PolishEnglishGermanFrench

O naszej kancelarii

Kancelaria Adwokacka Katowice

Nasi specjaliści

Nasz zespół

Firmy, które nam zaufały

Nasze referencje

Artur Mazur

Doradca podatkowy, właściciel kancelarii

Jestem wieloletnim pracownikiem organów podatkowych na stanowisku inspektor kontroli podatkowej. Byłem zatrudniony w Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. jako doradca podatkowy, a jednocześnie pełniłem funkcję Dyrektora Oddziału Śląskiego.
Posiadam wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie doradztwa podatkowego, szczególnie w dziedzinie podatków dochodowych, podatku od towarów i usług oraz ogólnego prawa podatkowego i postępowania podatkowego.
Jestem również wykładowcą specjalizującym się w problematyce kontroli skarbowej i podatkowej.

Anna Groyecka-Kurdybelska

Adwokat, właściciel kancelarii

Jestem adwokatem zrzeszonym w Izbie Adwokackiej w Katowicach. Od 2011 roku prowadzę własną kancelarię adwokacką, a wcześniej przez 5 lat pracowałam w kancelarii adwokackiej, zajmującej się prawem cywilnym i gospodarczym. Przez wszystkie lata mojej praktyki zawodowej, to głównie umowy handlowe (najróżniejsze) i wynikające z nich spory sądowe, stanowiły centrum moich działań i zainteresowań.
W oparciu o zdobyte doświadczenie, obecnie zajmuję się przede wszystkim:
  • Sporządzaniem projektów umów, w tym wzorców umów (np. regulaminów sklepów internetowych, regulaminów udzielania zamówień poniżej progów wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych, ogólnych warunków sprzedaży/zakupu/świadczenia usług, itp.) i wszelkiego rodzaju umów niestandardowych
  • Opiniowaniem przedłożonych przez klientów umów pod kątem interesów klienta i zgodności z prawem, a także celowości zastosowanych środków
  • Negocjowaniem umów dla klienta
  • Analizą ryzyka wynikającego z umów i ustanawianiem zabezpieczeń
  • Prowadzeniem sporów sądowych na tle postanowień umownych
Ponadto zajmuję się sprawami z zakresu bieżącej obsługi przedsiębiorców, praw własności intelektualnej.
Posługuję się językiem angielskim.

Agata Piotrowska

Prawnik

Jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji oraz studiów podyplomowych w zakresie integracji europejskiej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. W latach 2003-2007 byłam pracownikiem organów podatkowych. Posiadam doświadczenie w prowadzeniu postępowań podatkowych, w tym w zakresie udzielania pomocy publicznej.
W 2006 roku odbyłam staż w Biurze Regionalnym Województwa Śląskiego w Brukseli.
Specjalizuję się w dziedzinie podatków dochodowych, podatków lokalnych, podatku od towarów i usług oraz ogólnego prawa podatkowego.
Pracuję w języku angielskim i francuskim.

Ewelina Grajner

Adwokat

Jestem adwokatem zrzeszonym w Izbie Adwokackiej w Katowicach. Drogę do zawodu rozpoczęłam od studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w trakcie których byłam stypendystką programu LLP/Erasmus w Université de Reims Champagne-Ardenne we Francji. Aplikację adwokacką odbyłam przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach.
Moje zainteresowania zawodowe skupiają się wokół prawa cywilnego, w tym procesów odszkodowawczych, postępowań działowych (zniesienie współwłasności, dział spadku, podział majątku wspólnego), ochrony własności i posiadania, prawa rodzinnego, prawa spadkowego i problematyki ksiąg wieczystych. Posiadam doświadczenie w reprezentacji klientów w sporach sądowych właśnie z zakresu powyższych dziedzin prawa i tym zajmuję się na co dzień.
Praktyka pokazała, że potrzebują Państwo pomocy w różnego rodzaju postępowaniach administracyjnych, dlatego również doradzam i reprezentuję klientów przed organami administracji i podmiotami prywatnymi stosującymi procedurę administracyjną oraz sądami administracyjnymi. W szczególności pomagam w legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce, uzyskaniu zezwolenia na pracę, reprezentuję klientów przed Strażą Graniczną i innymi organami.
Jeśli nie znaleźli Państwo w zakładce Oferta – Osoby prywatne interesującej Was dziedziny, zapraszam do bezpośredniego kontaktu.
Posługuję się językiem angielskim i francuskim.

