PolishEnglishGermanFrench

O naszej kancelarii

Kancelaria Adwokacka Katowice

Artur Mazur

Doradca podatkowy, właściciel kancelarii

Jestem wieloletnim pracownikiem organów podatkowych na stanowisku inspektor kontroli podatkowej. Byłem zatrudniony w Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. jako doradca podatkowy, a jednocześnie pełniłem funkcję Dyrektora Oddziału Śląskiego.
Posiadam wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie doradztwa podatkowego, szczególnie w dziedzinie podatków dochodowych, podatku od towarów i usług oraz ogólnego prawa podatkowego i postępowania podatkowego.
Jestem również wykładowcą specjalizującym się w problematyce kontroli skarbowej i podatkowej.

Anna Groyecka-Kurdybelska

Adwokat, właściciel kancelarii

Jestem adwokatem zrzeszonym w Izbie Adwokackiej w Katowicach. Od 2011 roku prowadzę własną kancelarię adwokacką, a wcześniej przez 5 lat pracowałam w kancelarii adwokackiej, zajmującej się prawem cywilnym i gospodarczym. Przez wszystkie lata mojej praktyki zawodowej, to głównie umowy handlowe (najróżniejsze) i wynikające z nich spory sądowe, stanowiły centrum moich działań i zainteresowań.
W oparciu o zdobyte doświadczenie, obecnie zajmuję się przede wszystkim:
  • Sporządzaniem projektów umów, w tym wzorców umów (np. regulaminów sklepów internetowych, regulaminów udzielania zamówień poniżej progów wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych, ogólnych warunków sprzedaży/zakupu/świadczenia usług, itp.) i wszelkiego rodzaju umów niestandardowych
  • Opiniowaniem przedłożonych przez klientów umów pod kątem interesów klienta i zgodności z prawem, a także celowości zastosowanych środków
  • Negocjowaniem umów dla klienta
  • Analizą ryzyka wynikającego z umów i ustanawianiem zabezpieczeń
  • Prowadzeniem sporów sądowych na tle postanowień umownych
Ponadto zajmuję się sprawami z zakresu bieżącej obsługi przedsiębiorców, praw własności intelektualnej.
Posługuję się językiem angielskim.

Agata Piotrowska

Prawnik

Jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji oraz studiów podyplomowych w zakresie integracji europejskiej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. W latach 2003-2007 byłam pracownikiem organów podatkowych. Posiadam doświadczenie w prowadzeniu postępowań podatkowych, w tym w zakresie udzielania pomocy publicznej.
W 2006 roku odbyłam staż w Biurze Regionalnym Województwa Śląskiego w Brukseli.
Specjalizuję się w dziedzinie podatków dochodowych, podatków lokalnych, podatku od towarów i usług oraz ogólnego prawa podatkowego.
Pracuję w języku angielskim i francuskim.

Ewelina Grajner

Adwokat

Jestem adwokatem zrzeszonym w Izbie Adwokackiej w Katowicach. Drogę do zawodu rozpoczęłam od studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w trakcie których byłam stypendystką programu LLP/Erasmus w Université de Reims Champagne-Ardenne we Francji. Aplikację adwokacką odbyłam przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach.
Moje zainteresowania zawodowe skupiają się wokół prawa cywilnego, w tym procesów odszkodowawczych, postępowań działowych (zniesienie współwłasności, dział spadku, podział majątku wspólnego), ochrony własności i posiadania, prawa rodzinnego, prawa spadkowego i problematyki ksiąg wieczystych. Posiadam doświadczenie w reprezentacji klientów w sporach sądowych właśnie z zakresu powyższych dziedzin prawa i tym zajmuję się na co dzień.
Praktyka pokazała, że potrzebują Państwo pomocy w różnego rodzaju postępowaniach administracyjnych, dlatego również doradzam i reprezentuję klientów przed organami administracji i podmiotami prywatnymi stosującymi procedurę administracyjną oraz sądami administracyjnymi. W szczególności pomagam w legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce, uzyskaniu zezwolenia na pracę, reprezentuję klientów przed Strażą Graniczną i innymi organami.
Jeśli nie znaleźli Państwo w zakładce Oferta – Osoby prywatne interesującej Was dziedziny, zapraszam do bezpośredniego kontaktu.
Posługuję się językiem angielskim i francuskim.

