PolishEnglishGermanFrench
Przeszukanie samochodu przez policjanta

Spis treści

[lwptoc]

Kiedy policjant może przeszukać samochód?

Zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 5) ustawy o Policji, policjant może przeszukać samochód w dwóch przypadkach. Po pierwsze, w razie zaistnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa. Po drugie, w celu znalezienia określonych w ustawie rzeczy. Tymi rzeczami są m.in. broń czy inne niebezpieczne przedmioty mogące służyć do popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary czy przedmioty, których posiadanie jest zabronione. Na pierwszy rzut oka, przypadki te wydają się więc dość klarowne. Ale no właśnie, tylko wydają się. Tak na prawdę bowiem każdy z nas może przecież chociażby potencjalnie przewozić w samochodzie wymienione wyżej rzeczy. Słowem klucz jest w tym przypadku “potencjalnie”. W praktyce więc, policjant może przeszukać samochód zawsze. Co ciekawe, na takie przeszukanie nie musi mieć zgody prokuratora czy sądu. W przypadku sprzeciwu wobec przeszukania samochodu, policjant może użyć środków przymusu bezpośredniego.

Przeszukanie samochodu – kto może go dokonać

Okazuje się, że nie tylko policjant może dokonać przeszukania samochodu. Mogą to zrobić również funkcjonariusze CBŚ, CBA, ABW, Służby Celnej, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej i Służby Leśnej. Ci ostatni jednak, jedynie w ograniczonym zakresie. Przeszukania samochodu nie mogą z kolei dokonać funkcjonariusze Straży Miejskiej czy Inspekcji Transportu Drogowego.

Jakie wymogi formalne musi spełnić policjant, żeby dokonać przeszukania samochodu?

Przed przystąpieniem do przeszukania samochodu, policjant ma obowiązek przedstawienia się z imienia i nazwiska oraz podania swojego stopnia służbowego. A w przypadku gdy policjant jest nieumundurowany, powinien również okazać legitymację służbową. Powinien to uczynić w taki sposób, żeby można było sobie te dane zapisać. Policjant, na zgłoszone żądanie, powinien również podać podstawę prawną przeszukania samochodu.

Przeszukanie samochodu – prawa kierowcy

Kierowca ma prawo uczestniczyć w czynności przeszukania samochodu. Ma również prawo żądania spisania protokołu z tej czynności. Co isotne, policjant nie może odmówić sporządzenia tego protokołu. Sporządzenie z kolei tego protokołu to, jak wiadomo, dodatkowa papierkologia i czas. Zgłoszenie takiego żądania przez kierowcę może więc w praktyce zniechęcić policjanta do dokonania przeszukania samochodu. W przypadku niewłaściwego zachowania ze strony policjanta można złożyć na niego skargę. W tym przypadku przydatny może okazać się właśnie protokół z przeszukania.

Treść protokołu z przeszukania samochodu

Treść protokolu powinna odzwierciedlać przebieg tej czynności. Należałoby więc m.in. wymienić w nim rzeczy, które znajdowały się w samochodzie i przebieg ewentualnego przeszukania rzeczy znajdujących się w samochodzie (np. bagażu, torebki). Przed podpisaniem protokołu należy też go dokładnie przeczytać i w razie konieczności zgłosić do niego zastrzeżenia. Jeśli policjant odmówi wpisania zastrzeżeń do protokołu można odmówić jego podpisania ze wskazaniem przyczyny tej odmowy, która powinna również zostać odnotowana w protokole.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą dla osób prywatnych i dla przedsiębiorców.

Stan prawny: 10.2021 r.

Podstawa prawna: ustawa o Policji z 06 kwienia 1990 r. 

Zobacz również ostatnie artykuły

Prawo karne

Nielegalne uzyskanie informacji

[lwptoc] Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej gwarantuje każdemu wolność i ochronę tajemnicy komunikowania się. Prawa te można ograniczyć jedynie w przypadkach wymienionych w aktach prawnych rzędu ustawy

Czytaj dalej
Prawo administracyjne

Zmiana nazwiska po rozwodzie

Zmiana nazwiska po rozwodzie. Kiedy jest dopuszczalna, co trzeba zrobić, jak przebiega procedura i kogo dotyczy. O tym w dzisiejszym wpisie. Inne wpisy z zakresu

Czytaj dalej