Dominik Palka

Doradca podatkowy i adwokat

Ukończyłem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, specjalność biznes międzynarodowy na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Pracę magisterską z dziedziny arbitrażu międzynarodowego złożyłem i obroniłem pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Wojciecha Popiołka.
Jestem założycielem Koła Naukowego Prawa Prywatnego Międzynarodowego Uniwersytetu Śląskiego.
W swojej praktyce zawodowej zajmuję się obsługą prawną spółek oraz jednostek samorządu terytorialnego. Specjalizuję się w prawie gospodarczym, podatkowym, administracyjnym oraz karno-skarbowym.
Pracuję w języku angielskim.

Agnieszka Handzlik

Adwokat

Ukończyłam studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Pracę magisterską obroniłam w katedrze postępowania karnego pod kierunkiem prof. dr hab. Kazimierza Zgryzka. Obecnie jestem członkiem Okręgowej Izby Adwokackiej w Katowicach.
W praktyce zawodowej skupiłam się przede wszystkim na takich dziedzinach prawa jak szeroko pojęte prawo cywilne, w tym w szczególności prawo zobowiązań umownych, prawo gospodarcze i handlowe, prawo własności przemysłowej, prawo karne, w tym w szczególności w zakresie przestępczości gospodarczej.
Posiadam wieloletnie doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, w tym spółek prawa handlowego z wyłącznym udziałem jednostek samorządu terytorialnego czy też stowarzyszeń.
Zajmuję się m.in. tworzeniem projektów umów handlowych oraz pozostałych produktów opartych o stosunki umowne takich jak różnego rodzaju regulaminy czy też ogólne warunki sprzedaży, zakupu lub świadczenia usług, jak również opiniowaniu już gotowych ich projektów oraz negocjowaniu ich warunków z kontrahentami moich klientów.
Ponadto, zajmuję się również przeprowadzaniem wszechstronnych audytów prawnych umożliwiających zidentyfikowanie i oszacowanie istniejącego i potencjalnego ryzyka związanego z planowanymi przez moich klientów transakcjami kapitałowymi. Wyniki takich audytów umożliwiają moim klientom podjęcie świadomej decyzji co do zawarcia danej transakcji, jednocześnie umożliwiając im wypracowanie strategii negocjacyjnej w rozmowach z drugą stroną.
Reprezentuję klientów w ramach powstałych sporów zarówno na etapie przedsądowym, jak i sądowym.
Moje zainteresowania zawodowe skupiają się również na sprawach karnych, w tym w szczególności sprawach z zakresu przestępczości gospodarczej.
Świadczę usługi z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego, w tym w szczególności prawa zobowiązań umownych, prawa gospodarczego i handlowego, prawa własności przemysłowej oraz prawa karnego, w tym w szczególności w zakresie przestępczości gospodarczej.
Posługuję się językiem angielskim.

Martyna Fussy-Talarczyk

Radca prawny, doradca podatkowy

Agnieszka Lis

Sekretarka

Aeroklub Śląski

“Aeroklub Śląski współpracuje z Kancelarią Adwokacką adwokat Anny Groyeckiej-Kurdybelskiej od 2014r, a od 2015r kancelaria świadczy dla nas stałą obsługę prawną. Atutami kancelarii poza przygotowaniem merytorycznym jest szybkość działania i duża znajomość prowadzonych spraw. Niniejszym udzielam Kancelarii mecenas Anny Groyeckiej-Kurdybelskiej pozytywnych referencji.”