Dominik Palka

Doradca podatkowy i adwokat

Ukończyłem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, specjalność biznes międzynarodowy na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Pracę magisterską z dziedziny arbitrażu międzynarodowego złożyłem i obroniłem pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Wojciecha Popiołka.
Jestem założycielem Koła Naukowego Prawa Prywatnego Międzynarodowego Uniwersytetu Śląskiego.
W swojej praktyce zawodowej zajmuję się obsługą prawną spółek oraz jednostek samorządu terytorialnego. Specjalizuję się w prawie gospodarczym, podatkowym, administracyjnym oraz karno-skarbowym.
Pracuję w języku angielskim.

Agnieszka Handzlik

Adwokat

Ukończyłam studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Pracę magisterską obroniłam w katedrze postępowania karnego pod kierunkiem prof. dr hab. Kazimierza Zgryzka. Obecnie jestem członkiem Okręgowej Izby Adwokackiej w Katowicach.
W praktyce zawodowej skupiłam się przede wszystkim na takich dziedzinach prawa jak szeroko pojęte prawo cywilne, w tym w szczególności prawo zobowiązań umownych, prawo gospodarcze i handlowe, prawo własności przemysłowej, prawo karne, w tym w szczególności w zakresie przestępczości gospodarczej.
Posiadam wieloletnie doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, w tym spółek prawa handlowego z wyłącznym udziałem jednostek samorządu terytorialnego czy też stowarzyszeń.
Zajmuję się m.in. tworzeniem projektów umów handlowych oraz pozostałych produktów opartych o stosunki umowne takich jak różnego rodzaju regulaminy czy też ogólne warunki sprzedaży, zakupu lub świadczenia usług, jak również opiniowaniu już gotowych ich projektów oraz negocjowaniu ich warunków z kontrahentami moich klientów.
Ponadto, zajmuję się również przeprowadzaniem wszechstronnych audytów prawnych umożliwiających zidentyfikowanie i oszacowanie istniejącego i potencjalnego ryzyka związanego z planowanymi przez moich klientów transakcjami kapitałowymi. Wyniki takich audytów umożliwiają moim klientom podjęcie świadomej decyzji co do zawarcia danej transakcji, jednocześnie umożliwiając im wypracowanie strategii negocjacyjnej w rozmowach z drugą stroną.
Reprezentuję klientów w ramach powstałych sporów zarówno na etapie przedsądowym, jak i sądowym.
Moje zainteresowania zawodowe skupiają się również na sprawach karnych, w tym w szczególności sprawach z zakresu przestępczości gospodarczej.
Świadczę usługi z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego, w tym w szczególności prawa zobowiązań umownych, prawa gospodarczego i handlowego, prawa własności przemysłowej oraz prawa karnego, w tym w szczególności w zakresie przestępczości gospodarczej.
Posługuję się językiem angielskim.

Martyna Fusy-Talarczyk

Radca prawny, doradca podatkowy

Aeroklub Śląski

“Aeroklub Śląski współpracuje z Kancelarią Adwokacką adwokat Anny Groyeckiej-Kurdybelskiej od 2014r, a od 2015r kancelaria świadczy dla nas stałą obsługę prawną. Atutami kancelarii poza przygotowaniem merytorycznym jest szybkość działania i duża znajomość prowadzonych spraw. Niniejszym udzielam Kancelarii mecenas Anny Groyeckiej-Kurdybelskiej pozytywnych referencji.”

