Niektóre obowiązki pracodawcy zatrudniającego cudzoziemca (część 1.)

Niektóre obowiązki pracodawcy zatrudniającego cudzoziemca (część 1.)

CZĘŚĆ 2 artykułu dostępna – kliknij TUTAJ.

CZĘŚĆ 3 ARTYKUŁU – kliknij TUTAJ.

Zatrudnienie na podstawie zezwolenia na pracę

Niniejszy wpis, to pierwszy z kilku poświęconych obowiązkom pracodawcy. Obowiązki te ciążą na pracodawcy zatrudniającym cudzoziemca na podstawie zezwolenia na pracę.

Co oświadcza pracodawca?

Zatrudniając cudzoziemców, pracodawcy składają przed urzędami wiele oświadczeń i zapewnień. Większości tych oświadczeń nikt nie czyta. Tym samym niejednokrotnie pracodawcy podpisują takie oświadczenia, nie do końca zdając sobie sprawę, co dokładnie podpisują, do czego się zobowiązują i co oświadczają.

Jednym z takich oświadczeń jest zapewnienie, że pracodawca zapoznał się z przepisami regulującymi zasady zatrudniania cudzoziemców. Ale czy faktycznie tak jest? Czy rzeczywiście każdy pracodawca składający wniosek o zezwolenie na pracę dla cudzoziemca, zapoznał się z wszystkimi przepisami. Czy je zapamiętał i czy je zrozumiał.

 

Inne artykuły w kategorii CUDZOZIEMCY na naszym BLOGU – kliknij TUTAJ.

Oferta pomocy prawnej CUDZOZIEMCOM – ZAPRASZAM.

Jeżeli potrzebujesz pomocy, zapraszamy do kontaktu – adwokat Katowice – biuro@adwokatagk.pl tel. 322541818

Podstawowe obowiązki pracodawcy

  1. Faktyczne warunki zatrudnienia, wskazane w umowie o pracę, muszą być zgodne z warunkami pracy określonymi w uzyskanym zezwoleniu na pracę.
  2. Pracodawca ma obowiązek aktualizować wysokość wynagrodzenia za pracę, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W praktyce jeżeli cudzoziemiec za pracę otrzymuje wynagrodzenie minimalne, to należy to wynagrodzenie aktualizować, jak każdemu innemu pracownikowi.
  3. Umowę o pracę z cudzoziemcem należy zawrzeć na piśmie. Przed podpisaniem umowy cudzoziemiec musi otrzymać tłumaczenie umowy na język dla niego zrozumiały.
  4. Wojewoda wydając zezwolenie na pracę przekazuje pracodawcy dwa oryginalne egzemplarze. Jeden egzemplarz pracodawca musi przekazać pracownikowi.
  5. Kolejnym obowiązkiem pracodawcy jest informowanie cudzoziemca o działaniach podejmowanych w związku z postępowaniem o udzielenie (przedłużenie) zezwolenia na pracę, treści decyzji, czy uchyleniu zezwolenia na pracę.
  6. Pracodawca winien dochować należytej staranności w postępowaniach o zezwolenie, przedłużenie i uchylenie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca.
  7. Pracodawca powinien udostępniać dokumenty potwierdzające wypełnienie powyższych obowiązków określonym organom. Najczęściej organy, którym należy udostępniać dokumenty to: terenowa jednostka ZUS, organy PIP, organy Krajowej Administracji Skarbowej, Straż Graniczna, Policja, konsul lub wojewoda inny niż wydał decyzję o zezwoleniu na pracę. Udostępnienie następuje na wniosek wskazanych organów.

Dalsze obowiązki pracodawcy

W kolejnym wpisie omówimy dalsze obowiązki pracodawcy wobec cudzoziemców. Jednakże oprócz obowiązków wynikających z przepisów szczególnych, o których mowa była m.in. w  niniejszym wpisie, pracodawca nie może też zapominać o podstawowych obowiązkach wynikających z przepisów prawa regulujących zatrudnianie pracowników.

Wpis uwzględnia stan prawny na 18.10.2019 r.

 

Publikowane na blogu treści nie stanowią porady prawnej i kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie lub podejmowanie na ich podstawie czynności w indywidualnych sprawach, ponieważ stan faktyczny sprawy czytelnika może odbiegać od stanu faktycznego przypadków opisanych na blogu. Jeśli potrzebujesz indywidualnej porady, umów się na spotkanie.

Udostępnij
Projekt i wykonanie: Ad-visions.pl Created by: Ad-visions.pl