TechSpeed Bendkowski Mazur Sp. J.

“Firma TechSpeed Bendkowski Mazur Sp. J. w swej działalności kontaktuje się z wieloma podmiotami różnej wielkości na terenie Polski i w całej Europie. Wielość kontaktów, różnorodność przepisów i wewnętrznych zarządzeń sprawia, że w prowadzonej przez nas działalności konieczna jest szeroka wiedza z zakresu prawa gospodarczego, aktów prawnych oraz rozporządzeń nie tylko na terenie Polski, ale także na rynku europejskim. Kancelaria Adwokacka mecenas Anny Groyeckiej-Kurdybelskiej zawsze jest w stanie przygotować niezbędne ustalenia, zaopiniować już stworzone umowy, bądź skodyfikować je w postaci nowych umów, oficjalnych dokumentów typu Ogólne Warunki Sprzedaży itp. Zawsze możemy liczyć na kompleksową i terminową obsługę, profesjonalne doradztwo i zaangażowanie w prowadzone sprawy. Jako dodatek od kancelarii AGK otrzymujemy też szerokie spojrzenie na prowadzone tematy, wykraczające poza ramy typowej obsługi prawnej, sięgającej również porad biznesowych. Nasza współpraca przebiega bezproblemowo, zawsze terminowo, z pozytywnymi rezultatami, gwarantując nam pewną i wszechstronną obsługę prawną. Niniejszym chcemy udzielić referencji Kancelarii Adwokackiej mecenas Anny Groyeckiej-Kurdybelskiej, która w sposób rzetelny i w pełni profesjonalny obsługuje naszą firmę.”

NT Industry

“Od 2013 r. współpracujemy z Panią Mecenas Anną Groyecką-Kurdybelską i jej Kancelarią Adwokacką. Anna Groyecka-Kurdybelska ma do czynienia ze sprawami o skomplikowanej naturze prawnej, które wymagają głębokiej analizy treści konkretnych przypadków. Udowodniła nam, iż angażuje się w każdą sprawę w jej aspekcie prawnym oraz, że jest zawsze dobrze przygotowana przed każdą rozprawą w sądzie lub przedstawiając nam swoją opinię na dany temat. Jesteśmy zadowoleni ze współpracy z Panią Mecenas i możemy wystawić jej nasze najlepsze referencje rzetelnego doradcy.”

Tetenal Polska Sp. z.o.o.

“Niniejszym informujemy, iż współpraca między Kancelarią Adwokacką pani mecenas Anny Groyeckiej-Kurdybelskiej, a firmą Tetenal Polska Sp. z.o.o. trwa już bez mała okres jednego roku (rozpoczęła się w kwietniu 2013 r.) i głównie polega na obsłudze naszego podmiotu w zakresie prawa gospodarczego i cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem sądowej windykacji należności. Warto nadmienić, iż poprzednio Tetenal Polska obsługiwany był na analogicznym polu przez inną kancelarię, której poziom usług, zwłaszcza w zakresie rozumienia specyfikacji spraw gospodarczych, a także tempo opracowania przekazywanych spraw, był na tyle niezadowalający, iż spowodował niezbędne zmiany. Ich rezultat należy ocenić jako bardzo pozytywny. W ramach bieżących działań operacyjnych pracownicy naszej spółki wybrani do kontaktów z Kancelarią korzystają z jej autorskiego programu do windykacji, umożliwiającego rejestrację on-line spraw oraz monitorowanie poszczególnych etapów dochodzenia należności. Pracownicy naszej firmy oceniają również wysoko nie tylko poziom kompetencji wydelegowanych osób z kancelarii, lecz także ich gotowość do elastycznej współpracy w sprawach, które jak wiadomo zawsze wymagają indywidualnego podejścia. Na koncie naszych dotychczasowych kontaktów z Kancelarią odnotować możemy wymierne sukcesy nie tylko w zakresie tempa i skuteczności windykacji, ale także dużą wolę kooperacji Kancelarii w związku np. z doborem komorników oraz udzieleniem wielu cennych porad, których wartość, wynikająca z doświadczenia Kancelarii, bardzo podnosi w naszym mniemaniu walory współpracy.”