TechSpeed Bendkowski Mazur Sp. J.

“Firma TechSpeed Bendkowski Mazur Sp. J. w swej działalności kontaktuje się z wieloma podmiotami różnej wielkości na terenie Polski i w całej Europie. Wielość kontaktów, różnorodność przepisów i wewnętrznych zarządzeń sprawia, że w prowadzonej przez nas działalności konieczna jest szeroka wiedza z zakresu prawa gospodarczego, aktów prawnych oraz rozporządzeń nie tylko na terenie Polski, ale także na rynku europejskim. Kancelaria Adwokacka mecenas Anny Groyeckiej-Kurdybelskiej zawsze jest w stanie przygotować niezbędne ustalenia, zaopiniować już stworzone umowy, bądź skodyfikować je w postaci nowych umów, oficjalnych dokumentów typu Ogólne Warunki Sprzedaży itp. Zawsze możemy liczyć na kompleksową i terminową obsługę, profesjonalne doradztwo i zaangażowanie w prowadzone sprawy. Jako dodatek od kancelarii AGK otrzymujemy też szerokie spojrzenie na prowadzone tematy, wykraczające poza ramy typowej obsługi prawnej, sięgającej również porad biznesowych. Nasza współpraca przebiega bezproblemowo, zawsze terminowo, z pozytywnymi rezultatami, gwarantując nam pewną i wszechstronną obsługę prawną. Niniejszym chcemy udzielić referencji Kancelarii Adwokackiej mecenas Anny Groyeckiej-Kurdybelskiej, która w sposób rzetelny i w pełni profesjonalny obsługuje naszą firmę.”

NT Industry

“Od 2013 r. współpracujemy z Panią Mecenas Anną Groyecką-Kurdybelską i jej Kancelarią Adwokacką. Anna Groyecka-Kurdybelska ma do czynienia ze sprawami o skomplikowanej naturze prawnej, które wymagają głębokiej analizy treści konkretnych przypadków. Udowodniła nam, iż angażuje się w każdą sprawę w jej aspekcie prawnym oraz, że jest zawsze dobrze przygotowana przed każdą rozprawą w sądzie lub przedstawiając nam swoją opinię na dany temat. Jesteśmy zadowoleni ze współpracy z Panią Mecenas i możemy wystawić jej nasze najlepsze referencje rzetelnego doradcy.”

Tetenal Polska Sp. z.o.o.

“Niniejszym informujemy, iż współpraca między Kancelarią Adwokacką pani mecenas Anny Groyeckiej-Kurdybelskiej, a firmą Tetenal Polska Sp. z.o.o. trwa już bez mała okres jednego roku (rozpoczęła się w kwietniu 2013 r.) i głównie polega na obsłudze naszego podmiotu w zakresie prawa gospodarczego i cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem sądowej windykacji należności. Warto nadmienić, iż poprzednio Tetenal Polska obsługiwany był na analogicznym polu przez inną kancelarię, której poziom usług, zwłaszcza w zakresie rozumienia specyfikacji spraw gospodarczych, a także tempo opracowania przekazywanych spraw, był na tyle niezadowalający, iż spowodował niezbędne zmiany. Ich rezultat należy ocenić jako bardzo pozytywny. W ramach bieżących działań operacyjnych pracownicy naszej spółki wybrani do kontaktów z Kancelarią korzystają z jej autorskiego programu do windykacji, umożliwiającego rejestrację on-line spraw oraz monitorowanie poszczególnych etapów dochodzenia należności. Pracownicy naszej firmy oceniają również wysoko nie tylko poziom kompetencji wydelegowanych osób z kancelarii, lecz także ich gotowość do elastycznej współpracy w sprawach, które jak wiadomo zawsze wymagają indywidualnego podejścia. Na koncie naszych dotychczasowych kontaktów z Kancelarią odnotować możemy wymierne sukcesy nie tylko w zakresie tempa i skuteczności windykacji, ale także dużą wolę kooperacji Kancelarii w związku np. z doborem komorników oraz udzieleniem wielu cennych porad, których wartość, wynikająca z doświadczenia Kancelarii, bardzo podnosi w naszym mniemaniu walory współpracy.”

