PolishEnglishGermanFrench
koronawirus Czy wolno wychodzić z domu?
Koronawirus – ograniczenia w życiu codziennym na dzień 25.03.2020

Spis treści

W związku z rosnącym w siłę wirusem SARS-CoV-2 wprowadzono w Polsce kolejne ograniczenia życia codziennego. W trakcie konferencji  24.03.2020 r. Premier Rady Ministrów i oraz Minister Zdrowia zapowiedzieli m.in. ograniczenia przemieszczania się i zgromadzeń. W związku z tym, że opublikowano już rozporządzenie Ministra Zdrowia w powyższym zakresie, niezwłocznie informujemy o szczegółach restrykcji. Jakie dalsze ograniczenia w życiu codziennym wywołał koronawirus?

Koronawirus a ograniczenia wyjścia z domu

Najistotniejsze restrykcje dotyczą ograniczenia w wychodzeniu z domu. I tak, zgodnie z rozporządzeniem, wprowadzono zakaz przemieszczania się osób po terytorium RP z następującymi wyjątkami.

Można się przemieszczać do i z pracy. Dozwolone jest również przemieszczanie się w celu zakupu towarów lub usług związanych z pracą. Wyłączenie dotyczy zarówno samozatrudnionych, jak i pracowników.

Wyjścia z domu są dozwolone również w przypadku zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego. Pojęcie to jest nieostre (niedoprecyzowane), zatem każdorazowo o niezbędności potrzeb decydować będzie podmiot dokonujący kontroli. Do tej pory wskazano wyłącznie, że takim niezbędnym wyjściem są wyjścia na zakupy, do apteki, lekarza czy z psem. Zgodnie ze stanowiskiem Kancelarii Premiera, wyjście na spacer albo pobiegać  do parku czy lasu może być uznane za czynność niezbędną, o ile zachowane zostaną rozsądne limity osób oraz odległości.

Co istotne załatwiać tego typu niezbędne sprawy mogą nie tylko sami zainteresowani, ale również ich najbliżsi (definicja poniżej) oraz osoby najbliższe osoby pozostające we wspólnym pożyciu (osoby najbliższe konkubenta, partnera).

Pod pojęciem osób najbliższych rozumiemy natomiast:

– małżonka,

– wstępnego,

– zstępnego,

– rodzeństwo,

– powinowatych w tej samej co ww. linii lub stopniu,

– osobę pozostającą w stosunku przysposobienia oraz jej małżonka,

–  osobę pozostającą we wspólnym pożyciu.

Co ważne, wyjścia z domu zostały również ograniczona w zakresie ilości osób w nich uczestniczących – maksymalnie do dwóch. Równocześnie osoby te mają pozostać w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie. Przy czym ograniczenie odległościowe ponownie nie dotyczy osób najbliższych. Tym samym można spokojnie iść za rękę z dzieckiem, o ile oczywiście wyjście takie jest niezbędne.

Koronawirus – rozwiązanie umowy o pracę

Koronawirus a prawo pracy

Koronawirus a opłaty stałe

Koronawirus – poradnik przedsiębiorcy na dzień 24.03.2020

Koronawirus a wynagrodzenie przestojowe

Koronawirus a zatory płatnicze

Koronawirus a ograniczenia w gromadzeniu się. Czy obejmują zakłady pracy? Czy spotkanie w domu to zgromadzenie?

Kolejną daleko idącą zmianą jest wprowadzenie zakazu organizowania nie tylko zgromadzeń, ale również wszelkiego rodzaju innych spotkań, imprez, zebrań. Spod powyższego ograniczenia wyłączone zostały wyłącznie dwa przypadki.

Pierwszym z nich są spotkania i imprezy w gronie najbliższych osób (zgodnie z powyższą definicją) lub osób najbliższych naszego partnera.

Drugi wyjątek stanowi gromadzenie się ludzi w związku w wykonywaniem czynności zawodowych lub zadań służbowych.