Plawia sp. z o.o.

Plawia sp. z o.o. w Katowicach jest wiodącym na rynku podmiotem specjalizującym się w sprzedaży i montażu urządzeń dźwigowych do transportu osób i towarów. Od lipca 2013 r. Plawia sp. z o. o. korzysta ze stałej obsługi prawnej świadczonej przez Kancelarię Adwokacką adw. Anny Groyeckiej-Kurdybelskiej w Katowicach. W zakres świadczonych przez kancelarię na rzecz spółki Plawia sp. z o. o. usług, wchodzą między innymi:
  • analiza i poprawianie umów, wraz z uzgadnianiem ich treści ze stroną przeciwną (ze szczególnym uwzględnieniem umów o roboty budowlane);
  • windykacja należności (wezwania do zapłaty, pozwy, reprezentacja przed sądami, egzekucja komornicza);
  • a także bieżąca obsługa typowa dla podmiotu jakim jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
Jesteśmy zadowoleni ze współpracy z kancelarią adw. Anny Groyeckiej-Kurdybelskiej.

Wega Mikołów

“Niniejszym chciałbym zarekomendować współpracę z Kancelarią Adwokacką Anny Groyeckiej-Kurdybelskiej, w zakresie usług prawniczo-windykacyjnych. Rekomendowana kancelaria sporządza dla nas umowy handlowe, negocjuje w naszym imieniu spłaty zadłużeń, windykuje należności. W ubiegłym roku załatwiła wszelkie formalności związane z założeniem naszych nowych spółek. Współpraca z wszystkimi pracownikami kancelarii układała się bez zastrzeżeń, z poszanowaniem wszelkich naszych uwag i spostrzeżeń. Powyższe fakty skłaniają do pozytywnego zarekomendowania współpracy z Kancelarią Adwokacką Anny Groyeckiej-Kurdybelskiej.”

Tytan

Z Mecenas Anną Groyecką-Kurdybelską współpracuję od przeszło 3 lat (od 2012 roku). W tym okresie kancelaria wielokrotnie udzielała mojej firmie pomocy prawnej w sporach zarówno z przedsiębiorcami, jak i osobami prywatnymi. Mimo znacznej odległości siedziby kancelarii od miejsca prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej, nie powoduje to w żadnym stopniu uszczerbku dla jakości świadczonych usług czy szybkości podejmowanych działań. Jednocześnie dzięki doświadczeniu kancelarii, zlecane przeze mnie sprawy windykacyjne w zdecydowanej większości zakończyły się ściągnięciem należności od dłużników, często z pozoru niewypłacalnych. Nadto praktycznie całe postępowanie odbywa się bez konieczności mojego osobistego angażowania w sprawę. Niniejszym udzielam pozytywnych referencji.

Elektron

Z usług adwokat Anny Groyeckiej-Kurdybelskiej po raz pierwszy skorzystaliśmy na początku 2012 r. Kancelaria od tego czasu przeprowadziła dla nas szereg spraw windykacyjnych, które dzięki wykorzystaniu przez kancelarię szerokiego wachlarza środków prawnych doprowadzały sprawy w większości do pozytywnego zakończenia. Cenimy sobie osobisty kontakt mailowy i telefoniczny oraz przejrzyste i wyczerpujące informacje na temat prowadzonych spraw. Mimo, że nasza firma znajduje się w Gostyninie (400 km od Katowic – siedziby kancelarii), nie przeszkadza nam to w korzystaniu z usług kancelarii.