Plawia sp. z o.o.

Plawia sp. z o.o. w Katowicach jest wiodącym na rynku podmiotem specjalizującym się w sprzedaży i montażu urządzeń dźwigowych do transportu osób i towarów. Od lipca 2013 r. Plawia sp. z o. o. korzysta ze stałej obsługi prawnej świadczonej przez Kancelarię Adwokacką adw. Anny Groyeckiej-Kurdybelskiej w Katowicach. W zakres świadczonych przez kancelarię na rzecz spółki Plawia sp. z o. o. usług, wchodzą między innymi:
  • analiza i poprawianie umów, wraz z uzgadnianiem ich treści ze stroną przeciwną (ze szczególnym uwzględnieniem umów o roboty budowlane);
  • windykacja należności (wezwania do zapłaty, pozwy, reprezentacja przed sądami, egzekucja komornicza);
  • a także bieżąca obsługa typowa dla podmiotu jakim jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
Jesteśmy zadowoleni ze współpracy z kancelarią adw. Anny Groyeckiej-Kurdybelskiej.

Wega Mikołów

“Niniejszym chciałbym zarekomendować współpracę z Kancelarią Adwokacką Anny Groyeckiej-Kurdybelskiej, w zakresie usług prawniczo-windykacyjnych. Rekomendowana kancelaria sporządza dla nas umowy handlowe, negocjuje w naszym imieniu spłaty zadłużeń, windykuje należności. W ubiegłym roku załatwiła wszelkie formalności związane z założeniem naszych nowych spółek. Współpraca z wszystkimi pracownikami kancelarii układała się bez zastrzeżeń, z poszanowaniem wszelkich naszych uwag i spostrzeżeń. Powyższe fakty skłaniają do pozytywnego zarekomendowania współpracy z Kancelarią Adwokacką Anny Groyeckiej-Kurdybelskiej.”

Tytan

Z Mecenas Anną Groyecką-Kurdybelską współpracuję od przeszło 3 lat (od 2012 roku). W tym okresie kancelaria wielokrotnie udzielała mojej firmie pomocy prawnej w sporach zarówno z przedsiębiorcami, jak i osobami prywatnymi. Mimo znacznej odległości siedziby kancelarii od miejsca prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej, nie powoduje to w żadnym stopniu uszczerbku dla jakości świadczonych usług czy szybkości podejmowanych działań. Jednocześnie dzięki doświadczeniu kancelarii, zlecane przeze mnie sprawy windykacyjne w zdecydowanej większości zakończyły się ściągnięciem należności od dłużników, często z pozoru niewypłacalnych. Nadto praktycznie całe postępowanie odbywa się bez konieczności mojego osobistego angażowania w sprawę. Niniejszym udzielam pozytywnych referencji.

Elektron

Z usług adwokat Anny Groyeckiej-Kurdybelskiej po raz pierwszy skorzystaliśmy na początku 2012 r. Kancelaria od tego czasu przeprowadziła dla nas szereg spraw windykacyjnych, które dzięki wykorzystaniu przez kancelarię szerokiego wachlarza środków prawnych doprowadzały sprawy w większości do pozytywnego zakończenia. Cenimy sobie osobisty kontakt mailowy i telefoniczny oraz przejrzyste i wyczerpujące informacje na temat prowadzonych spraw. Mimo, że nasza firma znajduje się w Gostyninie (400 km od Katowic – siedziby kancelarii), nie przeszkadza nam to w korzystaniu z usług kancelarii.

