Referencje

A oto jak wypowiadają się o naszej pracy nasi Klienci.

Jako przedsiębiorca prowadzący, pod firmą FUGA – KATOWICE Barbara Skorupa,
profesjonalną działalność gospodarczą z zakresu zarządzania nieruchomościami, mam
przyjemność potwierdzić, iż stałe doradztwo i pomoc prawną na rzecz mojego
przedsiębiorstwa od kilku lat świadczy adwokat Ewelina Grajner z Kancelarii Adwokackiej
Adwokat Anny Groyeckiej-Kurdybelskiej z siedzibą w Katowicach przy ul. Kochanowskiego
4/3.
W ramach stałej obsługi prawnej Kancelaria świadczy usługi doradztwa prawnego na
potrzeby zarządzanych przeze mnie wspólnot mieszkaniowych, głównie z zakresu prawa
cywilnego, prawa lokalowego, prawa administracyjnego, prawa podatkowego, a także
windykacji należności i reprezentacji w sporach sądowych.
Mam przyjemność rekomendować zainteresowanym podmiotom współpracę z
adwokat Eweliną Grajner z Kancelarii Adwokat Anny Groyeckiej-Kurdybelskiej, gdyż
zapewnia ona profesjonalny sposób świadczenia usług prawnych, wywiązuje się ze swoich
obowiązków terminowo i z dołożeniem najwyższej staranności.

Firma TechSpeed Bendkowski Mazur Sp. J. w swej działalności kontaktuje się z wieloma podmiotami różnej wielkości na terenie Polski i w całej Europie.

Wielość kontaktów, różnorodność przepisów i wewnętrznych zarządzeń sprawia, że w prowadzonej przez nas działalności konieczna jest szeroka wiedza z zakresu prawa gospodarczego, aktów prawnych oraz rozporządzeń nie tylko na terenie Polski, ale także na rynku europejskim.

Kancelaria Adwokacka mecenas Anny Groyeckiej-Kurdybelskiej zawsze jest w stanie przygotować niezbędne ustalenia, zaopiniować już stworzone umowy, bądź skodyfikować je w postaci nowych umów, oficjalnych dokumentów typu Ogólne Warunki Sprzedaży itp. Zawsze możemy liczyć na kompleksową i terminową obsługę, profesjonalne doradztwo i zaangażowanie w prowadzone sprawy. Jako dodatek od kancelarii AGK otrzymujemy też szerokie spojrzenie na prowadzone tematy, wykraczające poza ramy typowej obsługi prawnej, sięgającej również porad biznesowych.

Nasza współpraca przebiega bezproblemowo, zawsze terminowo, z pozytywnymi rezultatami, gwarantując nam pewną i wszechstronną obsługę prawną.

Niniejszym chcemy udzielić referencji Kancelarii Adwokackiej mecenas Anny Groyeckiej-Kurdybelskiej, która w sposób rzetelny i w pełni profesjonalny obsługuje naszą firmę.


Aeroklub Śląski współpracuje z Kancelarią Adwokacką adwokat Anny Groyeckiej-Kurdybelskiej od 2014r, a od 2015r kancelaria świadczy dla nas stałą obsługę prawną. Atutami kancelarii poza przygotowaniem merytorycznym jest szybkość działania i duża znajomość prowadzonych spraw.

Niniejszym udzielam Kancelarii mecenas Anny Groyeckiej-Kurdybelskiej pozytywnych referencji.


Od 2013 r. współpracujemy z Panią Mecenas Anną Groyecką-Kurdybelską i jej Kancelarią Adwokacką.

Anna Groyecka-Kurdybelska ma do czynienia ze sprawami o skomplikowanej naturze prawnej, które wymagają głębokiej analizy treści konkretnych przypadków. Udowodniła nam, iż angażuje się w każdą sprawę w jej aspekcie prawnym oraz, że jest zawsze dobrze przygotowana przed każdą rozprawą w sądzie lub przedstawiając nam swoją opinię na dany temat.

Jesteśmy zadowoleni ze współpracy z Panią Mecenas i możemy wystawić jej nasze najlepsze referencje rzetelnego doradcy.


Niniejszym informujemy, iż współpraca między Kancelarią Adwokacką pani mecenas Anny Groyeckiej-Kurdybelskiej, a firmą Tetenal Polska Sp. z.o.o. trwa już bez mała okres jednego roku (rozpoczęła się w kwietniu 2013 r.) i głównie polega na obsłudze naszego podmiotu w zakresie prawa gospodarczego i cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem sądowej windykacji należności. Warto nadmienić, iż poprzednio Tetenal Polska obsługiwany był na analogicznym polu przez inną kancelarię, której poziom usług, zwłaszcza w zakresie rozumienia specyfikacji spraw gospodarczych, a także tempo opracowania przekazywanych spraw, był na tyle niezadowalający, iż spowodował niezbędne zmiany. Ich rezultat należy ocenić jako bardzo pozytywny.

