PolishEnglishGermanFrench
Koronawirus – jak przedłużyć legalny pobyt w Polsce

Spis treści

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła na świecie pandemię koronawirusa (COVID-19). Z kolei od 14 marca 2020 r. w Polsce wprowadzono stan zagrożenia epidemicznego, co oznacza różnego rodzaju ograniczenia. Jednym z nich jest zamknięcie granic, które spowodowało odwołanie międzynarodowych lotów samolotowych. Dla cudzoziemców, którzy mają ograniczony czas legalnego pobytu w Polsce, a z drugiej strony których powrót do domu wymaga podróży samolotowej i którzy do 14 marca 2020 r. nie wyjechali z Polski sytuacja skomplikowała się. Zatem, gdy koronawirus rządzi naszym życiem, jak przedłużyć legalny pobyt w Polsce? Poniższe wskazówki przydadzą się również w czasie, gdy epidemii już nie będzie.

Inne artykuły w kategorii CUDZOZIEMCY na naszym BLOGU – kliknij TUTAJ.

Oferta pomocy prawnej CUDZOZIEMCOM – ZAPRASZAM.

Jeżeli potrzebujesz pomocy, zapraszamy do kontaktu – adwokat Katowice – biuro@adwokatagk.pl tel. 322541818

Jak przedłużyć legalny pobyt w Polsce

Sposób przedłużenia legalnego pobytu będzie inny w zależności od tego skąd pochodzisz. Czy pochodzisz z państwa objętego ruchem bezwizowym czy może przyjechałeś na podstawie wizy Schengen albo krajowej.

Jeżeli jesteś obywatelem państwa ze zniesionym obowiązkiem wizowym masz praktycznie jedną opcję, musisz złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy. Formularz do pobrania tutaj. W uzasadnionych wypadkach, o ile szczególne umowy międzynarodowe dają taką możliwość, wojewoda może przedłużyć cudzoziemcowi pobyt bezwizowy. Jednak tę możliwość należy traktować zupełnie wyjątkowo.

Z kolei gdy przyjechałeś do Polski na podstawie wizy krajowej albo wizy Schengen, to masz dwie możliwości:

  1. złożyć wniosek o przedłużenie posiadanej wizy (formularze – przedłużenie wizy krajowej, wizy Schengen) lub
  2. złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy (formularz).

Gdzie złożyć wniosek

Wszystkie wspomniane wnioski, zarówno o przedłużenie wizy, jak i o zezwolenie na pobyt czasowy, musisz złożyć do wojewody. W praktyce wnioski składasz do urzędu wojewódzkiego w miejscu, w którym przebywasz.

Czyli, np. jeżeli przebywasz w Warszawie i okolicach będzie to Mazowiecki Urząd Wojewódzki, jeżeli jesteś na Śląsku – Śląski Urząd Wojewódzki. Uwaga, urzędy w dużych województwach poza główną siedzibą mają również filie. Przykładowo, jeżeli przebywasz w okolicach Bielska-Białej wniosek powinieneś złożyć w siedzibie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bielsku-Białej, a nie w Katowicach.

Kiedy i jak złożyć wniosek

Niezależnie od tego, który wniosek składasz, to pamiętaj o terminie. Żeby skutecznie przedłużyć legalność swojego pobytu, koniecznie musisz wniosek złożyć najpóźniej w ostatnim dniu legalnego pobytu. Jeżeli przegapisz ten dzień, twój pobyt w Polsce (po przekroczeniu dozwolonego okresu) będzie potraktowany jako nielegalny. Zatem sprawdź dokładnie do kiedy możesz być w Polsce legalnie na podstawie już posiadanych dokumentów.

Co do zasady wniosek powinno się złożyć osobiście, żeby jednocześnie dopełnić wszystkich formalności. Obecnie nie jest to jednak możliwe, urzędy wstrzymały przyjmowanie jakichkolwiek osób, nawet do biura podawczego. Poza okresem epidemii osobiste złożenie wniosku też jest bardzo trudne. Koronawirus zatrzymał Cię w Polsce, urzędy są zamknięte, jak zatem przedłużyć legalny pobyt w Polsce? Jedyne wyjście to pobrać formularz odpowiedniego wniosku z internetu, wydrukować, wypełnić i wysłać pocztą (na adres odpowiedniego urzędu).

Nie możesz jednak skorzystać z dowolnej firmy pocztowej czy kurierskiej. Żeby nie było żadnych wątpliwości co do daty złożenia wniosku, musisz go koniecznie wysłać Pocztą Polską, listem poleconym, najlepiej z potwierdzeniem odbioru. Potwierdzenie nadania (i odbioru) to będzie twój jedyny dowód na to, że wniosek wysłałeś w terminie (w czasie legalnego pobytu). Wysłanie wniosku Pocztą Polską (najpóźniej w ostatnim dniu legalnego pobytu) gwarantuje, że urząd uzna, że dotrzymałeś terminu i twój pobyt będzie mógł być uznany za legalny.

