PolishEnglishGermanFrench
Przedłużenie legalności pobytu a epidemia COVID-19

Spis treści

Przedłużenie legalności pobytu a epidemia COVID-19

W związku z rozprzestrzeniającą się chorobą COVID-19 i wywołującym ją koronawirusem (SARS-CoV-2) od 20 marca 2020 r. w Polsce wprowadzono stan epidemii. Z kolei, już wcześniej, bo od 14 marca 2020 r. w Polsce obowiązywał stan zagrożenia epidemicznego. Jak epidemia COVID-19 wpływa na przedłużenie legalności pobytu cudzoziemców? Odpowiedź znajdziesz w dzisiejszym wpisie.

Inne artykuły w kategorii CUDZOZIEMCY na naszym BLOGU – kliknij TUTAJ.

Oferta pomocy prawnej CUDZOZIEMCOM – ZAPRASZAMY.

Jeżeli potrzebujesz pomocy, zapraszamy do kontaktu – adwokat Katowice – biuro@adwokatagk.pl tel. 322541818

Zwykły termin na złożenie wniosku

Sytuacja zarówno w Polsce, jak i na świecie jest trudna. Zapewne w jeszcze trudniejszej sytuacji znaleźli się cudzoziemcy przebywający poza krajem swojego pochodzenia, a których uprawienie do legalnego pobytu w miejscu aktualnego pobytu kończy się w okresie epidemii lub okresie zagrożenia epidemicznego. Problem ten dotknął również cudzoziemców w Polsce.

Co do zasady wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy (lub innego rodzaju zezwolenie na pobyt lub zezwolenie przedłużające legalny pobyt cudzoziemca) trzeba złożyć najpóźniej w ostatnim dniu legalnego pobytu. Pisaliśmy już o tym tutaj.

W związku z istniejącą, szczególną sytuacją, może się to jednak nie udać ponieważ:

  1. urzędy nie przyjmują klientów,
  2. być może zostałeś objęty kwarantanną domową,
  3. nie możesz udać się na pocztę, by wiosek wysłać w ten sposób,
  4. lub z innych powodów nie możesz odpowiedniego wniosku złożyć w terminie wynikającym z dotychczasowych przepisów.

Kogo nowe przepisy dotyczą

W związku z tym wprowadzono przepisy szczególne, przedłużające termin do złożenia wniosków przedłużających legalny pobyt w Polsce. Dotyczy to przede wszystkim terminu do złożenia wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy. Przedłużenie to obejmuje również terminy złożenia innych wniosków przedłużających legalny pobyt, to jest:

Dodatkowy czas

Nowość polega na tym, że jeżeli koniec okresu Twojego legalnego pobytu w Polsce upłynął (lub upłynie) między 14 marca 2020 r. a datą, w której odwołane zostaną stan epidemii i stan zagrożenia epidemicznego związanego z wirusem SARS-CoV-2, to masz (będzie mieć) 30 dodatkowych dni na złożenie odpowiedniego wniosku.

Jak liczyć dodatkowe 30 dni

Termin dodatkowych 30 dni należy liczyć od dnia następnego po dniu, w którym odwołane zostaną wszystkie wspomniane stany, tj. zarówno stan epidemii, jak i stan zagrożenia epidemicznego. W zależności od tego, który z tych stanów będzie odwołany jako ostatni. Zatem ze złożeniem wniosku możesz poczekać, aż skończy się okres epidemii i zagrożenia epidemicznego w Polsce. Chodzi oczywiście o okresy oficjalnie i formalnie wprowadzone i ogłoszone w Polsce. Nie można mylić tego z czasem, w którym cudzoziemiec subiektywnie uznaje, że epidemia lub zagrożenie trwa.

Czy przedłużenie legalności pobytu następuje automatycznie w okresie epidemii i zagrożenia epidemicznego?

Nie. Pobyt cudzoziemca w Polsce w okresie przedłużonego terminu do złożenia wniosku, nie jest automatycznie pobytem legalnym. Pobyt ten będzie uznany za legalny, jeżeli wniosek złożony z zachowaniem dodatkowego terminu nie będzie zawierał braków formalnych. Czyli będzie wnioskiem kompletnym. Podstawowe warunki formalne to wypełnienie odpowiedniego formularza, podpisanie go, zapłata opłaty od wniosku, złożenie odcisków linii papilarnych. Zatem cały ten okres dopiero będzie uznany za legalny, jeżeli wniosek nie będzie miał braków formalnych lub braki te zostaną uzupełnione w terminie. Więcej o przedłużeniu legalności pobytu przeczytasz również w tym wpisie.

Okres legalnego upłynął przed 14 marca 2020 r., co wtedy?

Jeżeli okres legalnego pobytu cudzoziemca upłynął przed dniem 14 marca 2020 r., to nowe przepisy (wyjątkowo przedłużające termin do złożenia wniosku) go nie dotyczą. Ten cudzoziemiec jest w Polsce nielegalnie. Musi się on liczyć z tym, że jeżeli fakt nielegalnego pobytu zostanie stwierdzony przez odpowiednie służby, to zostanie wydana wobec niego decyzja o zobowiązaniu do powrotu do kraju pochodzenia.

Podstawa prawna:

Ustawa o cudzoziemcach

Ustawa o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju

Stan prawny na 01.04.2020r.

Zobacz również ostatnie artykuły

Prawo karne

Nielegalne uzyskanie informacji

[lwptoc] Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej gwarantuje każdemu wolność i ochronę tajemnicy komunikowania się. Prawa te można ograniczyć jedynie w przypadkach wymienionych w aktach prawnych rzędu ustawy

Czytaj dalej
Prawo administracyjne

Zmiana nazwiska po rozwodzie

Zmiana nazwiska po rozwodzie. Kiedy jest dopuszczalna, co trzeba zrobić, jak przebiega procedura i kogo dotyczy. O tym w dzisiejszym wpisie. Inne wpisy z zakresu

Czytaj dalej