W ramach bieżących działań operacyjnych pracownicy naszej spółki wybrani do kontaktów z Kancelarią korzystają z jej autorskiego programu do windykacji, umożliwiającego rejestrację on-line spraw oraz monitorowanie poszczególnych etapów dochodzenia należności. Pracownicy naszej firmy oceniają również wysoko nie tylko poziom kompetencji wydelegowanych osób z kancelarii, lecz także ich gotowość do elastycznej współpracy w sprawach, które jak wiadomo zawsze wymagają indywidualnego podejścia. Na koncie naszych dotychczasowych kontaktów z Kancelarią odnotować możemy wymierne sukcesy nie tylko w zakresie tempa i skuteczności windykacji, ale także dużą wolę kooperacji Kancelarii w związku np. z doborem komorników oraz udzieleniem wielu cennych porad, których wartość, wynikająca z doświadczenia Kancelarii, bardzo podnosi w naszym mniemaniu walory współpracy.


Niniejszym chciałbym zarekomendować współpracę z Kancelarią Adwokacką Anny Groyeckiej-Kurdybelskiej, w zakresie usług prawniczo-windykacyjnych.

Rekomendowana kancelaria sporządza dla nas umowy handlowe, negocjuje w naszym imieniu spłaty zadłużeń, windykuje należności. W ubiegłym roku załatwiła wszelkie formalności związane z założeniem naszych nowych spółek.

Współpraca z wszystkimi pracownikami kancelarii układała się bez zastrzeżeń, z poszanowaniem wszelkich naszych uwag i spostrzeżeń.

Powyższe fakty skłaniają do pozytywnego zarekomendowania współpracy z Kancelarią Adwokacką Anny Groyeckiej-Kurdybelskiej.


Plawia sp. z o.o. w Katowicach jest wiodącym na rynku podmiotem specjalizującym się w sprzedaży i montażu urządzeń dźwigowych do transportu osób i towarów.

Od lipca 2013 r. Plawia sp. z o. o. korzysta ze stałej obsługi prawnej świadczonej przez Kancelarię Adwokacką adw. Anny Groyeckiej-Kurdybelskiej w Katowicach.

W zakres świadczonych przez kancelarię na rzecz spółki Plawia sp. z o. o. usług, wchodzą między innymi:
– analiza i poprawianie umów, wraz z uzgadnianiem ich treści ze stroną przeciwną (ze szczególnym uwzględnieniem umów o roboty budowlane);
– windykacja należności (wezwania do zapłaty, pozwy, reprezentacja przed sądami, egzekucja komornicza);
– a także bieżąca obsługa typowa dla podmiotu jakim jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

Jesteśmy zadowoleni ze współpracy z kancelarią adw. Anny Groyeckiej-Kurdybelskiej.


Z kancelarią adwokacką Anny Groyeckiej-Kurdybelskiej współpracujemy od 2012 r. Kancelaria prowadzi dla nas windykację wierzytelności, oraz sprawy związane z bieżącą obsługą prawną (pisanie umów, regulaminów etc.). Prowadzona windykacja wierzytelności jest wyjątkowo rzetelna. Cenimy sobie bezpośredni telefoniczny kontakt pracowników kancelarii z dłużnikami, co wpływa na poziom odzyskiwalności naszych należności.

Niniejszym udzielamy referencji.


Z Mecenas Anną Groyecką-Kurdybelską współpracuję od przeszło 3 lat (od 2012 roku). W tym okresie kancelaria wielokrotnie udzielała mojej firmie pomocy prawnej w sporach zarówno z przedsiębiorcami, jak i osobami prywatnymi.

Mimo znacznej odległości siedziby kancelarii od miejsca prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej, nie powoduje to w żadnym stopniu uszczerbku dla jakości świadczonych usług czy szybkości podejmowanych działań. Jednocześnie dzięki doświadczeniu kancelarii, zlecane przeze mnie sprawy windykacyjne w zdecydowanej większości zakończyły się ściągnięciem należności od dłużników, często z pozoru niewypłacalnych. Nadto praktycznie całe postępowanie odbywa się bez konieczności mojego osobistego angażowania w sprawę.

Niniejszym udzielam pozytywnych referencji.


Z usług adwokat Anny Groyeckiej-Kurdybelskiej po raz pierwszy skorzystaliśmy na początku 2012 r.

Kancelaria od tego czasu przeprowadziła dla nas szereg spraw windykacyjnych, które dzięki wykorzystaniu przez kancelarię szerokiego wachlarza środków prawnych doprowadzały sprawy w większości do pozytywnego zakończenia.