Zakaz nie obejmuje zatem zgrupowań ludzi w zakładach pracy. Potwierdzają to zresztą postulaty płynące z różnych stron, co do organizacji pracy zdalnej, ograniczania liczby pracowników w zakładzie do minimum czy zwiększania odległości pomiędzy stanowiskami pracy. Podobnie w przypadku spotkań rodzinnych – nie są one zakazane, niemniej jednak zdrowy rozsądek nakazuje ich ograniczenie.

Podobnie w przypadku wyjść do sklepów, banków, na pocztę i w innych tego tupu celach. Takiego zdarzenia nie powinno się traktować, jako zgromadzenia czy spotkania. Jest to raczej zbiorowisko ludzi, dla których spotkanie w tym miejscu nie jest celem samym w sobie. Zatem, o ile wyjścia takie są niezbędne, nikt nie powinien bać się kary za wyjście w tym celu z domu i spotkanie z innymi przypadkowymi ludźmi.

Koronawirus a ograniczenia w komunikacji miejskiej

Zgodnie z rozporządzeniem, środkami publicznego transportu zbiorowego jednocześnie może podróżować maksymalnie tyle osób, ile wynosi połowa miejsc siedzących.

Koronawirus a ograniczenia w obrządkach religijnych

Rozporządzenie dopuszcza wyjścia z domu w celu sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego. Niemniej jednak od 25.03.2020 r. do 11.04.2020 r. liczba osób uprawnionych do jednoczesnego uczestnictwa w tych obrzędach została znacznie ograniczona. I tak, udział w nich może brać nie więcej niż pięć osób. Do liczby tej nie wlicza się osób sprawujących posługę, a w przypadku pogrzebu – osób zatrudnionych przez zakład pogrzebowy.

Zakazy dotyczą nie tylko mszy, ale również pogrzebów, ślubów czy chrzcin.

Kogo ograniczenia w życiu codziennym związane z koronawirusem nie dotyczą?

Poza wspomnianymi wyjątkami (osoby najbliższe, pracownicy), powyższe ograniczenia nie obejmują wolontariatu w walce z koronawirusem.

Ograniczenia w życiu codziennym a kara za ich naruszenie

Zastrzec jednak należy, że treść niniejszego artykułu stanowi wyłącznie propozycję interpretacji wprowadzonych przepisów w oparciu o tzw. wykładnię systemową i celowościową. Z przyczyn oczywistych, trudno w chwili obecnej stwierdzić, jak przepisy te interpretować będą poszczególne organy czy kontrolujący.

Może się zdarzyć, że to co w ramach jednej kontroli będzie uzasadnionym wyjściem, w ocenie innych osób nie będzie już niezbędne.

Sankcją za naruszenie któregokolwiek z zakazów jest możliwość nałożenia na taką osobę grzywny w wysokości do 5.000 zł.

Jeżeli potrzebujesz pomocy zapraszamy do kontaktu – adwokat Katowice,  biuro@adwokatagk.pl lub tel. 322541818.

Do kiedy ograniczenia w życiu codziennym?

Na dzień dzisiejszy wiadomo już, że ww. ograniczenia obowiązywać będą do 11 kwietnia 2020 r. Niewykluczone jednak, że obostrzeń będzie więcej lub czas ich trwania dłuższy. Będziemy starali się na bieżąco informować o zmianach.

Podstawa prawna :

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii ,

– kodeks karny

– ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

– kodeks wykroczeń

 

Stan prawny na 24.03.2020 r.

Zobacz również ostatnie artykuły

Prawo karne

Nielegalne uzyskanie informacji

[lwptoc] Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej gwarantuje każdemu wolność i ochronę tajemnicy komunikowania się. Prawa te można ograniczyć jedynie w przypadkach wymienionych w aktach prawnych rzędu ustawy

Czytaj dalej
Prawo administracyjne

Zmiana nazwiska po rozwodzie

Zmiana nazwiska po rozwodzie. Kiedy jest dopuszczalna, co trzeba zrobić, jak przebiega procedura i kogo dotyczy. O tym w dzisiejszym wpisie. Inne wpisy z zakresu

Czytaj dalej