Kinetic

“W 2012 r. potrzebowaliśmy pomocy prawnej w zakresie ochrony znaku towarowego i know-how. Obsługę kancelarii adwokat Anny Groyeckiej-Kurdybelskiej polecił nam nasz partner biznesowy i tak do dnia dzisiejszego korzystamy z usług kancelarii. Obecnie kancelaria prowadzi nasze sprawy w różnych dziedzinach prawa (i nie tylko odnośnie znaku towarowego) i jesteśmy zadowoleni ze współpracy. Polecamy kancelarię, nie mamy żadnych uwag co do działania i skuteczności.”

Vademecum

“Kancelaria Adwokacka Mecenas Anny Groyeckiej-Kurdybelskiej prowadzi dla naszej spółki obsługę prawną w zakresie postępowań sądowych. Od początku naszej współpracy pojawiło się kilkadziesiąt spraw, w których pracownicy Kancelarii wykazali się profesjonalizmem, który najlepiej widać po ich przygotowaniu w zakresie prawa materialnego oraz procesowego. Polecamy współpracę z Kancelarią Adwokacką Mecenas Anny Groyeckiej-Kurdybelskiej. Kancelaria w sposób kompleksowy podchodzi do obsługi swoich Klientów. Pracownicy Kancelarii oferują najwyższe standardy współpracy.”

Tadan s.c.

Z kancelarią adwokacką Anny Groyeckiej-Kurdybelskiej współpracujemy od 2012 r. Kancelaria prowadzi dla nas windykację wierzytelności, oraz sprawy związane z bieżącą obsługą prawną (pisanie umów, regulaminów etc.). Prowadzona windykacja wierzytelności jest wyjątkowo rzetelna. Cenimy sobie bezpośredni telefoniczny kontakt pracowników kancelarii z dłużnikami, co wpływa na poziom odzyskiwalności naszych należności. Niniejszym udzielamy referencji.

Głos Zabrza i Rudy Śląskiej

Adwokat Anna Groyecka-Kurdybelska udziela bezpłatnych porad prawnych dla czytelników Głosu Zabrza i Rudy śląskiej od listopada 2011 roku. W tym czasie z jej pomocy skorzystało ponad 600 osób. Czytelnicy są zadowoleni z poziomu porad prawnych, świadczy o tym choćby kolejka chętnych, która tworzy się mimo wcześniejszych zapisów dokonywanych na podstawie kuponów drukowanych w tygodniku.Przekrój tematów podejmowanych podczas porad jest bardzo duży i zróżnicowany. Obejmuje głównie sprawy związane ze spadkami, ale także rozwodami, odszkodowaniami, oraz wszelkimi problemami gospodarczymi.Adwokat Anna Groyecka-Kurdybelska reprezentowała także Głos Zabrza i Rudy Śląskiej przed sądem apelacyjnym w Katowicach w sprawie apelacji o stwierdzenie utraty ważności rejestracji tytułu prasowego. Ta sprawa zakończyła się wygraną.

Elkoplast

“In 2012 the Elkoplast Polska limited liability was looking for a law firm for current service on the area of Poland. We conducted a several interviews in Katowice and we decided to law firm of attorney-at-law Anna Groyecka-Kurdybelska. Cooperation in that law firm worked beyond reproach. We appreciate a good communication (also in English), availabiliti and punctuality, with the help of the law firm we have found a reliable accountant to run the company in Poland. Elkoplast Polska LTD works on mostly a production and distribution of waste containers and tanks for liquids (fuel and water).”