Cenimy sobie osobisty kontakt mailowy i telefoniczny oraz przejrzyste i wyczerpujące informacje na temat prowadzonych spraw. Mimo, że nasza firma znajduje się w Gostyninie (400 km od Katowic – siedziby kancelarii), nie przeszkadza nam to w korzystaniu z usług kancelarii.


W przeciągu ostatnich 2 lat Kancelaria Adwokacka Anny Groyeckiej-Kurdybelskiej kilkukrotnie pomogła nam w naszych problemach prawnych z innymi przedsiębiorcami. We wszystkich przypadkach usługi kancelarii doprowadziły do satysfakcjonującego dla nas rozstrzygnięcia.

Jeśli szukają Państwo rzetelnej kancelarii, rekomenduję adwokat Annę Groyecką-Kurdybelską.


Otto i Marcin Bartkowiak

Adwokat Anna Groyecka-Kurdybelska (Kancelaria Adwokacka w Katowicach) reprezentowała byłych wspólników i członków organów spółki podczas wielomiesięcznych negocjacji biznesowych związanych z konsekwencjami zbycia udziałów w spółce P.W. Bamarko sp. z o. o. w Bytomiu (właściciela autoryzowanego salonu samochodowego Renault w Bytomiu).

Doradztwem i analizą konsekwencji podatkowych tej operacji zajmowała się kancelaria doradcy podatkowego Artura Mazura (Artur Mazur i Prawnicy, Doradztwo Podatkowe i Prawne w Katowicach).

Polecamy obie te firmy, które ściśle ze sobą współpracując, zapewniają klientowi kompleksową usługę prawną i podatkową. Pracownicy obu kancelarii stawiają rzetelną ocenę sytuacji, informując o wszelkich ryzykach każdej z możliwych dróg postępowania, a jednocześnie pozostawiając decyzję (świadomą) klientowi.


In 2012 the Ekoplast Polska limited liability was looking for a law firm for current service on the area of Poland. We conducted a several interviews in Katowice and we decided to law firm of attorney-at-law Anna Groyecka-Kurdybelska.

Cooperation in that law firm worked beyond reproach. We appreciate a good communication (also in English), availabiliti and punctuality, with the help of the law firm we have found a reliable accountant to run the company in Poland.

Elkoplast Polska LTD works on mostly a production and distribution of waste containers and tanks for liquids (fuel and water).


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej ma przyjemność poinformować, że od 2011 roku współpracuje z Kancelarią doradcy podatkowego Artura Mazura w Katowicach, a od 2014 roku w ramach tej współpracy – również z Kancelarią Adwokacką adwokat Anny Groyeckiej-Kurdybelskiej w Katowicach.

Kancelarię zapewniają bieżącą obsługę prawną naszej Spółki, która polega przede wszystkim na opiniowaniu umów, przygotowywaniu i opracowywaniu dokumentacji związanej z przetargami, analizie (pod kątem zgodności z przepisami) projektów aktów wewnętrznych Spółki, udzielaniu porad w sprawach podatkowych i pracowniczych oraz windykacji należności, a w razie potrzeby – reprezentacji Spółki w sporach sądowych.

Wiedza i doświadczenie pracowników obu Kancelarii doskonale się uzupełniają, dzięki czemu Spółka ma zapewnioną wszechstronną obsługę na każdym polu działania.

Wyrażamy pozytywną opinię na temat współpracy w Kancelarią doradcy podatkowego Artura Mazura oraz Kancelarią Adwokacką adwokat Anny Groyeckiej-Kurdybelskiej.
Niniejszym udzielamy obu Kancelariom pozytywnych referencji.


Gmina Niegowa

Od marca 2015 r. Kancelaria Adwokacka Mecenas Anny Groyeckiej-Kurdybelskiej z siedzibą w Katowicach świadczy usługi na rzecz gminy Niegowa.

Zakres świadczonych na rzecz gminy usług obejmuje m.in.: tworzenie i opiniowanie umów i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniach o udzielanie zamówień publicznych, bieżące tworzenie i opiniowanie aktów prawnych organów gminy, opiniowanie decyzji w sprawach indywidualnych, doradztwo i tworzenie odpowiednich dokumentów w sprawach pracowniczych i sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, wsparcie pracowników urzędu gminy i jednostek organizacyjnych gminy w zakresie finansów publicznych i podatków, a także prowadzenie wszelkich postępowań w tym sądowych, administracyjnych i sądowoadministracyjnych.

Pracownicy kancelarii są rzetelni, sumienni i należycie wykonują wszystkie powierzone im zadania. Kancelaria posiada odpowiednie zaplecze zarówno merytoryczne jak i organizacyjne, aby zapewnić stałą obsługę jednostki samorządu terytorialnego na zadowalającym poziomie.


HEF Kotły Grzewcze udziela rekomendacji adwokat Annie Groyeckiej-Kurdybelskiej z siedzibą kancelarii w Katowicach przy ulicy Jana Kochanowskiego.