Kinetic

“W 2012 r. potrzebowaliśmy pomocy prawnej w zakresie ochrony znaku towarowego i know-how. Obsługę kancelarii adwokat Anny Groyeckiej-Kurdybelskiej polecił nam nasz partner biznesowy i tak do dnia dzisiejszego korzystamy z usług kancelarii. Obecnie kancelaria prowadzi nasze sprawy w różnych dziedzinach prawa (i nie tylko odnośnie znaku towarowego) i jesteśmy zadowoleni ze współpracy. Polecamy kancelarię, nie mamy żadnych uwag co do działania i skuteczności.”

Vademecum

“Kancelaria Adwokacka Mecenas Anny Groyeckiej-Kurdybelskiej prowadzi dla naszej spółki obsługę prawną w zakresie postępowań sądowych. Od początku naszej współpracy pojawiło się kilkadziesiąt spraw, w których pracownicy Kancelarii wykazali się profesjonalizmem, który najlepiej widać po ich przygotowaniu w zakresie prawa materialnego oraz procesowego. Polecamy współpracę z Kancelarią Adwokacką Mecenas Anny Groyeckiej-Kurdybelskiej. Kancelaria w sposób kompleksowy podchodzi do obsługi swoich Klientów. Pracownicy Kancelarii oferują najwyższe standardy współpracy.”

Tadan s.c.

Z kancelarią adwokacką Anny Groyeckiej-Kurdybelskiej współpracujemy od 2012 r. Kancelaria prowadzi dla nas windykację wierzytelności, oraz sprawy związane z bieżącą obsługą prawną (pisanie umów, regulaminów etc.). Prowadzona windykacja wierzytelności jest wyjątkowo rzetelna. Cenimy sobie bezpośredni telefoniczny kontakt pracowników kancelarii z dłużnikami, co wpływa na poziom odzyskiwalności naszych należności. Niniejszym udzielamy referencji.

Głos Zabrza i Rudy Śląskiej

Adwokat Anna Groyecka-Kurdybelska udziela bezpłatnych porad prawnych dla czytelników Głosu Zabrza i Rudy śląskiej od listopada 2011 roku. W tym czasie z jej pomocy skorzystało ponad 600 osób. Czytelnicy są zadowoleni z poziomu porad prawnych, świadczy o tym choćby kolejka chętnych, która tworzy się mimo wcześniejszych zapisów dokonywanych na podstawie kuponów drukowanych w tygodniku.Przekrój tematów podejmowanych podczas porad jest bardzo duży i zróżnicowany. Obejmuje głównie sprawy związane ze spadkami, ale także rozwodami, odszkodowaniami, oraz wszelkimi problemami gospodarczymi.Adwokat Anna Groyecka-Kurdybelska reprezentowała także Głos Zabrza i Rudy Śląskiej przed sądem apelacyjnym w Katowicach w sprawie apelacji o stwierdzenie utraty ważności rejestracji tytułu prasowego. Ta sprawa zakończyła się wygraną.

Elkoplast

“In 2012 the Elkoplast Polska limited liability was looking for a law firm for current service on the area of Poland. We conducted a several interviews in Katowice and we decided to law firm of attorney-at-law Anna Groyecka-Kurdybelska. Cooperation in that law firm worked beyond reproach. We appreciate a good communication (also in English), availabiliti and punctuality, with the help of the law firm we have found a reliable accountant to run the company in Poland. Elkoplast Polska LTD works on mostly a production and distribution of waste containers and tanks for liquids (fuel and water).”