Czy wysłanie formularza wniosku to wszystko co muszę zrobić

Nie, to nie wszystko. Twój wniosek nie może zawierać braków formalnych. W odniesieniu do każdego z wniosków będą one nieco inne. Ważne, żeby w formularz wypełnić i podpisać czytelnie imieniem i nazwiskiem. Kluczowe jest poprawne uzupełnienie Twoich danych, w szczególności adresu pobytu w Polsce, co jest tak samo ważne w odniesieniu do wszystkich wniosków. Jeżeli nie jesteś pewien jak poprawnie wypełnić którąś z rubryk, umów się na poradę prawną lub zostaw tę rubrykę pustą, uzupełnisz ją później.

Wniosek o przedłużenie wizy – podstawowe wymagania

Do wniosku należy dołączyć:

– aktualną fotografię,

– kopię paszportu – można dołączyć kopię poświadczoną notarialnie (w późniejszym terminie urząd zażąda paszportu do wglądu),

– potwierdzenie uiszczenia opłaty (z wyjątkiem wniosku o przedłużenie wizy Schengen, jeżeli wniosek jest składany ze względu na wystąpienie siły wyższej; epidemia koronawirusa, która spowodowała, że musiałeś zostać w Polsce z pewnością jest siłą wyższą),

– dokumenty potwierdzające cel i warunki planowanego pobytu, środki finansowe na dalszy pobyt oraz podróż powrotną (lub wykupiony bilet),

–  potwierdzenie posiadania ubezpieczenia zdrowotnego lub podróżnego ubezpieczenia medycznego.

Wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy –  podstawowe wymagania formalne

Wymagań formalnych koniecznych do samego wszczęcia postępowania, poza wypełnieniem formularza wniosku, nie jest zbyt wiele i różnią się w zależności od celu pobytu. Obecnie, gdy urzędy wojewódzkie są zamknięte dla klientów, z pewnością nie wypełnisz jednego z najważniejszych wymagań formalnych, jakim jest złożenie odcisków linii papilarnych.

Inne wymagania formalne, które musisz spełnić niezależnie od celu pobytu, to z pewnością dołączenie fotografii i uiszczenie opłaty od wniosku (co do zasady 330 zł, w niektórych wypadkach 440 zł albo 170 zł).

Jak sprawdzić czy wypełniłem wszystkie wymagania formalne

Każdy z wniosków ma swoje wymagania formalne. Jeżeli ich nie spełniłeś przy wysłaniu wniosku (np. nie załączyłeś fotografii lub potwierdzenia opłaty), ale prawidłowo podałeś swoje dane osobowe i adres zamieszkania, to dostaniesz z urzędu pismo. Uważnie je przeczytaj. Będzie to wezwanie do uzupełniania tzw. braków formalnych, które będą podane w piśmie. Dostaniesz 7 dni na ich uzupełnienie. To bardzo ważny termin, którego bezwzględnie musisz dotrzymać. W przeciwnym razie urząd zostawi Twój wniosek bez rozpoznania, a twój pobyt będzie uznany za nielegalny.

W jaki sposób legalność mojego pobytu zostanie przedłużona

Jeżeli wniosek o przedłużenie ważności wizy albo wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy złożyłeś w czasie legalnego pobytu w Polsce. Wniosek ten był kompletny (nie było braków formalnych, albo braki uzupełniłeś w terminie podanym przez urząd), to twój pobyt uznany będzie za legalny od dnia złożenia wniosku do czasu wydania ostatecznej decyzji w sprawie. Pobyt będzie legalny, nawet jeżeli decyzja będzie odmowna.

Powyższe wskazówki zastosowanie mają nie tylko w czasie, gdy koronawirus zamknął granice państw. Mają zastosowanie zawsze, jeżeli chcesz przedłużyć legalny pobyt w Polsce.

Stan prawny: 03.2020 r.

Zobacz również ostatnie artykuły

Prawo karne

Nielegalne uzyskanie informacji

[lwptoc] Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej gwarantuje każdemu wolność i ochronę tajemnicy komunikowania się. Prawa te można ograniczyć jedynie w przypadkach wymienionych w aktach prawnych rzędu ustawy

Czytaj dalej
Prawo rodzinne

Zmiana nazwiska po rozwodzie

Zmiana nazwiska po rozwodzie. Kiedy jest dopuszczalna, co trzeba zrobić, jak przebiega procedura i kogo dotyczy. O tym w dzisiejszym wpisie. Inne wpisy z zakresu

Czytaj dalej