Pwik

“Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej ma przyjemność poinformować, że od 2011 roku współpracuje z Kancelarią doradcy podatkowego Artura Mazura w Katowicach, a od 2014 roku w ramach tej współpracy – również z Kancelarią Adwokacką adwokat Anny Groyeckiej-Kurdybelskiej w Katowicach. Kancelarię zapewniają bieżącą obsługę prawną naszej Spółki, która polega przede wszystkim na opiniowaniu umów, przygotowywaniu i opracowywaniu dokumentacji związanej z przetargami, analizie (pod kątem zgodności z przepisami) projektów aktów wewnętrznych Spółki, udzielaniu porad w sprawach podatkowych i pracowniczych oraz windykacji należności, a w razie potrzeby – reprezentacji Spółki w sporach sądowych. Wiedza i doświadczenie pracowników obu Kancelarii doskonale się uzupełniają, dzięki czemu Spółka ma zapewnioną wszechstronną obsługę na każdym polu działania. Wyrażamy pozytywną opinię na temat współpracy w Kancelarią doradcy podatkowego Artura Mazura oraz Kancelarią Adwokacką adwokat Anny Groyeckiej-Kurdybelskiej. Niniejszym udzielamy obu Kancelariom pozytywnych referencji.”

QuestOptica

“Na początku 2012 r. nawiązaliśmy współpracę z Kancelarią Adwokacką Anny Groyeckiej-Kurdybelskiej. Od tego czasu kancelaria pomaga nam w sprawach prawnych, a w szczególności w windykacji należności. Pracownicy kancelarii są dyspozycyjni i kompetentni. Niniejszym udzielam referencji i rekomenduję wybór usług adwokat Anny Groyeckiej-Kurdybelskiej.”

AutoTurbus

W przeciągu ostatnich 2 lat Kancelaria Adwokacka Anny Groyeckiej-Kurdybelskiej kilkukrotnie pomogła nam w naszych problemach prawnych z innymi przedsiębiorcami. We wszystkich przypadkach usługi kancelarii doprowadziły do satysfakcjonującego dla nas rozstrzygnięcia. Jeśli szukają Państwo rzetelnej kancelarii, rekomenduję adwokat Annę Groyecką-Kurdybelską.

Gmina Niegowa

“Od marca 2015 r. Kancelaria Adwokacka Mecenas Anny Groyeckiej-Kurdybelskiej z siedzibą w Katowicach świadczy usługi na rzecz gminy Niegowa. Zakres świadczonych na rzecz gminy usług obejmuje m.in.: tworzenie i opiniowanie umów i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniach o udzielanie zamówień publicznych, bieżące tworzenie i opiniowanie aktów prawnych organów gminy, opiniowanie decyzji w sprawach indywidualnych, doradztwo i tworzenie odpowiednich dokumentów w sprawach pracowniczych i sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, wsparcie pracowników urzędu gminy i jednostek organizacyjnych gminy w zakresie finansów publicznych i podatków, a także prowadzenie wszelkich postępowań w tym sądowych, administracyjnych i sądowoadministracyjnych. Pracownicy kancelarii są rzetelni, sumienni i należycie wykonują wszystkie powierzone im zadania. Kancelaria posiada odpowiednie zaplecze zarówno merytoryczne jak i organizacyjne, aby zapewnić stałą obsługę jednostki samorządu terytorialnego na zadowalającym poziomie.”

Otto i Marcin Bartkowiak

“Adwokat Anna Groyecka-Kurdybelska (Kancelaria Adwokacka w Katowicach) reprezentowała byłych wspólników i członków organów spółki podczas wielomiesięcznych negocjacji biznesowych związanych z konsekwencjami zbycia udziałów w spółce P.W. Bamarko sp. z o. o. w Bytomiu (właściciela autoryzowanego salonu samochodowego Renault w Bytomiu). Doradztwem i analizą konsekwencji podatkowych tej operacji zajmowała się kancelaria doradcy podatkowego Artura Mazura (Artur Mazur i Prawnicy, Doradztwo Podatkowe i Prawne w Katowicach). Polecamy obie te firmy, które ściśle ze sobą współpracując, zapewniają klientowi kompleksową usługę prawną i podatkową. Pracownicy obu kancelarii stawiają rzetelną ocenę sytuacji, informując o wszelkich ryzykach każdej z możliwych dróg postępowania, a jednocześnie pozostawiając decyzję (świadomą) klientowi.”