Pwik

“Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej ma przyjemność poinformować, że od 2011 roku współpracuje z Kancelarią doradcy podatkowego Artura Mazura w Katowicach, a od 2014 roku w ramach tej współpracy – również z Kancelarią Adwokacką adwokat Anny Groyeckiej-Kurdybelskiej w Katowicach. Kancelarię zapewniają bieżącą obsługę prawną naszej Spółki, która polega przede wszystkim na opiniowaniu umów, przygotowywaniu i opracowywaniu dokumentacji związanej z przetargami, analizie (pod kątem zgodności z przepisami) projektów aktów wewnętrznych Spółki, udzielaniu porad w sprawach podatkowych i pracowniczych oraz windykacji należności, a w razie potrzeby – reprezentacji Spółki w sporach sądowych. Wiedza i doświadczenie pracowników obu Kancelarii doskonale się uzupełniają, dzięki czemu Spółka ma zapewnioną wszechstronną obsługę na każdym polu działania. Wyrażamy pozytywną opinię na temat współpracy w Kancelarią doradcy podatkowego Artura Mazura oraz Kancelarią Adwokacką adwokat Anny Groyeckiej-Kurdybelskiej. Niniejszym udzielamy obu Kancelariom pozytywnych referencji.”

QuestOptica

“Na początku 2012 r. nawiązaliśmy współpracę z Kancelarią Adwokacką Anny Groyeckiej-Kurdybelskiej. Od tego czasu kancelaria pomaga nam w sprawach prawnych, a w szczególności w windykacji należności. Pracownicy kancelarii są dyspozycyjni i kompetentni. Niniejszym udzielam referencji i rekomenduję wybór usług adwokat Anny Groyeckiej-Kurdybelskiej.”

AutoTurbus

W przeciągu ostatnich 2 lat Kancelaria Adwokacka Anny Groyeckiej-Kurdybelskiej kilkukrotnie pomogła nam w naszych problemach prawnych z innymi przedsiębiorcami. We wszystkich przypadkach usługi kancelarii doprowadziły do satysfakcjonującego dla nas rozstrzygnięcia. Jeśli szukają Państwo rzetelnej kancelarii, rekomenduję adwokat Annę Groyecką-Kurdybelską.

Gmina Niegowa

“Od marca 2015 r. Kancelaria Adwokacka Mecenas Anny Groyeckiej-Kurdybelskiej z siedzibą w Katowicach świadczy usługi na rzecz gminy Niegowa. Zakres świadczonych na rzecz gminy usług obejmuje m.in.: tworzenie i opiniowanie umów i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniach o udzielanie zamówień publicznych, bieżące tworzenie i opiniowanie aktów prawnych organów gminy, opiniowanie decyzji w sprawach indywidualnych, doradztwo i tworzenie odpowiednich dokumentów w sprawach pracowniczych i sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, wsparcie pracowników urzędu gminy i jednostek organizacyjnych gminy w zakresie finansów publicznych i podatków, a także prowadzenie wszelkich postępowań w tym sądowych, administracyjnych i sądowoadministracyjnych. Pracownicy kancelarii są rzetelni, sumienni i należycie wykonują wszystkie powierzone im zadania. Kancelaria posiada odpowiednie zaplecze zarówno merytoryczne jak i organizacyjne, aby zapewnić stałą obsługę jednostki samorządu terytorialnego na zadowalającym poziomie.”

Otto i Marcin Bartkowiak

“Adwokat Anna Groyecka-Kurdybelska (Kancelaria Adwokacka w Katowicach) reprezentowała byłych wspólników i członków organów spółki podczas wielomiesięcznych negocjacji biznesowych związanych z konsekwencjami zbycia udziałów w spółce P.W. Bamarko sp. z o. o. w Bytomiu (właściciela autoryzowanego salonu samochodowego Renault w Bytomiu). Doradztwem i analizą konsekwencji podatkowych tej operacji zajmowała się kancelaria doradcy podatkowego Artura Mazura (Artur Mazur i Prawnicy, Doradztwo Podatkowe i Prawne w Katowicach). Polecamy obie te firmy, które ściśle ze sobą współpracując, zapewniają klientowi kompleksową usługę prawną i podatkową. Pracownicy obu kancelarii stawiają rzetelną ocenę sytuacji, informując o wszelkich ryzykach każdej z możliwych dróg postępowania, a jednocześnie pozostawiając decyzję (świadomą) klientowi.”