PolishEnglishGermanFrench
spadek
Komu wypłacić wynagrodzenie po śmierci pracownika

Spis treści

Komu pracodawca powinien wypłacić wynagrodzenie po śmierci pracownika. Okazuje się, że odpowiedź na to pytanie nie jest tak oczywista jak mogłoby się wydawać. Czy pracodawca powinien czekać na wykazanie przez spadkobierców pracownika postanowienia o stwierdzeni nabycia spadku (albo aktu poświadczenia dziedziczenia)? Okazuje się, że nie.

[lwptoc]

Wynagrodzenie po śmierci pracownika

W takiej sytuacji wypłaca się wynagrodzenie osobom, którym przysługuje prawo do renty rodzinnej po pracowniku. Z kolei prawo do renty rodzinnej reguluje ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W artykule 67 tej ustawy mamy wskazany krąg osób, którym przysługuje renta rodzinna. Są to:

  1. dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione;
  2. przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, z wyłączeniem dzieci przyjętych na wychowanie i utrzymanie w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka
  3. małżonek (wdowa i wdowiec);
  4. rodzice.

Czy zawsze świadczenie przysługuje im wszystkim łącznie i ewentualnie w jakich częściach, na to odpowiedź znajdziemy w kolejnych przepisach ww. ustawy. I tak:

Dzieci

1) dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione – do ukończenia 16 lat albo do ukończenia nauki w szkole, jeśli mają więcej niż 16 lat, ale nie dłużej niż do 25 roku życia albo bez względu na wiek, jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy

Wnuki, rodzeństwo i inne dzieci

2) przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, z wyłączeniem dzieci przyjętych na wychowanie i utrzymanie w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka – jeśli zostały przyjęte na wychowanie i utrzymanie co najmniej na rok przed śmiercią ubezpieczonego (emeryta lub rencisty), chyba że śmierć była następstwem wypadku, oraz nie mają prawa do renty po zmarłych rodzicach

Małżonek

3) małżonek (wdowa i wdowiec) – jeśli w chwili śmierci męża osiągnęła wiek 50 lat lub była niezdolna do pracy albo wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnione do renty rodzinnej po zmarłym mężu, które nie osiągnęło 16 lat, a jeżeli kształci się w szkole – 18 lat życia, lub jeżeli sprawuje pieczę nad dzieckiem całkowicie niezdolnym do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolnym do pracy, uprawnionym do renty rodzinnej.

Rodzice

4) rodzice. Co ważne, rodzice zmarłego pracownika mają prawo do świadczeń:

  • gdy zmarły pracownik bezpośrednio przed śmiercią przyczyniał się do utrzymania rodziców,
  • jeśli w chwili śmierci pracownika rodzice/rodzic mieli co najmniej 50 lat lub byli niezdolni do pracy, a także gdy osiągnęli wiek 50 lat lub stali się niezdolni do pracy po śmierci pracownika, nie później niż w ciągu 5 lat od jego śmierci.

Powyższe nie oznacza, że dana osoba musi pobierać rentę rodzinną, aby być uprawnioną do wynagrodzenia po zmarłym pracowniku. Wystarczy, że taka osoba jest do takiej renty uprawniona – spełnia kryteria do jej otrzymania.

Dopiero jeśli okaże się, że nikt z wyżej wymienionych nie jest uprawniony do renty rodzinnej, wówczas stosuje się przepisy o dziedziczeniu. O dziedziczeni w różnych aspektach znajdziecie artykuły na naszym blogu w kategorii /SPADEK/, zaś podstawowe informacje – w zakładce https://adwokatagk.pl/oferta-dla-osob-prywatnych/prawo-spadkowe/  na naszej stronie internetowej.

W takiej sytuacji dopiero należy wykazać pracodawcy dokument potwierdzający nabycie spadku. Dokumentem takim może być albo postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia sapdku albo notarialny akt poświadczenia dziedziczenia.

 

Stan prawny  – 06.2021

Zobacz również ostatnie artykuły

Prawo karne

Nielegalne uzyskanie informacji

[lwptoc] Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej gwarantuje każdemu wolność i ochronę tajemnicy komunikowania się. Prawa te można ograniczyć jedynie w przypadkach wymienionych w aktach prawnych rzędu ustawy

Czytaj dalej
Prawo administracyjne

Zmiana nazwiska po rozwodzie

Zmiana nazwiska po rozwodzie. Kiedy jest dopuszczalna, co trzeba zrobić, jak przebiega procedura i kogo dotyczy. O tym w dzisiejszym wpisie. Inne wpisy z zakresu

Czytaj dalej