PolishEnglishGermanFrench
podpis elektroniczny
Podpis elektroniczny kwalifikowany

Spis treści

Podpis elektroniczny kwalifikowany

[lwptoc depth=”3″]

Obecnie zmierzamy w każdej dziedzinie do upraszczania i przyspieszania przepływu informacji. Dotyczy to także, a może przede wszystkim, przedsiębiorców. Ich działalność jest nierozerwalnie związana z kwestiami prawnymi, ale też wymianą dokumentów (handlowych). W tym wszystkim może znacznie pomóc kwalifikowany podpis elektroniczny. W tym wpisie postaram się przybliżyć temat podpisu elektronicznego w praktyce.

Czym jest kwalifikowany podpis elektroniczny

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE (elDAS) „kwalifikowany podpis elektroniczny” oznacza zaawansowany podpis elektroniczny, który jest składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego i który opiera się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego (art. 3 pkt 12). Natomiast „kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego” oznacza certyfikat podpisu elektronicznego, który jest wydawany przez kwalifikowanego dostawcę usług zaufania i spełnia wymogi określone w załączniku I (art. 3 pkt 15),

Kwalifikowany dostawca usług zaufania

Istnieje Rejestr kwalifikowanych dostawców usług zaufania – dostępny tutaj: https://www.nccert.pl/uslugi.htm . Dodatkowo istnieje lista europejska – dostępna tutaj: https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/tl/PL.
Zgodnie z art. 78[1] [Elektroniczna forma czynności prawnej] kc:
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.
Mowa więc tu wyłącznie o kwalifikowanym podpisie elektronicznym (a nie jakimkolwiek innym).

Co można załatwić z podpisem kwalifikowanym

 • Podpisywanie i składanie deklaracji w systemie Płatnik.
 • Uwierzytelnianie na stronie profilu Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS).
 • Składanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną do Urzędów Skarbowych.
 • Podpisywanie i składanie sprawozdań finansowych wysyłanych do KRS.
 • Przekazywanie organom podatkowym danych w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK).
 • Rejestracja i identyfikacja wykonawców biorących udział podczas aukcji lub przetargów.
 • Zawieranie umów oraz udział w aukcjach na elektronicznych platformach przetargowych.
 • Potwierdzanie tożsamości w kontaktach z urzędami oraz w komunikacji pomiędzy pracownikami jednostek w administracji publicznej.
 • Przesyłanie do GIIF informacji o transakcjach finansowych.
 • Przesyłanie Jednolitych Europejskich Dokumentów Zamówienia (w skrócie JEDZ).
 • Podpisywanie i pobieranie akt pracowniczych dotyczących pracowników
  i zleceniobiorców.
 • Zdalne zawieranie umów cywilno-prawnych.
 • Udział w zabezpieczonych aukcjach i przetargach elektronicznych.
 • Przesyłanie faktur elektronicznych drogą online.

Najpopularniejsze kwalifikowane podpisy elektroniczne

Do najpopularniejszych kwalifikowanych podpisów elektronicznych należą następujące produkty następujących firm:
Choć nie jest to lista wyczerpująca.

Ceny kwalifikowanych podpisów elektronicznych

Średnia cena kwalifikowanego podpisu elektronicznego wraz z osprzętem (może to być tylko oprogramowanie, a może to być również karta i czytnik – w zależności od produktu i dostawcy), waha się w okolicach kwoty 300-400 zł na rok.

Podsumowanie

Podsumowując, jeśli chcemy zaoszczędzić czas, warto zaopatrzyć się w kwalifikowany podpis elektroniczny. Zamiast wizyt w urzędach czy też zamiast wymieniania papierowych dokumentów z kontrahentami – użyjemy aplikacji na komputerze czy telefonie i efekt będzie ten sam.
Stan prawny: 11.2020

Zobacz również ostatnie artykuły

Prawo karne

Nielegalne uzyskanie informacji

[lwptoc] Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej gwarantuje każdemu wolność i ochronę tajemnicy komunikowania się. Prawa te można ograniczyć jedynie w przypadkach wymienionych w aktach prawnych rzędu ustawy

Czytaj dalej
Prawo administracyjne

Zmiana nazwiska po rozwodzie

Zmiana nazwiska po rozwodzie. Kiedy jest dopuszczalna, co trzeba zrobić, jak przebiega procedura i kogo dotyczy. O tym w dzisiejszym wpisie. Inne wpisy z zakresu

Czytaj dalej