłużników, tak jak mogli wcześniej.

Do 15 marca 2018 r. wierzyciel mógł zgłosić swojego dłużnika do RDN pod pewnymi warunkami:

 • zgłosić można było tylko dłużnika, który był osobą fizyczną,
 • wierzyciel musiał dysponować tytułem wykonawczym przeciwko swojemu dłużnikowi,
 • dłużnika należało w pierwszej kolejności wezwać do spłaty długu,
 • dopiero po upływie 30 dni, od kiedy dłużnik wezwanie odebrał, mógł złożyć wniosek o wpis.

Jednakże, w związku z likwidacją RDN, o której piszemy poniżej, ustawodawca wstrzymał możliwość dokonywania wpisów na wniosek.

Wpis do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych z urzędu

Obecnie tylko sąd rejestrowy wpisuje dłużników do RDN. Jednak do rejestru nie wpisuje się każdego niewypłacalnego podmiotu, ale te które spełniają ustawowe kryteria. Inaczej niż w przypadku wpisu na wniosek, z urzędu do RDN można wpisać osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

Wpis do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych dotyczy:

 • przedsiębiorców, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, jeśli ogłoszono ich upadłość,
 • osób, które ogłosiły tzw. upadłość konsumencką,
 • dłużników, którzy zalegają z zapłatą przez czas dłuższy niż 6 miesięcy – wpis do RDN na wniosek komornika,
 • osób, które sąd upadłościowy pozbawił prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, pełnienia funkcji członka rady nadzorczej,
 • podmiotów pozbawionych prawa pełnienia funkcji członka rady nadzorczej lub reprezentanta/pełnomocnika spółki handlowej,
 • dłużników zobowiązanych do wyjawienia majątku,
 • wspólników, którzy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki, jeżeli ogłoszono upadłość spółki.

Rejestr Dłużników Niewypłacalnych wyszukiwanie

Dane dłużników są jawne i do tego dostępne przez Internet na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Teoretycznie nie powinno więc być problemów ze sprawdzeniem kontrahenta? Prawda?

Niestety nie. Jak się okazuje, to że dane można znaleźć  przez Internet, nie oznacza od razu, że uzyskanie do nich dostępu jest łatwe. Aby sprawdzić dłużnika w rejestrze musimy dysponować pełnym numerem, pod jakim dłużnik został wpisany. Jest to tzw. numer RDN. W systemie nie ma więc możliwości weryfikacji dłużnika na podstawie samych danych identyfikacyjnych, np. KRS czy NIP.

Rejestr Dłużników Niewypłacalnych – skąd wziąć numer RDN

Uzyskanie numeru RDN nie jest niemożliwe, ale za to jest trudne i kosztowne. Konieczne jest złożenie wniosku do Centralnej Informacji Krajowego Rejestru. Centralna Informacja Krajowego Rejestru wydaje zaświadczenia (ewentualnie odpisy), czy dany podmiot znajduje się w RDN i pod jakim numerem go zarejestrowano. Centralna Informacja Krajowego Rejestru może również wydać zaświadczenie, że danego podmiotu w rejestrze nie ma.

Wniosek składa się na specjalnym formularzu CI KRS-CDT (lub CI KRS-CDO), dostępnym tutaj. Opłata od wniosku o wydanie zaświadczenia wynosi 15,00 zł. Jeśli będziemy chcieli od razu pełen odpis informacji dotyczących konkretnego podmiotu, koszt wzrasta do 60,00 zł.

Dopiero po uzyskaniu zaświadczenia (odpisu), możemy wpisać uzyskany numer RDN do wyszukiwarki i przejrzeć dane.

Rejestr Dłużników Niewypłacalnych – do kiedy

Jak już wspomnieliśmy wcześniej RDN zostanie niedługo zlikwidowany. Niestety, ale tak funkcjonujący rejestr nie jest w stanie sprostać wymaganiom obrotu gospodarczego. Przede wszystkim RDN nie spełnia swojego podstawowego zadania, jakim było stworzenie możliwości łatwej weryfikacji kontrahenta.

Od 01 grudnia 2020 r. RDN przestanie istnieć, a w jego miejsce pojawi się Krajowy Rejestr Zadłużonych.  Teoretycznie ma to być o wiele lepsza baza danych, która pozwoli na łatwą i szybką weryfikację podmiotu i jego wypłacalności. Czy kolejny rejestr spełni to zadanie, a przedsiębiorcy wreszcie będą mogli sprawdzić rzetelność kontrahentów? To już okaże się w praktyce.

O szczegółach dot. Krajowego Rejestru Zadłużonych napiszemy już wkrótce.

Stan prawny na dzień 10 lutego 2020 r.

WINDYKACJA – poznaj naszą ofertę.

UWAGA! WAŻNE ZMIANY W PRAWIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW!

„Prawo do popełniania błędów” – zmiany w Prawie przedsiębiorców

„Biała lista” w pytaniach i odpowiedziach

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – kogo dotyczy obowiązek rejestrowy?

Baza danych o produktach i opakowaniach – sprawdź czy Ciebie to dotyczy?

Zobacz również ostatnie artykuły

Prawo karne

Nielegalne uzyskanie informacji

[lwptoc] Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej gwarantuje każdemu wolność i ochronę tajemnicy komunikowania się. Prawa te można ograniczyć jedynie w przypadkach wymienionych w aktach prawnych rzędu ustawy

Czytaj dalej
Prawo administracyjne

Zmiana nazwiska po rozwodzie

Zmiana nazwiska po rozwodzie. Kiedy jest dopuszczalna, co trzeba zrobić, jak przebiega procedura i kogo dotyczy. O tym w dzisiejszym wpisie. Inne wpisy z zakresu

Czytaj dalej