Spory sądowe w sprawach cywilnych i karnych

Chociaż spory sądowe stanowią element niemal każdego z zakresów usług oferowanych przez kancelarię, to jednak same w sobie wymagają odrębnego opisania.

Przede wszystkim prawnicy z kancelarii reprezentują Klientów w sporach sądowych w sprawach cywilnych.

W ramach sporów sądowych kancelaria gromadzi i analizuje materiały Klienta oraz ocenia jego indywidualną sytuację procesową, a także przygotowuje odpowiednią strategię procesową. Oprócz samego procesu w konkretnej sprawie, na życzenie Klienta przedstawiamy mu a także konsekwencje cywilne, gospodarcze z uwzględnieniem aspektów podatkowych oraz karne z uwzględnieniem aspektów karnoskarbowych, jego sytuacji procesowej.

Wspieramy naszych Klientów także w pozasądowych i sądowych negocjacjach z przeciwnikami procesowymi i przygotowujemy oraz negocjujemy ewentualne ugody.

Reprezentujemy Klientów także w sprawach karnych (w szczególności o przestępstwa gospodarcze) i karnoskarbowych zarówno gdy im zostaną postawione zarzuty, jak i w sytuacji gdy oni padną ofiarami przestępstw lub wykroczeń.

Obrona w sprawach karnych obejmuje przygotowanie strategii obrony, a następnie reprezentację Klienta, począwszy od postawienia zarzutów, przez całe postępowanie przygotowawcze, postępowanie sądowe, a także – postępowanie wykonawcze.

Reprezentacja Klienta, który padł ofiarą przestępstwa, obejmuje działania pełnomocnika zmierzające do pociągnięcia sprawcy do odpowiedzialności karnej. W tej sytuacji sporządzamy zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę Klienta, a następnie reprezentujemy go w postępowaniu przygotowawczym oraz sądowym (najczęściej jako oskarżyciela posiłkowego). W razie potrzeby jednak sporządzamy i popieramy także subsydiarne lub prywatne akty oskarżenia.

Zapraszamy do korzystania z usług kancelarii i czytania naszego BLOGA – www.adwokatagk.pl/blog/

Projekt i wykonanie: Ad-visions.pl Created by: Ad-visions.pl