Na początku 2012 r. nawiązaliśmy współpracę z Kancelarią Adwokacką Anny Groyeckiej-Kurdybelskiej. Od tego czasu kancelaria pomaga nam w sprawach prawnych, a w szczególności w windykacji należności.

Pracownicy kancelarii są dyspozycyjni i kompetentni.

Niniejszym udzielam referencji i rekomenduję wybór usług adwokat Anny Groyeckiej-Kurdybelskiej.W 2012 r. potrzebowaliśmy pomocy prawnej w zakresie ochrony znaku towarowego i know-how.
Obsługę kancelarii adwokat Anny Groyeckiej-Kurdybelskiej polecił nam nasz partner biznesowy i tak do dnia dzisiejszego korzystamy z usług kancelarii.

Obecnie kancelaria prowadzi nasze sprawy w różnych dziedzinach prawa (i nie tylko odnośnie znaku towarowego) i jesteśmy zadowoleni ze współpracy.

Polecamy kancelarię, nie mamy żadnych uwag co do działania i skuteczności.


Koncelaria Adwokacka Mecenas Anny Groyeckiej-Kurdybelskiej prowadzi dla naszej spółki obsługę prawną w zakresie postępowań sądowych. Od początku naszej współpracy pojawiło się kilkadziesiąt spraw, w których pracownicy Kancelarii wykazali się profesjonalizmem, który najlepiej widać po ich przygotowaniu w zakresie prawa materialnego oraz procesowego.
Polecamy współpracę z Kancelarią Adwokacką Mecenas Anny Groyeckiej-Kurdybelskiej.
Kancelaria w sposób kompleksowy podchodzi do obsługi swoich Klientów. Pracownicy Kancelarii oferują najwyższe standardy współpracy.


Adwokat Anna Groyecka-Kurdybelska udziela bezpłatnych porad prawnych dla czytelników Głosu Zabrza i Rudy śląskiej od listopada 2011 roku. W tym czasie z jej pomocy skorzystało ponad 600 osób. Czytelnicy są zadowoleni z poziomu porad prawnych, świadczy o tym choćby kolejka chętnych, która tworzy się mimo wcześniejszych zapisów dokonywanych na podstawie kuponów drukowanych w tygodniku.

Przekrój tematów podejmowanych podczas porad jest bardzo duży i zróżnicowany. Obejmuje głównie sprawy związane ze spadkami, ale także rozwodami, odszkodowaniami, oraz wszelkimi problemami gospodarczymi.

Adwokat Anna Groyecka-Kurdybelska reprezentowała także Głos Zabrza i Rudy Śląskiej przed sądem apelacyjnym w Katowicach w sprawie apelacji o stwierdzenie utraty ważności rejestracji tytułu prasowego. Ta sprawa zakończyła się wygraną.

Anna Groyecka-Kurdybelska Kancelaria Adwokacka pomaga nam w bieżącym funkcjonowaniu od lat. Współpracownicy kancelarii wykazują się pełnym profesjonalizmem i dużym doświadczeniem. Z powodu wielu zmian podczas organizacji wydarzeń i innej naszej bieżącej działalności niezwykle ważny był dla nas kontakt z zespołem Kancelaria Adwokacka Anna Groyecka-Kurdybelska.

Osoba wyznaczona do kontaktu z nami była dyspozycyjna praktycznie 24 godziny na dobę, odbierała telefony i szybko reagowała na każdą naszą prośbę o wyjaśnienia czy doprecyzowanie istotnych dla nas kwestii.

Elastyczność i profesjonalne podejście do oczekiwań klienta sprawiły, że z czystym sumieniem możemy polecić usługi firmy Anna Groyecka-Kurdybelska Kancelaria Adwokacka wszystkim, którym zależy na kompleksowej i fachowej współpracy.

A38 sp. z o. o.

W imieniu spółki A38 sp. z o. o. przedstawiam do polecenia Kancelarie Adwokacką Anna Groyecka-Kurdybelska innym podmiotom gospodarczym i osobom prywatnym szukającym fachowej pomocy prawnej.

Mam zaszczyt obserwować pracę prawników AGK i korzystać z ich wysokiej jakości usług od lat. Bez wahania powierzam im sprawy firmowe w tym windykacyjne, jak i sprawy prywatne wymagające interwencji osób sprawnie poruszających się w przepięknych torfowiskach polskiego prawa.

Inicjatywa oparta na kompetencji, charakteryzująca się wyjątkowym stylem i skutecznością jaką przyjmują interwencje Kancelarii AGK pozwalają mi ze spokojem spoglądać w przyszłość w kraju opartym na fiducjarnej złotówce emitowanej z godnością przez NBP.

Projekt i wykonanie: Ad-visions.pl Created by: Ad-visions.pl